Investigations

Vanuit een breed perspectief verricht het team van DEKRA Investigations onafhankelijk onderzoek op uiteenlopende gebieden. Onze brede expertise zet u onder andere in voor bedrijfsrecherche, toedrachtonderzoek, schuldvraagonderzoek, ongevallenanalyse, technisch brandonderzoek, letselschadeonderzoek, aansprakelijkheids- en regresonderzoek en opsporing van goederen.

De ervaren onderzoekers bezitten gedegen juridische kennis en (verzekerings)technische expertise. Uiteraard vinden alle onderzoeksactiviteiten plaats binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving en alle overige richtlijnen en gedragscodes worden zorgvuldig nageleefd.

Diensten DEKRA Investigations

Wij bieden onder andere de volgende diensten aan:
 • bedrijfsrecherche;
 • (algemeen) toedrachtonderzoek;
 • (verzekerings-)fraudeonderzoek;
 • ongevallenanalyse en schuldvraagonderzoek in het verkeer;
 • technisch brandonderzoek voor zowel voertuigen als opstallen;
 • letselschadeonderzoek;
 • onderzoek/dossieranalyse voor advocatuur en/of gemeenten;
 • onderzoek naar o.a. diefstal, inbraak, reisschade, verlies en schade aan mobiele gegevensdragers;
 • aansprakelijkheids- en regresonderzoek;
 • opsporing van goederen en voertuigen;
 • closed file review.
Meer over de onderzoeken van DEKRA Investigations

Schadeclaims laten onderzoeken

Een schadeclaim kan vragen oproepen. Het verhaal is niet helder of lijkt niet te kloppen. Er zijn twijfels over de oorzaak of de omvang van de claim of er wordt vermoed dat er fraude in het spel is. In dat geval kunt u een beroep doen op de onderzoeksdiensten van DEKRA.
Op verzoek van verzekeringsmaatschappijen, of andere betrokkenen zoals ondernemers, onderzoekt DEKRA in de breedste zin van het woord. Ons team bestaat uit ervaren Particulier Onderzoekers die bevoegd zijn om recherchewerkzaamheden te verrichten. Zij gebruiken hun juridische kennis en waar nodig hun verzekeringstechnische expertise om de claim nader te onderzoeken en vatten hun bevindingen samen in een rapportage. Deze eindrapportage is rechtsgeldig en kan indien nodig worden gebruikt in een juridische procedure.

Onafhankelijk en objectief

DEKRA voert onderzoek uit in opdracht van derden, maar opereert onafhankelijk. U kunt dus rekenen op een objectieve weergave van feiten en omstandigheden. De kwaliteit van ons werk is mede gewaarborgd door de vergunning voor het uitoefenen van een particulier recherchebureau, verleend door het ministerie van Justitie en Veiligheid (nummer 1127). Zonder deze vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten. Alle particulier onderzoekers van DEKRA zijn bovendien in het bezit van een door de korpschef van politie afgegeven persoonlijk legitimatiebewijs. DEKRA houdt zich aan de Privacy gedragscode particuliere onderzoeksbureaus, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) met de bijbehorende regeling (Rpbr). Kijk voor meer informatie op justitie​.nl of autoriteitpersoonsgegevens​.nl/ of juridisch​.nl .
Heeft u vragen? Wij staan 24/7 voor u klaar