arbeidsveiligheid certificaat
DEKRA Audit

Hoe creëer je in alle denkbare scenario's een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers?

Arbeidsveiligheid

Een vertrouwde partner in veiligheid

Een gezonde en veilige werkplek is van levensbelang voor u en uw medewerkers. Wij bieden oplossingen die verder gaan dan de norm. Wij verzorgen assessments op het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. Zodat u weet dat uw processen op orde zijn en uw controlesystemen werken zoals ze moeten. Door samen met u risico's inzichtelijk en beheersbaar te maken, werken wij aan veiligheid op weg, op het werk en thuis.

Certificering voor bedrijven in de installatie en bouw wordt steeds belangrijker

DEKRA certificeert installatie- en bouwbedrijven volgens internationale en nationale normen. Een certificaat voor arbeidsveiligheid maakt kwaliteit en veiligheid meetbaar en zorgvuldigheid aantoonbaar. Daarnaast geeft het uw opdrachtgever de garantie dat u aan de gestelde eisen voldoet. Een goed opgezet managementsysteem onderstreept het belang dat uw organisatie waarde hecht aan kwaliteit en veiligheid. DEKRA werkt met vastgestelde internationale en landelijke richtlijnen en normen die staan voor continue procesverbetering en een vermindering van de veiligheidsrisico's.
DEKRA is binnen verschillende brancheorganisaties gesprekspartner voor de verdere ontwikkeling van de normen, samen met, bijvoorbeeld, schemabeheerders. We nemen deel aan normencommissies en nemen zitting in verschillende colleges van deskundigen binnen de installatiesector. Daarnaast werkt DEKRA doorlopend aan het ontwikkelen van nieuwe diensten voor bestaande en nieuwe doelgroepen. Ook werken we samen met verschillende brancheorganisaties in de sector, waaronder Uneto-VNI, KvINL, KOMO, Koninklijke NEN.

Uitgelichte normen voor arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid blogs
Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact
DEKRA Audit Sales

Meander 1051

6825 MJ Arnhem