Initiatieven & normen

We werken aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dat doen we met een reeks interne normen en processen en met de implementatie van respectieve maatregelen. Daarbij laten we ons leiden door internationaal erkende normen.

  DEKRA steunt de 10 principes van de UN Global Compact (UNGC). De UNGC is 's werelds grootste initiatief voor verantwoord ondernemingsbestuur. Gebaseerd op 10 universele principes en de Sustainable Development Goals (SDG's), streeft het de visie na van een inclusieve en duurzame wereldeconomie. Voor mensen, gemeenschappen en markten, nu en in de toekomst. Volgens de 10 principes moeten bedrijven:
  1. internationaal uitgeroepen mensenrechten beschermen, ondersteunen en respecteren;
  2. ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen;
  3. de vrijheid van vereniging en de daadwerkelijke erkenning van het recht op collectief onderhandelen hooghouden;
  4. alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid afschaffen;
  5. kinderarbeid effectief afschaffen;
  6. discriminatie op het gebied van arbeid en beroep uitbannen;
  7. een voorzorgbenadering van milieu-uitdagingen ondersteunen;
  8. initiatieven ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;
  9. de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen;
  10. corruptie in al zijn vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.