HKZ certificering
DEKRA Audit

Wilt u de goede zorg die u levert toetsen en aantoonbaar maken?

HKZ certificering

Maak goede zorg aantoonbaar

Door bezuinigingen, administratieve lasten, transities, veranderende regelgeving en doordat de cliënt en patiënt steeds meer centraal staan, verandert de zorgsector doorlopend. In dit dynamische landschap laat een HKZ certificering zien dat u uw zorg op orde heeft.

De HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) biedt de nodige structuur om binnen uw organisatie de focus op kwaliteit te houden in tijden van verandering. DEKRA heeft een overeenkomst met de NEN voor HKZ en is erkend door de Raad voor Accreditatie voor certificatie tegen de HKZ normen. Samen met u kijken wij welke normen binnen de HKZ op uw organisatie van toepassing zijn en of de processen hierop adequaat zijn ingericht. Onze beoordeling is efficiënt en praktijkgericht: door zowel managers als medewerkers in de audit te betrekken, brengen we helder in kaart wat wel en niet werkt en waar aanpassingen wenselijk zijn.
Waarom DEKRA?
Breed portfolio HKZ normen

DEKRA is geaccrediteerd voor het certificeren van vele HKZ normen.

Experts in zorg normen

We zetten uitsluitend auditoren in die ruime ervaring hebben in de zorgsector.

Decennialange ervaring

Al sinds 1996 zijn we actief in de zorgsector.

Voor welke organisaties geldt de HKZ norm?

  Eén HKZ norm voor de hele zorg- en welzijnssector

  De HKZ norm voor Zorg en Welzijn is een algemene norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daarmee geschikt voor alle typen organisaties in de zorg- en welzijnssector. Door de wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is uw zorgaanbod misschien veranderd. Met de HKZ norm Zorg en Welzijn laat u zien dat uw kwaliteit nog altijd op orde is.
  Leren en verbeteren
  Het certificatieschema HKZ Zorg en Welzijn brengt eventuele risico’s op organisatie- en procesniveau helder in kaart. Zo kunt u snel aan de slag met verbeterpunten, in plaats van tijd te steken in dikke kwaliteitshandboeken en -plannen. De norm is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001, maar aangepast aan de zorgsector. Zo sluiten de eisen goed aan bij actuele thema’s als eigen regie van de cliënt, samenwerking met interne en externe ketenpartners en shared decision making. Veel opdrachtgevers, zoals verzekeraars en de overheid, stellen het HKZ certificaat verplicht. Maar deze kwaliteitstoets motiveert vooral om continu te blijven leren en verbeteren en daar wordt iedere organisatie beter van!
  People Based Auditing bij HKZ Zorg en Welzijn
  In ons auditproces hebben we altijd aandacht voor de menselijke factor. Zij bepalen namelijk hoe ze invulling geven aan de processen, systemen en werkwijzen. We noemen onze werkwijze People Based Auditing, een standaard toegevoegde waarde op onze service bij audits voor HKZ Zorg en Welzijn. Lees hier meer over People Based Auditing.