Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Hanomag 1932

Sinds 1925

Geschiedenis van DEKRA

DEKRA testcentrum

De geschiedenis van DEKRA begint met de auto: In 1925 werd in Berlijn de Duitse Vereniging voor toezicht op motorvoertuigen opgericht. Vanaf dat moment is DEKRA toezicht gaan houden op veiligheid. Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit naar technische veiligheid - vooral in de automobielsector. Nu, als de grootste niet-beursgenoteerde deskundigenorganisatie, heeft DEKRA haar activiteiten uitgebreid naar vele uiteenlopende aspecten van het dagelijks leven "op de weg, op het werk en thuis". Naast analoge functionele veiligheid zet DEKRA zich ook volledig in voor digitale veiligheid in een verbonden wereld - op vijf continenten. Want veiligheid kent geen grenzen. Lees meer over de geschiedenis van DEKRA en de belangrijkste mijlpalen van de afgelopen jaren in de interactieve tijdlijn.

History

1925–1929
In 1924 ontwikkelt de fabrikant Hugo Stinnes het idee van een vrijwillige technische controledienst voor motorvoertuigen. Het idee werd op 30 juni 1925 verwezenlijkt met de oprichting van de Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Duitse vereniging voor toezicht op motorvoertuigen) in Berlijn. Het doel van de vereniging is haar leden, zoals expediteurs, te ondersteunen met alle nodige informatie over auto's. Het is voor Stinnes niet mogelijk om de verdere uitvoer van zijn idee mee te maken - hij overlijdt in april 1924. DEKRA 's eerste diensten omvatten technische tests en advies voor leden. In dit vroege stadium worden ook de eerste taxaties voor rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen opgesteld.

1930–1935
In 1930 beheert DEKRA al 79 keuringscentra en 52 taxatiecentra om de geschatte waarde van voertuigen te bepalen. Nadat de nationaalsocialisten in 1933 aan de macht komen, volgt DEKRA onder leiding van Dr. Kurt Möhring een bewust neutrale koers ten opzichte van de nationaalsocialistische staat en de nazi-partij.

1936–1938
Vanaf 1937 kan DEKRA haar neutrale koers ten opzichte van het nationaalsocialistische regime niet langer handhaven en wordt zij gedwongen zich te organiseren binnen de door de staat gecontroleerde brancheorganisatie "Reichsverkehrsgruppe Kraftfahrgewerbe". In 1938 wordt artikel 29 ingevoerd in het Reglement voor het Wegverkeer: Registratiekantoren kunnen voertuigen oproepen voor een keuring - vooral met betrekking tot hun geschiktheid voor de oorlog.

1939–1945
In de Tweede Wereldoorlog worden de meeste ingenieurs van DEKRA opgeroepen voor de Wehrmacht. Vanaf 1942 verschuift de focus van de opdrachten van voertuiginspectie naar schade- en tijdschattingen.

1946–1953
Na de Tweede Wereldoorlog hervatten de voormalige DEKRA-ingenieurs in 1946 het werk. Stuttgart wordt de nieuwe locatie van het hoofdkantoor. Na de introductie van de hoofdkeuring in 1951 streeft DEKRA naar erkenning als “andere instantie” (een instelling die zelf geen autoriteit is in bestuurlijke zin, maar wettelijk bevoegd is om een rol te spelen bij de implementatie van wetten en bij de openbare dienstverlening). Deze erkenning wordt in 1953 verleend. Deze erkenning wordt verleend in 1953. Vier jaar later behaalt DEKRA de “uitgebreide erkenning”, waarmee DEKRA-leden zijn vrijgesteld van de verplichting zich te onderwerpen aan een keuring door een officieel erkende deskundige. Met de erkenning van DEKRA als toezichthoudende organisatie zijn DEKRA-experts sinds 1961 ook officieel erkend.

