Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Normen en kwaliteitslabels

DEKRA Audit

Naar welke norm bent u op zoek? Bekijk het volledige overzicht hier

Normen en kwaliteitslabels

Voor welke audits kunt u bij ons terecht?

DEKRA audit en certificeert tegen internationale en sectorspecifieke normen, zoals ISO 9001, NEN 7510 en ISO 45001. Hieronder vindt u een overzicht van alle normen waarvoor u bij DEKRA Audit terecht kunt. De normen zijn op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging.

De (inter)nationale normen en kwaliteitslabels waar we u bij helpen

Meer laden

Geen resultaten gevonden.

Normen en kwaliteitslabels stories

Meer laden

Geen resultaten gevonden.

Overige keurmerken in het kort

Naast de strenge wet- en regelgeving waar amusementscentra aan moeten voldoen heeft de brancheorganisatie VAN Speelautomaten samen met DEKRA aanvullende criteria geformuleerd voor een zorgvuldige bedrijfsvoering. Zowel leden als niet-leden van de VAN kunnen zich door DEKRA laten toetsen op deze criteria en ontvangen bij voldoende resultaat een certificaat dat door veel gemeenten inmiddels verplicht is gesteld.

Meer weten?

Henry Dwars

separator
+31.88.96.83016
separator

AVG Assessment services

Sinds mei 2018 is in alle EU lidstaten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, die moet waarborgen dat een organisatie zorgvuldig omgaat met de gegevens en privacy van individuen. Wilt u zeker weten dat u uw zaken op orde hebt? Neem dan contact op met DEKRA. Wij hebben een eenvoudige toets ontwikkeld om te zien in hoeverre uw organisatie een beheerssysteem heeft ingericht om te kunnen voldoen aan de AVG

Het eerste deel van de toets bestaat uit het invullen van een online vragenlijst, die de belangrijkste privacy-thema’s behandelt. Zo ziet u snel waar u staat. Vervolgens checkt DEKRA in een audit de maatregelen die u heeft doorgevoerd om persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als beide onderdelen goed afgerond zijn, ontvangt u van ons een verklaring waarin bevestigd wordt dat u de juiste maatregelen heeft genomen.

Meer weten?

Henry Dwars

separator
+31.88.96.83016
separator

BRL 9500

Wanneer u specialist bent op het gebied van vastgoedbeheer, -verhuur of verkoop, heeft u waarschijnlijk regelmatig te maken met het energieprestatiecertificaat. Is het interessant voor u om energieprestatiecertificaten toe te kunnen kennen? DEKRA kan u daarmee helpen door middel van EPBD / KOMO Instal-certificering.

Vanaf 1 januari 2008 is het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van nieuwe en bestaande woningen en gebouwen in ons land verplicht. Hiermee geeft de Nederlandse overheid invulling aan de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance Buildings Directive). Met het EPBD en/of KOMO INSTAL certificaat voldoet uw organisatie aan de eisen om energieprestatiecertificaten af te kunnen geven. Dit is bijvoorbeeld interessant voor bedrijven die regelmatig te maken hebben met woningen en gebouwen, zoals adviseurs, installateurs, makelaars, taxateurs of bouwbedrijven. Met de BRL 9500-certificering kunnen deze bedrijven hun dienstenpakket uitbreiden. Ze kunnen voortaan een certificaat toekennen aan gebouwen. Een efficiënte oplossing voor bedrijf en klant.

Deelgebieden

De BRL 9500 certificatieregeling heeft betrekking op zes verschillende deelgebieden:

  • deelgebied 01: Energielabel - bestaande woningen
  • deelgebied 02: EPA-maatwerkrapport - bestaande woningen
  • deelgebied 03: Energielabel - bestaande utiliteitsgebouwen
  • deelgebied 04: EPA-maatwerkrapport - bestaande utiliteitsgebouwen
  • deelgebied 06: EPA-maatwerkrapport - nieuwe utiliteitsgebouwen

Waarom certificering door DEKRA?

DEKRA kan de BRL 9500-certificering voor u verzorgen. Ook ondersteunen we tijdens het traject voorafgaand aan de certificering. Onze auditoren zijn vakkundig en hebben actuele kennis over geldende wetten en regels. Omdat u één aanspreekpunt heeft, kunt u het traject op efficiënte wijze doorlopen. Dat u bij ons ook terecht kunt voor andere product- en/of systeemdiensten (zoals ISO 50001), helpt u bovendien bij het realiseren van besparingen in tijd en kosten.

