Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Nationale schadebehandeling

DEKRA Claims & Expertise

Schadeclaims volledig of gedeeltelijk door experts laten behandelen?

Schadebehandeling nationaal

DEKRA behandelt alle typen schadeclaims van de eerste melding tot en met de sluiting van het dossier en alle stappen daartussen. Voor zowel materiële als letselschade claims. In nauw overleg met u als opdrachtgever verzorgen wij de volledige afwikkeling van schadeclaims of delen daarvan, volgens de nationale verkeers- en aansprakelijkheidswetgeving en binnen de geldende polis- en verzekeringsvoorwaarden.

Wij werken in opdracht van grote verzekeraars, leasemaatschappijen, overheidsinstellingen en (internationale) zakelijke klanten en staan garant voor een efficiënte, nauwkeurige en correcte afhandeling van elke claim.

Aansprakelijkheid

Als iemand u aansprakelijk stelt voor opgelopen letsel of schade, staat DEKRA u graag bij in de afhandeling van de claim. Onze behandelaars hebben ervaring met een breed scala aan verzekeringen en zijn thuis in veel verschillende sectoren. Zij toetsen de vordering aan de verzekeringsvoorwaarden en alle toepasselijke wetgeving en verzamelen alle benodigde documentatie voor een deskundige beoordeling van de schade.

DEKRA kan u adviseren en ondersteunen bij een beroep op 

Aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van een gebrekkig product dat het verzekerde bedrijf heeft ontworpen, vervaardigd of geleverd

De kosten van behandeling (begeleiding) en schadeloosstelling van werknemers die gewond zijn geraakt of ziek zijn geworden tijdens en/of door het werk

Dekt de meeste schades voortvloeiend uit eigendom, zoals brand, diefstal en schade door extreem weer

Dekking van de kosten van schadeloosstelling van klanten voor verlies of schade als gevolg van diensten of advies verleend door een bedrijf of persoon.

De voordelen van schadebehandeling bij DEKRA

  • Deskundige schadebehandelaars met ervaring in alle verzekeringsproducten
  • Expertise gaat door verschillende sectoren
  • Beoordeeld de aansprakelijkheid nauwkeurig door alle ondersteunende documentatie te verzamelen
  • Claims worden beoordeeld volgens alle toepasselijke wetten

Pagina delen