Proces managementsysteen- en procescertificatie
DEKRA Audit

Benieuwd naar onze werkwijze van offerte-aanvraag tot certificatie?

Procesuitleg managementsysteem- en procescertificatie

Dit onderdeel beschrijft de standaardprocedure voor managementsysteemcertificatie* en procescertificatie**. U vindt hier een uitleg over het traject vanaf de offerte-aanvraag tot certificatie. Voor inspecties en productcertificatie wijkt het proces op onderdelen af.
* Zoals bedoeld in ISO 17021, dus ook veiligheidsbeheersystemen.
** Zoals bedoeld in ISO 17065.

Onze werkwijze

Een certificatietraject bestaat uit vaste stappen. Door deze zorgvuldig en consistent uit te voeren verzekeren we u van de zorgvuldigheid van het certificatieproces. In de onderstaande afbeelding vindt u een schematische weergave van het proces.

Uitleg van het proces

Offerteaanvraag, offerte & orderbevestiging
Wanneer u interesse heeft in (één van) onze diensten kunt u een offerte aanvragen. U vindt hiervoor een formulier op de website. Wanneer u het formulier volledig invult, maken wij een offerte. Wij nemen contact op als er aanvullende informatie nodig blijkt te zijn. Bij de offerte is een certificatieovereenkomst bijgesloten. Deze bevat de wederzijdse rechten en plichten die voor het in stand houden van het certificaat van toepassing zijn. De order wordt bevestigd als u certificatieovereenkomst ondertekend aan ons retourneert.
Planning Audit
Initiële certificatie-audit (fase 1 en 2)
Verwerking & Rapportage, peer review en beoordeling
Certificaat
Vervolgaudits

De uitvoering van de audit in stappen

Elke audit bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Deze vindt u in onderstaand schema

Tekortkomingen en de afhandeling

DEKRA rapporteert tekortkomingen in een feitenrapport. Als er tekortkomingen zijn vastgesteld moet uw organisatie deze tekortkomingen afhandelen.

Flexibele inrichting van het Proces

Op verzoek kan, met inachtneming van de regels waaraan DEKRA als certificerende instelling moet voldoen, het procestraject op uw specifieke situatie worden aangepast. Daarnaast kunnen in bepaalde normen afwijkende regels gedefinieerd zijn, zoals de termijnen waarbinnen tekortkomingen moeten zijn gecorrigeerd. Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Download de uitleg als PDF-document
Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact
DEKRA Audit Sales

Meander 1051

6825 MJ Arnhem