Toedrachtonderzoek schadeclaim
DEKRA Claims & Expertise

Wilt u onafhankelijk onderzoek inzetten om de oorzaak en omvang van een claim in kaart te brengen?

Toedrachtonderzoek

Voor de beoordeling van een schadeclaim bent u sterk afhankelijk van de weergave van het incident door de betrokken partijen. Als u op basis daarvan onvoldoende duidelijkheid heeft over de oorzaak en/of omvang van de claim, óf als u onregelmatigheden aantreft, kunt u DEKRA inschakelen voor nader onderzoek. Met een toedrachtonderzoek door DEKRA krijgt u de feiten boven tafel.

Waarom een toedrachtonderzoek?
Iedere dag gebeuren incidenten waarbij er vragen zijn over de toedracht. Een toedrachtonderzoek is een tactisch en/of technisch onderzoek door één of meerdere particulier onderzoekers naar de feiten en/of omstandigheden van een incident. Elk onderzoek is maatwerk en gericht op waarheidsvinding. De particulier onderzoekers van DEKRA zijn getraind om correct en onafhankelijk onderzoek te verrichten. Zo kunnen zij verklaringen, zogenaamde interviews, afnemen die u samen met een rechtsgeldige rapportage kunt gebruiken in een eventuele juridische of gerechtelijke procedure.
Wanneer heeft een toedrachtonderzoek toegevoegde waarde?
De aanleiding voor een toedrachtonderzoek hoeft niet altijd diefstal of (een vermoeden van) fraude te zijn. Het kan ook van waarde zijn om simpelweg te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie betrokken waren, bijvoorbeeld om de aansprakelijkheid vast te stellen.
Onafhankelijk onderzoek
DEKRA heeft ruime ervaring in het onderzoeken van schadeclaims. De particulier onderzoekers hebben gedegen kennis van de verzekeringsproducten en de daarbij behorende polisvoorwaarden. Bovendien zijn zij getraind om correct en onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Onafhankelijk onderzoek betekent ook dat we het onderzoeksbelang van de verzekeraar voortdurend afwegen tegen het belang en recht op privacy van de betrokkene(n). Dit geldt voor deskresearch, maar zeker ook bij bijvoorbeeld buurtonderzoek of het opnemen van verklaringen van verzekerde of getuigen.

Waarom DEKRA?

DEKRA levert een totaalpakket dat onder meer bestaat uit:
 • Dossieranalyse;
 • Onderzoek op schadelocatie, buurtonderzoek;
 • Controle authenticiteit overgelegde documenten;
 • Interviewen van verzekerde, wederpartij(en), getuigen of overige betrokkenen;
 • Gesprekken/overleg met belangenbehartiger(s);
 • Confrontatiegesprekken.
Voor wie verrichten wij onderzoeken?
 • Advocatuur
 • Bedrijfsleven
 • Gemeenten
 • Regresafdeling
 • Verzekeraars
Voor welke zaken kunt u een onderzoek laten uitvoeren?
DEKRA verricht onderzoek naar zakelijke en particuliere schadeclaims op o.a. de volgende gebieden:
 • AvP en AvB claims;
 • Opstal- en inboedelschadeclaims;
 • Letselschadeclaims;
 • Transport, Marine;
 • Diefstallen;
 • Vermissingen/verlies;
 • Schade/verlies aan mobiele gegevensdragers zoals telefoons en laptops;
 • Reisschadeclaims;
 • Regresonderzoek.
Wilt u weten of DEKRA ook u van dienst kan zijn? Neem dan contact met ons op.