Initiatieven & normen

We werken aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dat doen we met een reeks interne normen en processen en met de implementatie van respectieve maatregelen. Daarbij laten we ons leiden door internationaal erkende normen.

UN Global Compact

DEKRA steunt de 10 principes van de UN Global Compact (UNGC). De UNGC is 's werelds grootste initiatief voor verantwoord ondernemingsbestuur. Gebaseerd op 10 universele principes en de Sustainable Development Goals (SDG's), streeft het de visie na van een inclusieve en duurzame wereldeconomie. Voor mensen, gemeenschappen en markten, nu en in de toekomst. Volgens de 10 principes moeten bedrijven:
1. internationaal uitgeroepen mensenrechten beschermen, ondersteunen en respecteren;
2. ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen;
3. de vrijheid van vereniging en de daadwerkelijke erkenning van het recht op collectief onderhandelen hooghouden;
4. alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid afschaffen;
5. kinderarbeid effectief afschaffen;
6. discriminatie op het gebied van arbeid en beroep uitbannen;
7. een voorzorgbenadering van milieu-uitdagingen ondersteunen;
8. initiatieven ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;
9. de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen;
10. corruptie in al zijn vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.

Sustainable Development Goals

Met onze toewijding aan duurzaamheid en onze steun voor de 10 principes van het UN Global Compact, streven we ernaar om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) te helpen bereiken. Onze bedrijfsvoering heeft negatieve en positieve impact op het gebied van duurzame ontwikkeling. We werken aan het verminderen van de negatieve impact en het versterken van de positieve impact bij het naleven van de 17 SDG's.
De SDG's die voor ons het belangrijkst zijn, lichten we uit in de eerste stap van het DEKRA Sustainability Magazine. Daarin presenteren we de uitdagingen en kansen die we hebben geïdentificeerd rondom duurzame ontwikkeling van deze SDG's.

The Sustainability Code

DEKRA baseert haar duurzaamheidsverslaggeving op de criteria van de duurzaamheidscode. De duurzaamheidscode biedt een rapportagekader om te gebruiken in organisaties van elke omvang en rechtsvorm. De Duurzaamheidscode is geïnitieerd door de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling (RNE), een adviesorgaan van de Duitse federale overheid. DEKRA is een mentor voor de duurzaamheidscode en ondersteunt andere bedrijven daarbij.
1. strategische analyse en actie
2. materialiteit
3. doelstellingen
4. diepte van de keten met toegevoegde waarde
5. verantwoordelijkheid
11. gebruik van natuurlijke hulpbronnen
12. middelenbeheer
13. klimaatrelevante emissies
14. werkgelegenheid Werknemersrechten
15. gelijke kansen
6. regels en processen
7. controle
8. stimuleringsregelingen
9. betrokkenheid van belanghebbenden
10. innovatie en Productmanagement
16. kwalificaties
17. mensenrechten
18. maatschappelijk Burgerschap
19. politieke invloed
20. gedrag dat in overeenstemming is met de wet en het beleid

EcoVadis Platinum Rating

In de duurzaamheidsbeoordeling van EcoVadis krijgt DEKRA de beoordeling "Platinum", de best mogelijke onderscheiding. Hiermee behoort DEKRA tot de top 1 procent van de beoordeelde bedrijven in zijn categorie. EcoVadis is de leidende internationale standaard voor duurzaamheid in wereldwijde waardeketens. Het is een van de belangrijkste beoordelingssystemen voor duurzaamheid, met meer dan 100.000 samenwerkende bedrijven in meer dan 175 landen.
DEKRA SE werd herhaaldelijk beoordeeld met 78 van de 100 punten in 2023 en 2022. Vergeleken met het EcoVadis-beoordelingsresultaat 2020/21 (74/100), bevestigt DEKRA verbetering op de vier beoordelingsgebieden: milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen.

Science Based Targets-initiatief

In 2021 heeft DEKRA zich gebonden aan het Science Based Targets initiatief (SBTi). In lijn met de 1,5°C-doelstelling van het Akkoord van Parijs, stelt DEKRA ambitieus een emissiereductiedoelstelling vast binnen twee jaar. De SBTi is een gezamenlijk initiatief van het Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, World Resources Institute en WWF. Het stimuleert ambitieuze klimaatactie in het bedrijfsleven door bedrijven in staat te stellen op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. Het initiatief is 's werelds grootste en snelst groeiende coalitie van bedrijven die dringend actie ondernemen voor een "1,5°C toekomst".