Functionele veiligheid testen
DEKRA Product Testing

Werken de fuctionaliteiten van uw product naar behoren in alle gebruikssituaties?

Functionele veiligheid testen

Zorgt voor veiligheid voor gebruikers van producten en machines

De specialisten van DEKRA op het gebied van functionele veiligheidstests evalueren een product grondig om ervoor te zorgen dat elke functie en functie onder verschillende omstandigheden en voor alle gebruikssituaties waarvoor ze zijn ontworpen, veilig werkt en een veilige interactie heeft.

Over functionele veiligheid testen

In een steeds complexere wereld van convergerende technologieën hangt de veilige werking van machines en producten steeds meer af van de veiligheid van hardware, software en beheersystemen. De producten van vandaag hebben talrijke kenmerken en functies, waarvan elk de gebruikers in gevaar kan brengen. Functionele veiligheid" is het aspect van de algemene veiligheid van een systeem of apparaat dat betrekking heeft op de machines of producten die correct werken in reactie op hun input, met inbegrip van het veilige beheer van mogelijke bedieningsfouten, hardwarestoringen en omgevingsveranderingen. De diensten van DEKRA op het gebied van functionele veiligheid controleren of alle gebruikers van uw producten volledig veilig zijn wanneer ze elke afzonderlijke functie van een product gebruiken.
Functionele veiligheidstesten houden ook rekening met het veilige beheer van mogelijke gebruikers- of bedieningsfouten, hardwarestoringen of omgevingsveranderingen, waarbij de algemene veiligheid van de machines en producten van onze klanten volledig wordt geverifieerd en gevalideerd.
DEKRA voert functionele veiligheidsverificatie en -validatie uit tijdens de ontwerp- en installatiefase van de producten en machines van onze klanten. De specialisten van DEKRA op het gebied van functionele veiligheidstests bieden klanten ook op maat gemaakte functionele veiligheidsbeoordelingsplannen die zijn afgestemd op hun behoeften en specificaties en die de gehele levenscyclus van het product bestrijken, met inbegrip van een volledige beoordeling van het management, de hardware- en softwarevereisten, het ontwerpproces, verificatietests, documentatie en het volledige technische constructiedossier.
Waarom DEKRA?
Alle expertises onder één dak

Expertise in alle technologieën onder één dak (embedded, electronica, informatica, mechanica, hydraulisch, pneumatisch)

Volledige functionele veiligheid

Van het certificeren van veiligheidssensoren en veiligheids-PLC's tot de volledige functionele veiligheid van systemen en machines.

Praktijkgegevens en/of veldtests

Parameters worden bepaald d.m.v. praktijkgegevens en/of veldtests (SFF, B10, MTTF, λ)

Functionele veiligheidstesten bij DEKRA

  DEKRA voert ook gedeeltelijke certificeringen uit van individuele veiligheidsfuncties voor embedded hardware software. Dit varieert van praktische testen voor onderdelen en het bepalen van veiligheidsparameters voor hydraulische, pneumatische en (elektro)mechanische onderdelen (B10D, MTTFD en λD) tot het valideren van fundamentele en beproefde veiligheidsprincipes beschreven in Annex A-D van EN ISO 13849-2 en zelfs tot het valideren en verifiëren van foutuitsluiting. Verder bieden wij ook statistische foutanalyses aan, zoals Weibull en Chi².
  • Elektronische veiligheidsgerelateerde systemen
  • Veiligheidssensoren en veiligheidsregelsystemen
  • Machines
  • Landbouw- en bosbouwmachines
  • Gasdetectoren
  • Robots
  • Medische apparatuur
  • Wegvoertuigen
  • Industriële communicatienetwerken
  • Windturbines
  • Procesindustrie