Pas ESG-principes toe met de ondersteuning van experts bij DEKRA.
DEKRA Sustainability Services

DEKRA ondersteunt u bij de implementatie van ESG-principes.

Environment, social & governance (ESG)

Kom in actie en stel richtlijnen op voor milieubescherming, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goede corporate governance (ESG). Voor steeds meer bedrijven wordt dit een verplichting.

De experts van DEKRA bieden organisaties van elke omvang en in elke sector inzicht in het belang van duurzame bedrijfspraktijken. Ze helpen uw organisatie om transparante ESG-principes toe te passen en te voldoen aan de internationale ESG-normen.

Er is sprake van een groeiend publiek van consumenten, investeerders, toezichthouders, ESG-ratingbureaus en financiële instellingen die uw bedrijfsactiviteiten op de voet volgen. Dit biedt u de kans om erkenning te krijgen voor uw ESG-inspanningen en daar de vruchten van te plukken. DEKRA helpt u met de toepassing van uw milieubeleid, het treffen van betrouwbare maatregelen op het gebied van cybersecurity, krachtige ondersteuning voor uw MVO-activiteiten en aantoonbare overeenstemming met de eisen van wet- en regelgeving. Positioneer uw onderneming als kampioen op ESG-gebied!

360 graden duurzaamheid

Er zijn grenzen aan onze natuurlijke bronnen. Ze kunnen uitgeput raken. Doe een beroep op onze ervaring om ze te beschermen en bij te dragen aan een circulaire economie.