Schadebehandeling

Outsourcing: op DEKRA kunt u rekenen

Met outsourcing kunt u zich als opdrachtgever beter toeleggen op uw kerntaken of juist capaciteit vrijmaken voor nieuwe projecten. DEKRA kan alle schadedossiers van u overnemen of ondersteunen bij een specifiek deel van de schadedossiers die u behandelt. U kunt zelf kiezen of u met ons samenwerkt in uw eigen informatiesysteem of dat u gebruik maakt van de digitale processystemen van DEKRA. Voor welke vorm van samenwerking u ook kiest: DEKRA hecht waarde aan korte lijnen en heldere communicatie, zodat u snel kunt schakelen. U krijgt van ons een vaste contactpersoon, die op korte én langere termijn met u meedenkt.

Als business partner bieden wij oplossingen op maat en stemmen wij onze dienstverlening nauwkeurig af op uw vraag. Dit betekent:
  • Dat u zelf beslist hoeveel en welke schadedossiers u wilt uitbesteden en voor welke periode.
  • Dat u volledig op de hoogte wordt gehouden via ons gepersonaliseerd managementinformatiesysteem.
  • Dat wij uw reguliere bedrijfsvoering optimaal laten aansluiten op onze processen die voortvloeien uit een uitloop programma of outsourcing kunt aanvragen die een oplossing biedt voor op de langere termijn.
  • Dat u de behandeling van uw schadedossiers onmiddellijk door DEKRA  kan laten overnemen (bijvoorbeeld na grote incidenten), maar ook uw schadedossiers kunt laten behandelen die u (tijdelijk) wenst uit te besteden
  • Dat wij bepaalde bedrijfsfuncties kunnen delen waarbij onze DEKRA-teams samenwerken met uw eigen medewerkers of de dossiers volledig verwerken voor u en afhandelen binnen de daarvoor ontwikkelde DEKRA-systemen.
DEKRA People: uw flexibele schil in schademanagement
Breidt u liever uw eigen capaciteit uit, dan kan dat natuurlijk ook. Flexibiliteit en klantgerichtheid zijn de belangrijkste pijlers binnen onze dienstverlening. Onze schadebehandelaars-afhandelaars beschikken over alle benodigde vakkennis en zijn op korte termijn inzetbaar. Dankzij onze schaalgrootte staan wij garant voor snelle en goede service op elk moment. Daarnaast investeren wij in kwaliteit door opleiding, training en coaching, van zowel jonge talenten als ervaren medewerkers. Dit doen wij in nauw overleg met onze opdrachtgevers, zodat u direct profiteert van onze kennisontwikkeling. Lees meer over DEKRA People​.
Full service dienstverlener
Onze service stopt niet bij schademanagement, wij kunnen u ook helpen uw eigen dienstverlening te optimaliseren. Bijvoorbeeld door periodieke kwaliteitsaudits van uw eigen of geoutsourcete schadeafhandelingsproces, door te helpen bij fraudedetectie (met name bij voertuigschades) en, indien gewenst, met juridisch advies vóór en tijdens het schadeafhandelingsproces.
Van vele markten thuis
Bij de afhandeling van schadedossiers werkt DEKRA nauw samen met de schade experts . Deze collega’s beschikken over specifieke kennis in een of meer schadecategorieën en helpen bij het bepalen van directe en gevolgschade, aansprakelijkheid en regres. Met een netwerk van ruim 500 schadespecialisten behandelen wij onder meer
  • Claims met betrekking tot roerende en onroerende zaken
  • Schadedossiers als gevolg van calamiteiten
  • Letselschadedossiers
  • Transportschadedossiers
  • Dossiers rond product-, werkgevers- en beroepsaansprakelijkheid.
Bij welke soort schadeclaims kunnen wij u ondersteunen?