DEKRA Compliance Richtlijnen

Het is onze missie om de wereld veiliger te maken. Om dit te bereiken is DEKRA afhankelijk van het vertrouwen dat onze klanten, onze collega's en het publiek in ons hebben. Onze prestaties en integriteit vormen de basis van deze op vertrouwen gebaseerde relatie.

Dit vertrouwen hangt in grote mate af van hoe we ons allemaal gedragen als werknemers en leidinggevenden van de DEKRA Groep, waar we ons ook bevinden.
Onze primaire business is gebaseerd op onze gemeenschappelijke wens voor veiligheid. Onze neutraliteit, betrouwbaarheid, integriteit en onze wereldwijde inzet om alleen 'clean' zaken te doen, stellen ons in staat om dat doel te bereiken.
Naast bindende minimumnormen, gelden onze DEKRA compliance richtlijnen als leidraad voor ons allemaal, als het gaat om het naleven van wetten, normen en ethische principes, op alle continenten.
We zijn allemaal ambassadeurs van DEKRA, zowel intern als extern. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken om onze gedragsprincipes systematisch en verantwoord te realiseren, aangezien dit de enige manier is om het doel van meer veiligheid te bereiken en tegelijkertijd onze uitstekende reputatie te behouden.
de Raad van Bestuur
Bekijk hier onze volledige compliance richtlijnen