Internationale schadebehandeling
DEKRA Claims & Expertise

Op zoek naar één gesprekspartner voor al uw dossiers, ongeacht waar het incident zich voordeed?

Internationale schadebehandeling

DEKRA heeft kantoren en partners in meer dan 50 landen wereldwijd en tientallen jaren ervaring met internationale, grensoverschrijdende verkeersongevallen claims. Voor verzekeraars treden wij op als vertegenwoordiger voor Groene Kaart en 4e Richtlijn claims.

Wanneer partijen uit meerdere landen betrokken zijn bij een schadeclaim, wordt de afhandeling al snel complex. U heeft kennis nodig van internationale wet- en regelgeving, krijgt te maken met verschillen in taal en cultuur en ook de schakels in het afhandelingsproces kunnen anders zijn. Juist dan is het fijn als u terecht kunt bij één lokaal aanspreekpunt: het DEKRA Coordination Centre. Ons Coordination Centre zorgt voor één gesprekspartner voor alle dossiers, ongeacht waar het incident zich voordeed en los van de nationaliteit van de derde partij.
Het Coördination Centre bestaat uit gespecialiseerde, meertalige teams die het communicatieproces stroomlijnen en alle partijen bijeenbrengen die bij het dossier betrokken zijn, zoals experts, advocaten en artsen. Zij helpen onze klanten om internationale dossiers op lokaal niveau af te handelen.
De belangrijkste voordelen van deze dienstverlening zijn:
  • Eén gesprekspartner ongeacht waar het incident zich voordeed
  • Sneller en efficiënter schadebehandelingsproces
  • Geen taalbarrières
  • Overeenstemming met binnenlandse en internationale regelgeving
  • Managementinformatie rapportage over alle landen
  • Grotere tevredenheid bij verzekeringnemers
Onze eigen schade-behandelaars hebben alle kennis van voertuigen, mobiliteit én toepasselijke wetgeving. Met het verzamelen van de juiste en volledige documentatie en eventueel onderzoek ter plaatse verzamelen zij alle benodigde bewijsstukken om te komen tot een objectieve beoordeling van schade en aansprakelijkheid. Daarmee is DEKRA internationaal dé partner voor schadeafhandeling.