Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Investigations

Een schadeclaim kan vragen oproepen. Het verhaal is niet helder of lijkt niet te kloppen. Er zijn twijfels over de oorzaak of de omvang van de claim of er wordt vermoed dat er fraude in het spel is. In dat geval kunt u een beroep doen op de onderzoeksdiensten van DEKRA.

Op verzoek van verzekeringsmaatschappijen of andere betrokkenen onderzoekt DEKRA schadeclaims in de breedste zin van het woord. Ons team bestaat uit ervaren particuliere onderzoekers die bevoegd zijn om recherchewerkzaamheden te verrichten. Zij gebruiken hun juridische kennis en verzekeringstechnische expertise om de claim nader te onderzoeken en vatten hun bevindingen samen in een rapport. Deze eindrapportage is rechtsgeldig en kan indien nodig worden gebruikt in een juridische procedure.

Onafhankelijk en objectief

DEKRA voert onderzoek uit in opdracht van derden, maar opereert onafhankelijk. U kunt dus rekenen op een objectieve weergave van feiten en omstandigheden. De kwaliteit van ons werk is mede gewaarborgd door de vergunning voor het uitoefenen van een particulier recherchebureau, verleend door het ministerie van Justitie en Veiligheid (nummer 1127). Zonder deze vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten. Alle particulier onderzoekers van DEKRA zijn bovendien in het bezit van een door de korpschef van politie afgegeven persoonlijk legitimatiebewijs. DEKRA houdt zich aan de Privacy gedragscode particuliere onderzoeksbureaus, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) met de bijbehorende regeling (Rpbr). Kijk voor meer informatie op justitie.nl of autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of juridisch.nl.

Diensten
Wij bieden onder andere de volgende diensten aan:

 • (Algemeen) Toedrachtonderzoek;
 • (Verzekerings-) fraudeonderzoek;
 • Schuldvraagonderzoek;
 • Verkeerszaken/ongevallenanalyse;
 • Technisch brandonderzoek voertuigen;
 • Letselschadeonderzoek;
 • Onderzoek/dossieranalyse voor advocatuur en gemeenten;
 • Onderzoek naar o.a. diefstal/inbraak/reisschade/verlies/schade aan mobiele gegevensdragers;
 • Aansprakelijkheids- en regresonderzoek;
 • Opsporing van goederen;
 • Closed file review.

Voice Risk Analysis Tool

Voice Risk Analysis Tool kan helpen bij fraude-detectie en om vermoeden te ontkrachten of juist bevestigen

Hoe werkt het?
Bij telefoongesprekken met van fraude verdachte partijen draait in overleg met de opdrachtgever onze Voice Risk Analysis Tool mee op de achtergrond. Deze tool herkent emoties in de stem en geeft deze in real time op een scherm voor de operator weer. Aan de hand van veranderingen in het stemvolume, frequentie en spreeksnelheid genereert de tool een overzicht waarin verschillende emoties worden weergegeven. Dit geeft stressniveaus aan die voor de getrainde operatoren van DEKRA een indicatie vormen om op bepaalde punten meer in detail dóór te vragen.

Uiteraard informeren wij de betrokken partij aan het begin van het gesprek dat een dergelijke analyse zal plaatsvinden. De resultaten van de stemanalyse zijn een indicatie in een dossier en worden uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van verder onderzoek.

Meer weten over hoe wij u ondersteunen met claims onderzoeksdiensten?

Meer laden

Geen resultaten gevonden.

Pagina delen