1954–1959
In 1954 initieert DEKRA de "werkcirkel voor eigenaren van grote wagenparken" om de veiligheid en efficiëntie van het wagenpark te vergroten. In hetzelfde jaar start de afdeling ongevallenbeoordeling van DEKRA haar werkzaamheden. Deskundigen kunnen voortbouwen op de expertise van jarenlange werkzaamheden op het gebied van taxaties en waardebepalingen van voertuigen. In 1956 krijgt het DEKRA-hoofdkantoor in Stuttgart een eigen administratief gebouw in de Heinrich-Baumann-Straße 1-3. Een jaar later en met 60 medewerkers overschrijdt DEKRA's omzet de grens van één miljoen.

1960–1964

In 1960 treedt een herziene versie van artikel 29 van het Wegenverkeersreglement in werking: de officiële keuringssticker die op het kenteken moet worden aangebracht, wordt ingevoerd. DEKRA-leden ontvangen de sticker rechtstreeks. Met de erkenning van DEKRA als controleorganisatie werken DEKRA-experts sinds 1961 als officieel erkende deskundigen en zijn de hoofdkeuringen van voertuigen bij DEKRA voor iedereen toegankelijk. In 1964 wordt het eerste IT-systeem, een IBM 421, bij DEKRA in gebruik genomen.

1965–1969
De pers- en publiciteitsafdeling wordt opgericht in 1965 en geeft een jaar later het eerste nummer uit van het personeelsblad “oho”. DEKRA Chauffeursondersteuning biedt al sinds 1967 bijscholing voor beroepschauffeurs. In 1968 worden voor het eerst ongevallentaxaties met behulp van ICT opgesteld. In hetzelfde jaar bereikt DEKRA een omzet van 12 miljoen met 355 medewerkers.

1970–1975
Vanaf 1973 verstrekt het tijdschrift "ATV. Auto, Technik, Verkehr" informatie aan DEKRA-leden. In hetzelfde jaar wordt een functiebeschrijving voor beroepschauffeurs opgesteld en begint DEKRA met de opleiding van chauffeurs. In 1974 wordt in Wart de DEKRA Akademie opgericht als opleidingscentrum voor het toenemend aantal chauffeurs en aanbod van opleidings- en beroepsontwikkelingsactiviteiten. Ook het hoofdkantoor van DEKRA in Stuttgart blijft gestaag groeien: In 1975 wordt begonnen met de bouw van een nieuw administratief hoofdgebouw in de Schulze-Delitzsch-Straße in Stuttgart-Vaihingen.

1976–1979
In 1978 wordt de afdeling ongevallenonderzoek opgericht. Het werk van de experts bouwt voort op de ongevalsbeoordelingen en omvat een database voor het evalueren van verkeersongevallen en het uitvoeren van crashtests. In 1978 stelt een overeenkomst met BMW DEKRA-ingenieurs in staat voertuiginspecties rechtstreeks uit te voeren in de door de autofabrikant gecontracteerde werkplaatsen. Ook het eigen netwerk van keuringscentra wordt verder uitgebreid: In 1979 heeft DEKRA 51 keuringscentra verspreid over de Bondsrepubliek Duitsland.

1980–1985
In 1980 wordt DEKRA een erkend "keuringscentrum voor apparatenveiligheid". Het belangrijkste werkterrein is, naast voertuigkeuringen, keuringen. In 1981 bereikt het lidmaatschap van DEKRA een recordhoogte van meer dan 59.000 leden. In 1984 biedt DEKRA keurings- en taxatiediensten aan in 10.000 partnerwerkplaatsen. Sinds 1985 inspecteren DEKRA-experts ook de veiligheid van kinderspeelplaatsen.

1986–1989
Met DEKRA France SAS biedt DEKRA vanaf 1988 voor het eerst voertuiginspecties aan in een aangrenzend Europees land. In 1989 neemt DEKRA deel aan het Duitse toerwagenkampioenschap en vanaf het allereerste begin zorgen technische inspecteurs van DEKRA voor de voertuigveiligheid. In datzelfde jaar laat Eurotruck, als toekomststudie, nieuwe technische mogelijkheden zien zoals afstandssensoren en reist door Europa als ambassadeur van DEKRA. In 1989 heeft DEKRA met 3.000 werknemers en 62 vestigingen een jaaromzet van 441 miljoen Duitse mark en is uitgegroeid tot een groot dienstverlenend bedrijf. Nog onder de regering van Oost-Duitsland krijgt DEKRA de opdracht de diensten van het Kraftfahrzeugtechnische Amt (Motor Transport Authority - KTA) uit te voeren, waaronder voertuiginspecties en rijbewijskeuringen.

