DEKRA argis
DEKRA Industrial Inspection

In-situ inspecties met ARGIS

In Situ Generator Inspectie (ARGIS)

Met de ARGIS-robot is het mogelijk om generators ook te inspecteren als de rotor niet is verwijderd. Dat bespaart u tijd, moeite en geld. Lees meer over in-situ inspecties en neem contact op.

Hoe ARGIS werkt

Rond een van de borgringen van de generator wordt een ketting met motoraandrijvingen en een basisstation voor het generatorinspectievoertuig (GIV) gemonteerd. De ketting wordt op juiste wijze voor elke sleuf geplaatst. Het GIV kan op die manier in openingen met een dikte vanaf slechts 17 mm worden ingebracht. Het GIV verplaatst zich vervolgens naar het andere uiteinde van de statorkern en weer terug om de elektromagnetische kerndefectdetectietest (ELDIC), rotorwigtest en visuele inspecties in één run uit te voeren. Dit bespaart enorm veel tijd.
De luchtspleetinspectie met ARGIS kan worden uitgevoerd in circa 3,5 shifts, al naar gelang de omvang en toegankelijkheid van de generator. Desgewenst kan DEKRA meerdere teams inzetten om de inspectietijd te verkorten. De klant dient zorgt te dragen voor de verwijdering van de afschermingen, bladen, koelers en elektrische veiligheidselementen, goedgekeurde steigers, reiniging en passende verlichting.

Testmogelijkheden

De ARGIS-robot is toegerust met diverse meetinstrumenten. Daardoor is het mogelijk om verschillende metingen in één run uit te voeren.
    Elektromagnetische kerndefectdetectietests (ELCID of vergelijkbaar) zijn een standaardfunctie. De klimbeugels worden met een afzonderlijke module gemeten. De low flux leakage test (vergelijkbaar met ELCID) van klimbeugels van de generatorkern wordt afzonderlijk uitgevoerd. NB: DEKRA is een onafhankelijk bedrijf en niet verbonden aan enige OEM of reparatiewerkplaats.

    In welke generators past de ARGIS-robot?

    De luchtspleet wordt gedefinieerd als de ruimte tussen de rotor en stator. De geometrie van de borgringen bepaalt echter ook of de ARGIS-robot wel of niet in de ingangsopening past. De ingangsopening wordt gedefinieerd als de ruimte tussen de borgring en de binnenkant van de stator. De robot zal passen als de ingangsopening minstens 17 mm breed is. Bij een smallere ingangsopening kan de ARGIS-robot soms toch passen. Dit is afhankelijk van de geometrie van de klimbeugels en de borgringen.