Aansprakelijkheid en technische verzekeringen
DEKRA Claims & Expertise

Uitvoerig onderzoek naar de feitelijke toedracht, omvang en gevolgen van schade

Aansprakelijkheid en technische verzekeringen (ATV)

Veel schades die niet onder een brandverzekering vallen, zijn verzekerd onder een zogenaamde variaverzekering. Dit is een verzamelnaam voor onder meer uiteenlopende bedrijfs- en particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen en technische verzekeringen, zoals een Construction Allrisk (CAR) verzekering, milieuschadeverzekering, machinebreukverzekering en rechtsbijstandverzekering.

Bij claims op een variaverzekering voeren DEKRA experts onderzoek uit naar de feitelijke toedracht, omvang en gevolgen van de schade en vatten de uitkomsten samen in een helder verslag. Onze opdrachtgevers zijn meestal provinciale, nationale of internationale verzekeraars, maar wij kunnen ook optreden als partijdeskundige of gerechtelijk deskundige.
Binnen ATV heeft DEKRA specialisten op de vakgebieden bouw, weg- en waterbouw/civiele techniek, agro, energie, milieu, werktuigbouw/scheepswerktuigbouw/ machinebouw, elektrotechniek, petrochemie, kabels en leidingen, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, product recall, finance en automatisering, juridisch, computer en cyber.

Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid

De vraag of een beroepsfout is gemaakt is niet altijd makkelijk te beoordelen. Vaak zijn afspraken niet duidelijk vastgelegd, waren de wederzijdse verwachtingen niet met elkaar in overeenstemming of zijn ook aan de zijde van de opdrachtgever fouten gemaakt. Het vaststellen van het schadebedrag is dan eveneens vaak lastig. Ons team beschikt over ruime ervaring in het onderzoeken en beoordelen van beroepsaansprakelijkheidsschaden, zowel als het gaat om de traditionele beroepsgroepen zoals advocaten, accountants en architecten, als om modernere beroepen, zoals management consultants, webdevelopers en grafische vormgevers. Onze experts brengen de toedracht, de wederzijdse verantwoordelijkheden en de eventuele schade overzichtelijk in kaart, waardoor het voor de schadebehandelaar eenvoudiger wordt een beslissing te nemen over polisdekking, aansprakelijkheid en de hoogte van de schade.
Ook wanneer managers aansprakelijk worden gesteld in hun hoedanigheid als bestuurder of commissaris, is het feitencomplex vaak ingewikkeld en kunnen onze experts overzichtelijk maken of sprake is van onbehoorlijk bestuur, in hoeverre de bestuurders een ernstig verwijt kan worden gemaakt en waaruit de eventuele schade bestaat.

Engineering

Naast AVB en Special Lines behandelt een deel van de specialisten van ATV ook claims in het kader van CAR-, EAR-, Wet Risk-, Computer-, Milieu/MSV- en Machinebreukverzekeringen.
Onze civiele ingenieurs worden zeer regelmatig aangesteld als schade-expert bij civieltechnische schades aan bijvoorbeeld steigers en havenkades.
Zowel voor Casualty als Engineering wordt indien nodig gebruik gemaakt van de specifieke hoogwaardige kennis binnen de DEKRA organisatie wereldwijd op het gebied CAR (w.o. Delay and Start Up), EAR, energieopwekking en distributie, offshore, engineering, olie, gas en petrochemie, mijnbouw etc.

Waarom DEKRA?

  • Specialistische kennis
  • Toedrachtsonderzoek op basis van feitelijkheden
  • Waarheidsvinding
  • Navenante heldere verslaggeving.