1990–1994
In 1990 neemt de nieuw opgerichte DEKRA AG de operationele activiteiten van DEKRA e.V. over. In de nieuwe Duitse deelstaten worden 27 nieuwe DEKRA-vestigingen opgericht. Een jaar later breidt DEKRA ETS het DEKRA-portfolio uit met kwaliteitsmanagement, technische veiligheid, materiaaltesten en constructie. Het crashcentrum in Neumünster biedt nieuwe mogelijkheden voor DEKRA-onderzoek op het gebied van verkeersveiligheid. In 1993 sponsort DEKRA Michael Schumacher en verschijnt het DEKRA-logo in alle media. In datzelfde jaar lanceert DEKRA Umwelt verschillende diensten op het gebied van milieubescherming, zoals het meten van luchtemissies of advies over arbeidsveiligheid, en is het betrokken bij de privatisering van voertuigbewaking in Tsjechië. Een jaar later wordt deze betrokkenheid aangevuld met extra DEKRA-investeringen in heel Europa, in Polen en Rusland. In 1994 bedraagt de omzet van het concern meer dan een miljard Duitse mark. De belangrijkste verkoopfactoren zijn voertuiginspecties, taxaties en opleidingsdiensten.

1995–1999
Sinds 1996 omvatten de diensten van DEKRA ook de certificering van producten en kwaliteitsbeheerssystemen. Sinds 1997 is DEKRA aanwezig in Italië en Hongarije. In 1998 worden schaderegelingsbedrijven die tot dan toe in heel Europa onafhankelijk opereerden, samengevoegd tot het DEKRA-schaderegelingsnetwerk. Tegen het einde van de jaren negentig zijn de DEKRA-bedrijven in de meeste EU-landen aanwezig - met voertuiginspecties, taxaties, schadeafwikkeling en kwaliteitsborging. DEKRA is ook actief op de toekomstige markt van het internet met de automarktplaats FairCar.

2000–2004

Sinds 2000 helpt DEKRA Arbeit bedrijven en werknemers elkaar te vinden. Een jaar later wordt DEKRA Industrial opgericht. In 2003 opent DEKRA zijn Technology Center op de EuroSpeedway in Lausitz met een ultramodern meet- en testlaboratorium. In hetzelfde jaar tekenen DEKRA en de Duitse voetbalbond (DFB) een overeenkomst om scheidsrechters in de Bundesliga te sponsoren. Sinds 2004 sponsort DEKRA de Formule 1-coureur Nico Hülkenberg.

2005–2009
Met de overname van NORISKO in 2005 breidt DEKRA haar industriële inspectiediensten aanzienlijk uit. Het tijdschrift voor DEKRA-leden "ATV. Auto, Technik, Verkehr" wordt "trans aktuell". Sinds 2007 combineert een nieuw DEKRA-zegel alle bestaande DEKRA-keurmerken en vormt sindsdien een onderscheidend keurmerk waarmee bedrijven en producten worden onderscheiden die aantoonbaar voldoen aan vastgestelde normen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. In 2009 wordt de Braziliaanse beoordelingsspecialist Volchi door DEKRA overgenomen. DEKRA neemt ook KEMA Quality over met het hoofdkantoor in Nederland, een wereldspeler op het gebied van product testing en certificeringen.

