Diefstal van voertuigen
DEKRA Claims & Expertise

Heeft u als verzekeraar behoefte aan deskundig onderzoek naar toedracht van de diefstal van voertuig

Diefstal van voertuigen

Jaarlijks worden er duizenden auto’s gestolen. En hoewel autodiefstal gelukkig al een aantal jaren afneemt, vormt het nog steeds een hoge schadepost voor verzekeraars. Twijfelt u of een auto werkelijk gestolen is zoals wordt geclaimd? DEKRA onderzoekt door middel van dossieranalyse en eventueel aanvullend onderzoek de toedracht van de diefstal.

Hoe doen we dat?

Vrijwel alle onderzoeken starten met het doornemen van de aangifte en deskresearch. De particulier onderzoeker neemt vervolgens contact op met diverse betrokken partijen om duidelijkheid te krijgen over de toedracht van de diefstal. Waar nodig interviewen we de verzekeringnemer en/of andere betrokkenen en bezoeken we ook de plek waar het voertuig is ontvreemd. Als het onderzoek compleet is, ontvangt de opdrachtgever een rapport met een ondertekende verklaring van de verzekeringnemer, inclusief de ingenomen sleutels/goederen en documenten.
Het rapport is een helder eindverslag van het volledige onderzoek en bestaat uit:
  • Dossieranalyse;
  • Toedrachtonderzoek;
  • Interviewen van verzekerde, getuigen of overige betrokkenen;
  • Buurtonderzoek;
  • Verkrijgen van opsporingsindicaties/revindicatie;
  • Controle authenticiteit overgelegde documenten;
  • Waardebepaling.