sustainability services
DEKRA Sustainability Services

DEKRA ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van duurzaamheidsstrategieën.

Duurzaamheidsdiensten

Professionaliseer uw aanpak van klimaatbescherming en de besparing van natuurlijke bronnen. DEKRA helpt u aan innovatieve strategieën die uw MVO-inspanningen en duurzaamheidsprestaties naar een hoger plan brengen.

Fabrikanten in elke denkbare sector staan voor de opgave om hun duurzaamheidsstrategie aan te passen aan de komst van nieuwe technologieën en de vraag naar hernieuwbare energie en ecologisch verantwoorde materialen en producten. Hoe kunt u snel en effectief tegemoetkomen aan de nieuwe uitdagingen en verwachtingen? DEKRA kan u voorzien van passende expertise en ruim 500 op maat toegesneden diensten. Wij helpen u met het vinden van de juiste aanpak van de energietransitie, environmental, social & governance (ESG)-processen en de toepassing van de principes van de circulaire economie.
Of u nu van start gaat met een nieuwe duurzame onderneming of als gevestigde onderneming de principes van ESG en de circulaire economie wilt toepassen, de experts van DEKRA staan klaar om u met raad en daad terzijde te staan. De specifieke duurzaamheidsbehoeften van uw organisaties vormen daarbij het uitgangspunt.
Energietransitie
Ons uitgebreide dienstenaanbod is ontwikkeld in aansluiting op de actuele regelgeving en alom erkende normen. U kunt daarmee op optimale ondersteuning rekenen. DEKRA biedt op maat toegesneden advies, training, evaluaties, tests en certificeringen om tegemoet te komen aan al uw behoeften rond de energietransitie, geheel volgens uw specificaties.
Energietransitie
Environment, social & corporate governance (ESG)
Onze ESG-diensten helpen u met de tenuitvoerlegging van uw zakelijke ESG-strategie. Onze specialisten helpen u met het beheer van due diligence-processen, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het ondervangen van risico’s, het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van uw personeel, het beschermen van het milieu, de toepassing van uw energiebeleid, het ontplooien van maatschappelijke initiatieven en het voldoen aan de eisen van de EU-taxonomie voor de energietransitie.
Environment, social & corporate governance (ESG)
Circulaire economie
Naast testen, certificering en levenscyclusanalyse, productbeheer en training levert DEKRA nog veel meer diensten voor toekomstgerichte bedrijven. Wilt u profiteren van stimulansen voor innovatieve toepassingen op het gebied van circulaire economie en kostenbesparingen realiseren die u aan betere bedrijfsprestaties en een hogere winst helpen? Neem dan contact met ons op!
Circulaire economie