2010–2014
In 2010 neemt DEKRA AG de rechtsvorm aan van "Societas Europaea" (SE), die aan Europese overheidsbedrijven wordt gegeven. Een jaar later opent DEKRA haar Aziatische hoofdkantoor in Shanghai. In 2013 breidt DEKRA haar voertuiginspectie bedrijfsactiviteiten internationaal uit en wint het aandelen in de Nieuw-Zeelandse marktleider Vehicle Testing New Zealand (VTNZ). In Zuid-Afrika versterkt DEKRA zijn industriële activiteiten door de aankoop van Raysonics, marktleider op het gebied van non-destructief materiaalonderzoek. In 2014 breidt DEKRA zijn diensten voor de Rail sector uit met de aankoop van het in Nederland gevestigde Plurel B.V.

2015
In 2015 viert DEKRA haar 90e verjaardag met een visie voor de komende tien jaar om de wereldwijde partner te worden voor een veilige wereld in drie aspecten van het leven "op de weg, op het werk en thuis". Met de overname van de QuieTek Corporation in Taipei (Taiwan) breidt DEKRA in 2015 haar portfolio uit en versterkt het zijn positie als aanbieder van testdiensten voor elektronische producten en componenten. Met de overname is DEKRA haar aanbod van testdiensten voor draadloze communicatie en elektromagnetische compatibiliteit (EMC) compleet. Beide zijn belangrijke competenties voor de toekomstige trends van Industrie 4.0 en Automotive 4.0.

2016–2017
In de omgeving van Lissabon opent DEKRA in 2016 het eerste keuringsstation voor voertuigen in Portugal. Een jaar later wordt in Hsinchu (Taiwan) een nieuw laboratorium voor het testen van auto-onderdelen en componenten opgestart. DEKRA tekent in 2017 het koopcontract voor de Lausitzring. Samen met het DEKRA Technology Center in Klettwitz ontstaat daar een innovatiecentrum voor het testen van de mobiliteit van de toekomst

2018–2019
In 2018 wordt DEKRA Digital GmbH opgericht met als doel data gedreven bedrijfsmodellen te ontwikkelen die de veiligheid vergroten door het gebruik van digitale technologieën in het dagelijks leven. In Shanghai opent DEKRA een laboratorium om gevaren als gevolg van chemische reacties te monitoren en krijgt het DEKRA-testlaboratorium in Málaga toestemming om certificeringsdiensten te verlenen op het gebied van smart home- en gebouwautomatisering. Begin 2019 reorganiseert de expertise organisatie DEKRA haar activiteiten: Het wereldwijde dienstenaanbod wordt gegroepeerd in acht Service Divisies en acht regio's. In 2019 betreedt DEKRA de markt voor voertuiginspectie in China en Chili. In hetzelfde jaar wordt DEKRA geaccrediteerd als kalibratielaboratorium voor meetapparatuur in de autotechniek. Door de samenwerking met Argus Cyber Security versterkt DEKRA haar positie in deze veiligheid kritische sector. Tegelijkertijd verhoogt DEKRA zijn commitment om de grootst mogelijke veiligheid voor e-mobiliteit op twee wielen te garanderen door op de hoofdlocatie in Stuttgart een nieuw testlaboratorium te openen voor het testen van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Het beschikt over testapparatuur voor e-bike batterijen.

2020-2021
Aan het begin van de coronapandemie in 2020 breidt DEKRA haar leidende positie in het testen en certificeren van persoonlijke beschermingsmiddelen uit. Het laboratorium van DEKRA Testing & Certification in Essen test ademhalingsbeschermingsmaskers op basis van een erkende sneltest. In hetzelfde jaar breidt DEKRA haar cyberbeveiligingsportefeuille uit met internet der dingen (IoT)-testapparatuur volgens ioXt Alliance-normen. Met het completeren van haar diensten op het gebied van geluidsmeting wordt DEKRA eind 2020 een aangemelde instantie voor het akoestisch testen van machines en installaties. In 2021 monitoren DEKRA auditexperts de veiligheid, gezondheidsaspecten en werkwijze van coronateststations in Baden-Württemberg. In augustus 2021 wordt DEKRA erkend als technische dienst voor cyberbeveiliging en software-updates in de automobielsector.

