Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Testen

DEKRA Rail voert jaarlijks meer dan honderden testen uit om haar klanten te helpen. Tijdens deze testen onderwerpen we materialen, componenten en (sub)systemen die worden ingezet op of rondom rails aan verschillende laboratorium- en/of on-track controles. Onder realistische omstandigheden beoordelen de specialisten van DEKRA Rail of de materialen, (sub)systemen en componenten veilig zijn en voldoen aan de relevante normen en voorschriften.

Spoorweg materiaal testen op veiligheid

De onafhankelijke experts van DEKRA Rail beschikken over de kennis en ervaring om voor elke klantvraag de meest geschikte testen te selecteren en op de juiste wijze uit te voeren. Onze specialisten voeren standaardtesten uit om te toetsen of een component of (sub)systeem voldoet aan de relevante norm(en) of kiezen voor maatwerk met testen die aansluiten op uw vraagstuk. Die flexibiliteit zorgt ervoor dat de DEKRA-specialisten ook zeer complexe opdrachten goed uitvoeren.

Waarom zijn de testen die wij uitvoeren belangrijk?

DEKRA Rail voert haar testen onder andere uit voor landelijke en gemeentelijke vervoerbedrijven en aannemers. De testresultaten ondersteunen u bij:

 • standaardisatie- en toelating;
 • de controle of een component voldoet aan de geldende normen;
 • input verzamelen voor vervolgonderzoek (bijvoorbeeld systeemoptimalisatie);
 • het achterhalen van faaloorzaak van een product of systeem;
 • het vergelijken van componenten of producten.

Klantspecifieke onderzoekstesten

Bij bepaalde testtrajecten zijn er nog geen eisen waar het component, product of systeem aan moet voldoen. De testen vormen in deze gevallen een meetmoment om te onderzoeken hoe het component, product of systeem in de praktijk functioneert. De specialisten van DEKRA Rail helpen om deze informatie te verzamelen. Denk daarbij aan testen ten behoeve van innovaties of het vergaren van extra data tijdens een onderzoek.

Standaardtesten

Naast oplossingen op maat bieden wij ook een aantal standaard testen aan. Ontdek hieronder meer over de standaardtesten die wij uitvoeren.

Toelatingstesten

Aan de hand van diverse tests meten onze specialisten of rollend materieel, (sub)systemen, componenten en smeermiddelen voldoen aan de de relevante normen. Onze experts noteren de waargenomen meetwaarden in een testrapport. De gegevens in dit testrapport zijn noodzakelijk voor eventuele toelating. DEKRA Rail biedt verschillende soorten toelatingstesten aan:

 • Rem-metingen
 • Anti-blokkeerinrichting-testen
 • Stroomafnemerkrachten-testen
 • Geluidstesten
 • Aerodynamische testen

Restlevensduurbepaling

Onze specialisten voeren meerdere testen uit om inzicht te krijgen in de conditie en het degradatieproces van componenten. Op basis van de uitkomsten van deze testen geven onze experts een schatting van de resterende technische levensduur van het component. Hierdoor weet u tijdig wanneer een volgende onderhoudsactie nodig is.

Onze specialisten kunnen ook advies geven over hoe de levensduur te verlengen. Bijvoorbeeld door het product waar het component onderdeel van uitmaakt op een andere wijze te gebruiken of op een locatie te plaatsen waar het slijtageproces trager gaat. De experts van DEKRA Rail schetsen in dit geval verschillende scenario’s en de hieraan gekoppelde geschatte restlevensduur. Op basis van deze informatie kunt u de duurzaamheid van een component optimaliseren door te kiezen voor de toepassing met de best passende geschatte restlevensduur.

 • Onze experts bieden diverse testen aan om de restlevensduur te bepalen:
 • Railrem heuvel glijstoelen
 • Railrem hydrauliekframe
 • Draaistelframe railvoertuigen

Veldtesten

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om een voertuig, (sub)systeem of component te verplaatsen om deze aan testen te onderwerpen. Met ons mobiele lab kunnen we in deze gevallen veel testen uitvoeren op locatie.

DEKRA beschikt over een groot veldlab waarmee onze specialisten veel verschillende testen op locatie kunnen uitvoeren. De experts van DEKRA Rail zijn gekwalificeerd om deze testen onder diverse omstandigheden en op veilige wijze te verrichten. Voorbeelden van veldtesten die DEKRA Rail uitvoert zijn:

 • Tribologisch onderzoek gladheid spoorstaven
 • Testen invering ES-lassen
 • Metingen aerodynamische effecten van snel langsrijdende treinen bij perrons
 • Trillingsmetingen interieur/componenten railvoertuigen
 • Geluidsmetingen cabines railvoertuigen
 • Testen loopeigenschappen railvoertuigen

Simulaties

Via geavanceerde simulaties met gevalideerde modellen kunnen de specialisten van DEKRA Rail de interactie tussen bijvoorbeeld wiel en rail in kaart brengen om te achterhalen hoe schade aan een bepaald component is ontstaan. Met deze informatie is het mogelijk om aanpassingen te maken aan de bestaande situatie om toekomstige schade of ongelukken te voorkomen.

In sommige gevallen vormen simulaties een goed alternatief voor fysieke testen, omdat simulaties vaak sneller en goedkoper zijn uit te voeren. DEKRA Rail biedt diverse soorten test-simulaties aan:

 • Slijtage wiel en rails
 • Controle veilige berijdbaarheid
 • Controle kinematisch profiel
 • Ontwerptoetsing
 • Bepaling grenswaarde spoorligging (kwaliteit spoorligging)
 • Effect aanpassingen spoor-ontwerp, snelheid voertuigen of voertuigcomponenten

Heeft u een vraag? We komen graag in contact

DEKRA Rail

Concordiastraat 67

3551 EM Utrecht

+31 30 3005 100
Pagina delen