Bezwaar indienen

DEKRA Certification

Hieronder wordt de werkwijze beschreven indien u een bezwaar wilt indienen met betrekking tot een certificeringsbesluit genomen door DEKRA Certification, die invloed heeft op uw certificeringsstatus.

Let op: wilt u een klacht indienen over onze diensten of certificaten? Ga dan naar het online klachtenformulier .

Onze werkwijze bij een bezwaar

Wij nemen uw bezwaar zorgvuldig in behandeling. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw bezwaar, een toelichting op de voorgestelde werkwijze en de termijn waarbinnen u van ons een reactie kunt verwachten. In onze reactie informeren wij u over de genomen acties en de uitkomst.
Uw bezwaar zal worden behandeld door een Certificatie Manager die niet betrokken is geweest bij uw certificeringsproces. Hij/zij zal de door DEKRA genomen beslissing opnieuw bekijken om te bepalen of deze in overeenstemming is met de accreditatie eisen die voor DEKRA van toepassing zijn.
De uitkomst van de beslissing zal naar u worden gecommuniceerd.

Bezwaarformulier

Let op: dit formulier is alleen bestemd voor bezwaren die betrekking hebben op certificeringsbesluiten genomen door DEKRA Certification B.V. te Arnhem. Ingestuurde formulieren worden in behandeling genomen door onze afdeling Quality Assurance.
Tegen de uitkomst van de bezwaarafhandeling door DEKRA kan in beroep worden gegaan, zie onze Algemene Voorwaarden . U kunt ook in beroep gaan bij de betreffende accrediterende of aanwijzende instantie