2022
In 2022 wordt DEKRA voor de tweede keer op rij met een platina medaille onderscheiden door EcoVadis, de belangrijkste internationale duurzaamheidsstandaard in wereldwijde waardeketens. Vanaf april 2022 controleert DEKRA de naleving van de wettelijke bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) bij de videobewaking. In juli 2022 opent DEKRA het eerste voertuiginspectiestation in Spanje. Sinds eind september 2022 beheert DEKRA het voertuiginspectieprogramma met landelijke dekking in Costa Rica. Samen met Microsoft bevordert DEKRA de digitale veiligheid van verkeer en beroepsleven gebaseerd op het cloudplatform Microsoft Azure. Eind 2022 biedt DEKRA haar zakelijke klanten in heel Duitsland een internationaal gepatenteerde methode aan voor het controleren van de accutoestand van elektrische tweedehandsvoertuigen.

DEKRA hoofdkantoor 2020

Het bedrijf dat op 30 juni 1925 in Berlijn werd opgericht als de "Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein" (Duitse vereniging voor toezicht op motorvoertuigen) werd in het dagelijks leven al snel "DEKRA" genoemd, en het eerste logo met deze afkorting volgde al snel. Het logo evolueert van letters in een driehoek, naar een baanbrekende weg, tot het huidige handelsmerk met claim. Hoewel de vorm en de kleur in het begin varieerden, is het logo een belangrijk onderscheidend kenmerk geweest op de reis van aanbieder van autokeuringdiensten naar een van 's werelds toonaangevende expert organisaties. Door de toenemende internationalisering wordt wereldwijd een uniforme één-merk-strategie gebruikt; samen met het logo draagt dit bij tot een sterk merk.

Terwijl DEKRA nog onder de regering van Oost-Duitsland werkt, krijgt zij de opdracht de diensten van het Kraftfahrzeugtechnische Amt (Motor Transport Authority) KTA uit te voeren. De medewerkers van de KTA worden overgenomen door DEKRA en elk van de nieuwe vestigingen wordt ondersteund door een West-Duitse vestiging.

Na de hereniging moet de voertuigcontrole binnen een jaar landelijk zijn geregeld en moeten de Oost-Duitse kentekenplaten van alle motorvoertuigen binnen een jaar worden vervangen. DEKRA kan deze taak onder meer dankzij mobiele inspectiebanen vervullen. Al in oktober 1991 wordt door DEKRA in Dresden de miljoenste keuringssticker in de nieuwe Duitse deelstaten afgegeven.

In 2003 opent DEKRA het Technology Center in Klettwitz (voorgrond). Het hypermoderne meet- en testlaboratorium in combinatie met de in 2017 door DEKRA aangekochte Lausitzring creëert een innovatiecentrum om de mobiliteit van de toekomst te testen.

Sinds januari van het jaar 2000 ondersteunt DEKRA Arbeit GmbH zowel werknemers als werkgevers met een breed scala aan moderne arbeids- en HR-oplossingen. Het oorspronkelijke basisconcept van DEKRA Arbeit werd ontwikkeld aan het einde van de 20e eeuw: De DEKRA Group was op zoek naar een geschikte manier om werknemers die op de arbeidsmarkt komen of er in terugkeren te ondersteunen. Het was ook de bedoeling om deelnemers van opleidings- en beroepsontwikkelingsactiviteiten van de groepsdochter DEKRA Akademie GmbH op die manier een effectieve carrièrestap te bieden.

In januari van het jaar 2000 werd dit idee in praktijk gebracht in drie recent opgerichte vestigingen in Duitsland. In 2004 werd met de oprichting van DEKRA Personaldienste GmbH het portfolio uitgebreid met HR-consulting en met de opening van de eerste internationale vestiging in Kroatië werd DEKRA Arbeit ook een internationale groep. DEKRA Event & Logistic Services GmbH is al sinds 2007 haar portfolio aan het uitbreiden. In 2016 werd het dienstenportfolio gereorganiseerd in de vier divisies Personal Management, Solution Management, Event & Logistic Management en HR Management, elk met tal van ondergeschikte diensten.

Pagina delen