DEKRA Nederland accreditaties

DEKRA vindt het belangrijk dat onafhankelijke derden erkennen dat wij op een correcte en verantwoordelijke manier omgaan met testen en certificeren. Onze accreditaties bevestigen de betrouwbaarheid van onze diensten en faciliteiten en de competenties van ons gekwalificeerde personeel.

Op deze pagina vindt u de accreditaties en erkenningen van de verschillende DEKRA bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. In Nederland ziet de Raad voor Accreditatie (RvA) toe op accreditaties voor certificerende instellingen.
Audit
Overzicht van alle DEKRA Certifcation b.v accreditaties op het gebied van Audits
Voor een actueel overzicht van onze accreditaties verwijzen wij u naar www​.rva​.nl
Accreditatie ISO 17021
Voor details verwijzen wij u naar www​.rva-c013​.nl
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 20000-1
 • ISO 27001
 • ISO 45001
 • VGM Checklist Aannemers (VCA)
 • Criteria voor Bedrijfsvoering van Amusementscentra
 • SCIOS certificatieregeling
 • CO2 Prestatieladder
 • HKZ-certificatie kwaliteitsmanagementsystemen
 • HKZ-certificatie voor kleine organisaties
 • NEN-EN 15224 Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen
 • NEN 7510-1 Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg
Accreditatie ISO 17065
Voor details verwijzen wij u naar www​.rva-c001​.nl
 • Better Biomass NTA 8080-1 en NTA 8080-2 duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten
 • BRL 100 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen
 • BRL 6000AB en deel 01-08 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor Installaties
 • BRL 6000-21 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor het Ontwerpen Installeren van Energiesystemen en het Beheren van Bodemenergiesystemen
 • BRL 6000-25 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor gasverbrandingsinstallaties.
 • BRL 6010 Procescertificaat voor Legionella-risicoanalyse en - beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties
 • BRL 9500 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL-EPBD®- procescertificaat voor EnergiePrestatieAdvisering voor woningen en utiliteitsgebouwen
 • CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (BMI), Onderhoud, Installatie en Leveren
 • CCV Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties (OAI), Onderhoud, Installatie en Leveren
Accreditatie ISO 17020 type A
Voor details verwijzen wij u naar www​.rva-i084​.nl
 • Verificatie dubbeltelling betere biobrandstoffen
 • Inboekverificatie op een accijnsgoederenplaats (AGP), geregistreerd geadresseerde (GG) of een importeur
 • Inboekverificatie bij een leverancier van elektriciteit aan wegvoertuigen in Nederland
 • Inboekverificatie bij een leverancier van gasvormige biobrandstof aan vervoer in Nederland
 • Inspectie van taxi ondernemingen (TX Keur)
Product Testing
Rail
DEKRA Industrial Safety