Milieu & Klimaat

Om een duurzame toekomst te helpen verzekeren, zet DEKRA zich in voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en klimaatbescherming. We verminderen het energieverbruik en de CO2-uitstoot binnen en buiten het bedrijf. Zowel voor interne procedures en processen als voor onze deskundige dienstverlening aan klanten.
We streven ernaar onze negatieve impact op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd onze efficiëntie te maximaliseren. Daartoe analyseren we DEKRA's milieu-impact en gebruiken we de resultaten om strategische en operationele doelstellingen te formuleren. Om de naleving van onze meetbare doelstellingen te stimuleren, leiden we prestatie-indicatoren af en streven we voortdurend naar verbetering.
    De uitstoot van broeikasgassen speelt een centrale rol in ons milieubeheer. We streven ernaar bij te dragen aan de bescherming van het klimaat en onze impact op de klimaatverandering te minimaliseren. We willen de uitstoot terugdringen op drie gebieden: directe uitstoot en indirecte uitstoot door energie-aankopen (Scope 1 en 2) en vooral op zakenrezen (Scope 3). Concreet werken we aan het bereiken van koolstofneutraliteit op de balans in 2025. Daartoe zullen we de komende twee jaar een wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstelling bij SBTi vaststellen. Doel is om zoveel mogelijk emissies te verminderen en de rest op betrouwbare wijze te compenseren.