Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Certificeren

Met een certificaat tonen bedrijven aan dat producten voldoen aan de eisen die in wetgeving, normen en keurmerken staan omschreven of dat medewerkers beschikken over de gevraagde vakkennis en -bekwaamheid. Certificaten en verklaringen vormen een betrouwbaar bewijsstuk dat bij een proces de juiste stappen in de juiste volgorde zijn doorlopen of dat bij een product wordt voldaan aan de relevante eisen. DEKRA werkt onder andere voor beheerders van infrastructuur, landelijke vervoersbedrijven, gemeentelijke vervoersbedrijven, aannemers en (inter)nationale fabrikanten en leveranciers.

certificeren spoorwegen DEKRA Rail

DEKRA Rail is bevoegd om als onafhankelijke partij te beoordelen of een persoon, het proces of het product aan de gestelde eisen voldoet. Onze specialisten beoordelen hiervoor de aangeleverde bewijzen en voeren wanneer nodig zelf testen uit om te controleren of de persoon, het proces, of het product aan alle relevante eisen voldoet. Als dit het geval is, ontvangt de aanvrager het betreffende certificaat of de verklaring. Zo werkt DEKRA Rail elke dag mee aan de veiligheid op en rondom het spoor.

Onze certificeringsdiensten

DEKRA Rail geeft diverse certificaten uit voor onder andere:

Persoonscertificering

Alle personen die werkzaamheden uitvoeren aan rail of railgebonden componenten, producten of systemen, moeten beschikken over de kennis en vaardigheden om zo de veiligheid en kwaliteit op en rondom de rails te waarborgen. De specialisten van DEKRA Rail controleren of de persoon in kwestie beschikt over de vereiste vakbekwaamheid en certificeren deze persoon als dit zo is. DEKRA biedt onder meer de volgende soorten persoonscertificering aan:

 • Certificatie voor het uitvoeren van nondestructief onderzoek (NDO)
 • Certificatie constructie-lassers
 • Certificatie lasbediener/las-insteller
 • Certificatie lassers Heavy Rail
 • Certificatie lassers Lightrail

Procescertificering

De experts van DEKRA Rail controleren of een proces voldoet aan de eisen die in de wetgeving, normen of keurmerken zijn vastgelegd. Wanneer een proces verloopt zoals in het bestaande beoordelingskader is vastgesteld, ontvangt de aanvrager een certificaat. Met dit certificaat kan het bedrijf bewijzen dat de certificaathouder het proces beheerst en dat mag worden verwacht dat het eindresultaat overeenkomt met de eisen in het beoordelingskader van het procescertificaat. Het dienstenportfolio van DEKRA Rail bevat verschillende soorten procescertificering:

 • Assesment Body (AsBo)
 • Indepedent Safety Assessor (ISA)
 • Technical Specifications for Interoperability Quality Management System (TSI-QMS)

Productcertificering

Om te waarborgen dat producten voldoen, veilig en van goede kwaliteit zijn, dienen ze te beschikken over een certificaat voordat ze in het spoor mogen worden toegepast. De DEKRA Rail-specialisten kunnen beoordelen of een product voldoet aan de gestelde eisen. Dit doen ze bijvoorbeeld via documentbeoordeling van de bewijsvoering die door de aanvrager is aangeleverd. Wanneer er geen sluitend bewijs voorhanden is, kunnen onze specialisten testen uitvoeren om de benodigde informatie te achterhalen. DEKRA biedt productcertificering aan op basis van:

 • ProRail-specificaties (SPC’s)
 • Normen werkplekbeveiligingsmiddelen als door railAlert erkende Inspectie Instelling
 • Europese TSI-eisen als aangewezen Notified Body (NoBo) voor alle technische subsystemen
 • Nederlandse RIS-eisen voor railvoertuigen als aangewezen Designated Body (DeBo)

Certificering unieke producten

Wanneer u de kwaliteit van een uniek eindproduct wilt aantonen kunt u terecht bij de experts van DEKRA Rail. Denk daarbij aan producten die projectmatig worden gerealiseerd, zoals het creëren of uitbreiden van de infrastructuur of het bouwen van een trein. De specialisten van DEKRA Rail controleren of tijdens het project dat aan de basis ligt van het eindproduct wordt voldaan aan de eisen en leggen vast of de processen op de juiste wijze verlopen. DEKRA is bevoegd om onafhankelijke beoordelingen uit te voeren als:

 • Notified Body (NoBo)
 • Designated Body (DeBo)
 • Assesment Body (AsBo)
 • Indepedent Safety Assessor (ISA)

Kalibratie

DEKRA Rail biedt kalibratie op maat in de vorm van een one-stop-shop voor kalibraties van geometrische, fysische en elektrische meetmiddelen. De kalibratie-service van DEKRA omvat ook de eventuele reparaties, vervanging of aanschaf van nieuwe meetmiddelen. U profiteert bij DEKRA Rail bovendien van geoptimaliseerde kalibratietermijnen, kalibratiewerkzaamheden op maat, onze uitgebreide rail-expertise en efficiënte dataverwerking. U kunt bovendien kiezen of de kalibratiewerkzaamheden bij u of bij ons plaatsvinden. Na afloop van de kalibratie ontvangt u een certificaat als bewijs van de betrouwbaarheid van uw meetmiddel.

Veiligheid

Voor veiligheidsbeoordelingen is DEKRA Rail als certificerende instelling geaccrediteerd om verklaringen af te geven als AsBo en ISA. Deze accreditatie vormt een garantie dat de specialisten van DEKRA Rail over de kennis, kunde en processen beschikken om te beoordelen of een proces, systeem, component of product voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Op die manier draagt DEKRA Rail als onafhankelijke en deskundige instelling zijn steentje bij aan het vergroten van de veiligheid op en rondom het spoor.

Heeft u een vraag? We komen graag in contact

DEKRA Rail

Concordiastraat 67

3551 EM Utrecht

+31 30 3005 100
Pagina delen