Meer weten?

Kevin Klijn

Regio Zuid en West Nederland

separator
+31 889683226
separator

Christiaan de Wind

Regio Noord en Oost Nederland

separator
+ 31 88 96 83459
separator

Een extra stap op weg naar een beter milieu

Het certificaat CO2 reductiemanagement is een uitbreiding van het ISO 14001-certificaat met speciale aandacht voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het CO2-reductieschema geeft inzicht in het energieverbruik en –gebruik van uw organisatie, de maatregelen waarmee u dit wilt reduceren en de bijbehorende doelstellingen. De effectiviteit van de reductiemaatregelen wordt regelmatig getoetst, zodat u als dat nodig is kunt bijsturen of extra maatregelen kunt treffen.

Meer weten?

Patrick Brom

separator
+31 88 96 83016
separator

CO2 Prestatieladder

De CO2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan complexe aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen - in de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van projecten. Denk aan energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder kent 5 niveaus, opklimmend van 1 tot 5. Aan de hand van checklijsten en een auditschema kan een bedrijf zijn CO2-prestaties in kaart brengen en door DEKRA, als erkende certificatie-instelling, laten beoordelen. De beoordeling bepaalt de plaats van het bedrijf op de Prestatieladder die wordt vastgelegd in het CO2-bewust certificaat. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een gunningvoordeel bij de aanbesteding van opdrachten. Bedrijven vergroten hiermee hun kansen en/of omzet door middel van CO2-reductie.

Een CO2 prestatieladder-audit kunt u efficiënt combineren met audits voor bijvoorbeeld ISO 9001 kwaliteitsmanagement en ISO 14001 milieumanagement. Onze ervaren auditoren adviseren u graag over de mogelijkheden.

Meer weten?

Henry Dwars

separator
+31.88.96.83016
separator

ISO 55001

Wanneer u werkt met waardevolle assets zoals gebouwen, infrastructuur, installaties of een machinepark wilt u het gebruik daarvan natuurlijk optimaliseren en het risico op kostbare uitval en vermijdbare ongelukken zo klein mogelijk maken. Assetmanagement is een slimme methode om uw bedrijfsmiddelen maximaal te benutten en goed te onderhouden en zo hun waarde te verhogen. Met ISO 55001 toont u aan dat u een heldere visie heeft op assetmanagement en uw bedrijfssystemen zo heeft ingericht dat u uw assets optimaal inzet en zorgvuldig beheert. DEKRA is zeer ervaren in de voorbereiding op en het uitvoeren van ISO 55001 audits en kan u in het hele traject terzijde staan.

Meer weten?

Henry Dwars

separator
+31.88.96.83016
separator

MEDMIJ

Voor optimale zorgverlening is het nuttig als actuele persoonlijke gezondheidsinformatie eenvoudig beschikbaar is voor alle zorgaanbieders waarmee iemand te maken krijgt, zoals een huisarts, ziekenhuis en apotheek. Dankzij digitalisering kan dit en is de zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ontwikkeld, waarmee de zorggebruiker gezondheidsgegevens op één plek kan inzien, beheren en delen. Om te zorgen dat dit veilig gebeurt worden hoge eisen gesteld aan zowel de leverancier van de PGO als de ICT-leverancier van de zorgaanbieder die de informatie wil gebruiken. Deze eisen zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Werkt u als IT bedrijf binnen de zorgsector en wilt u het MedMij label voeren, dan kunt u laten toetsen of de door u geleverde en beheerde systemen aan de afspraken voldoen.

Meer weten?

Henry Dwars

separator
+31.88.96.83016
separator

De NVKL is een brancheorganisatie voor specialisten in luchtbehandeling en koudetechniek, die opkomt voor de belangen en reputatie van haar leden. Omdat een goede reputatie sterk samenhangt met geleverde kwaliteit, heeft de NVKL een eigen kwaliteitslabel voor koudetechniek en klimaatinstallaties ingesteld. De audits van DEKRA als onafhankelijke certificeringsinstelling garanderen de objectiviteit van de toekenning. Bovendien kunt u zo een NVKL-erkenning efficiënt combineren met andere certificering(en) zoals VCA en ISO.

Meer weten?

Peter de Boer

separator
+31 88 96 83016
separator
Pagina delen