Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Veiligheidsfuncties en veiligheid producten

DEKRA Product Testing

Werken de fuctionaliteiten van uw product naar behoren in alle gebruikssituaties?

Functionele veiligheid testen

Zorgt voor veiligheid voor gebruikers van producten en machines

De specialisten van DEKRA op het gebied van functionele veiligheidstests evalueren een product grondig om ervoor te zorgen dat elke functie en functie onder verschillende omstandigheden en voor alle gebruikssituaties waarvoor ze zijn ontworpen, veilig werkt en een veilige interactie heeft.

De voordelen van functionele veiligheidstests

 • Grondige evaluatie om zeker te zijn dat productkenmerken en -functies werken.

 • Ervoor zorgen dat uw producten veilig samenwerken onder verschillende omstandigheden en voor alle gebruikssituaties waarvoor ze zijn ontworpen.

 • Test de productfuncties onder verschillende omstandigheden en voor alle gebruikssituaties.

 • Garanties dat uw producten voldoen aan alle nationale en internationale normen.

Over functionele veiligheid testen

Functionele veiligheid testen

In een steeds complexere wereld van convergerende technologieën hangt de veilige werking van machines en producten steeds meer af van de veiligheid van hardware, software en beheersystemen. De producten van vandaag hebben talrijke kenmerken en functies, waarvan elk de gebruikers in gevaar kan brengen. Functionele veiligheid" is het aspect van de algemene veiligheid van een systeem of apparaat dat betrekking heeft op de machines of producten die correct werken in reactie op hun input, met inbegrip van het veilige beheer van mogelijke bedieningsfouten, hardwarestoringen en omgevingsveranderingen. De diensten van DEKRA op het gebied van functionele veiligheid controleren of alle gebruikers van uw producten volledig veilig zijn wanneer ze elke afzonderlijke functie van een product gebruiken.

Functionele veiligheidstesten houden ook rekening met het veilige beheer van mogelijke gebruikers- of bedieningsfouten, hardwarestoringen of omgevingsveranderingen, waarbij de algemene veiligheid van de machines en producten van onze klanten volledig wordt geverifieerd en gevalideerd.

DEKRA voert functionele veiligheidsverificatie en -validatie uit tijdens de ontwerp- en installatiefase van de producten en machines van onze klanten. De specialisten van DEKRA op het gebied van functionele veiligheidstests bieden klanten ook op maat gemaakte functionele veiligheidsbeoordelingsplannen die zijn afgestemd op hun behoeften en specificaties en die de gehele levenscyclus van het product bestrijken, met inbegrip van een volledige beoordeling van het management, de hardware- en softwarevereisten, het ontwerpproces, verificatietests, documentatie en het volledige technische constructiedossier.

Functionele veiligheidstesten bij DEKRA

DEKRA voert ook gedeeltelijke certificeringen uit van individuele veiligheidsfuncties voor embedded hardware software. Dit varieert van praktische testen voor onderdelen en het bepalen van veiligheidsparameters voor hydraulische, pneumatische en (elektro)mechanische onderdelen (B10D, MTTFD en λD) tot het valideren van fundamentele en beproefde veiligheidsprincipes beschreven in Annex A-D van EN ISO 13849-2 en zelfs tot het valideren en verifiëren van foutuitsluiting. Verder bieden wij ook statistische foutanalyses aan, zoals Weibull en Chi².

 • Elektronische veiligheidsgerelateerde systemen
 • Veiligheidssensoren en veiligheidsregelsystemen
 • Machines
 • Landbouw- en bosbouwmachines
 • Gasdetectoren
 • Robots
 • Medische apparatuur
 • Wegvoertuigen
 • Industriële communicatienetwerken
 • Windturbines
 • Procesindustrie

Hoe veilig is een product als de veiligheidsfuncties niet correct werken? Dit aspect, wat specifiek betrekking heeft op de elementen die veiligheidsfuncties in producten uitvoeren, wordt gereguleerd door bijvoorbeeld IEC 61508. Deze norm biedt richtlijnen voor het verminderen van niet-aanvaardbare risico's op basis van gevaren- en risicoanalyses en kan worden toegepast op zowel de fysieke laag (de hardware-integriteit) als op softwareniveau.

De functionele veiligheid van machines verwijst naar de veiligheidsaspecten van een machine of systeem die gaan over de correcte werking van bedieningselementen en -beveiligingen. Hiervoor zijn twee normen van toepassing: de IEC 62061 (functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen) en ISO 13849 (onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie).

ISO 13849 omvat de volledige veiligheidsfunctie en alle betrokken apparaten. Deze norm is van toepassing op veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen en alle soorten machines, ongeacht de gebruikte technologie en aandrijving. Deze norm beschrijft de bepaling van de performance levels (PL) voor veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen op basis van aangewezen categorieën voor de verwachte levensduur.

IEC 62061 (functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen) is de norm voor het ontwerpen van elektrische veiligheidssystemen. Deze norm bevat aanbevelingen voor het ontwerpen, integreren en valideren van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen voor machines. Het implementeren van deze standaard betekent dat de volledige veiligheidsfunctie moet voldoen aan de gedefinieerde vereisten.

Pagina delen