Veiligheidscultuurladder voor een veilige werkomgeving

Hoe veilig werkt u?

Een veilige werkomgeving is van levensbelang. Veiligheidsbewustzijn en veilig handelen van uw medewerkers speelt daarbij een belangrijke rol. De veiligheidscultuurladder is een instrument waarmee u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie kunt meten. De experts van DEKRA kunnen u hierbij helpen.

Hoe hoog staat u op de ladder?

Met de veiligheidscultuurladder kunt u het veiligheidsbewustzijn meten van uw medewerkers of van de aannemers of leveranciers waar uw organisatie mee werkt. Met de uitkomst van de meting kunt u bewust werk maken van het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en het bijhorende gedrag van uw medewerkers.

De 5 treden van de veiligheidscultuurladder:

5. Vooruitstrevend – Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen
4. Proactief – Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continue verbeterd
3. Berekenend – Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden
2. Reactief – Verandergedrag is ad hoc en van korte duur
1. Pathologisch – “Wat niet weet, wat niet deert”
Uw organisatie kan opklimmen van trede 1 tot trede 5. Hoe veiliger uw bedrijf werkt, hoe hoger de positie op de ladder. Naast het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers, laat u met uw positie op de ladder aan uw klanten zien dat veiligheid in uw organisatie écht telt.

Doel van de veiligheidscultuurladder

Veiligheidsbewustzijn vergroten en veilig handelen bevorderen, dat zijn de doelen van de veiligheidscultuurladder. Enerzijds is het een verplichting (zie hieronder ‘Vanaf 2022 stap voor stap hoger klimmen’), maar er zitten ook grote voordelen voor u aan om te werken met de veiligheidscultuurladder:
  • In een veilige werkomgeving vallen medewerkers minder snel uit door ongevallen of (langdurige) ziekte;
  • U kunt aan uw leveranciers, klanten en andere stakeholders laten zien dat u veilig werkt en betrokken bent bij de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en iedereen die voor u werkt.
  • Als u kunt aantonen dat u veilig werkt, heeft u een grotere kans om aanbestedingen te winnen.

Vanaf 2022 stap voor stap hoger klimmen

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Deze gezamenlijke afspraak heet: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). De invoering ervan gebeurt stap voor stap. Wist u al dat trede 2 vanaf 2022 vereist is? En trede 3 vanaf 2024? Tijd om aan de slag te gaan, voor zover u al niet begonnen bent.

Waarom DEKRA?

  • De veiligheidsexperts van DEKRA hebben veel praktische kennis van en ervaring met de veiligheidscultuurladder.
  • We begeleiden zowel grote organisaties als ook het MKB.
  • Aanbestedingen winnen door veiliger werken.