DEKRA duurzaamheid strategie en doelen
DEKRA Duurzaamheid

Lees hier meer over onze strategie en doelen op het gebied van duurzaamheid

Strategie & doelen

Bestuursverklaring

Met onze Duurzaamheidsstrategie 2025 streven we ernaar om de duurzaamheidsprestaties binnen DEKRA, onze waardeketens en voor onze klanten via onze bedrijfsactiviteiten verder te verbeteren.

Over de hele wereld zijn we getuige van dramatische gevolgen van klimaatveranderingen die de mens veroorzaakt. De stijging van de temperaturen op aarde en de steeds onvoorspelbaarder wordende weerpatronen hebben verwoestende gevolgen voor de biodiversiteit en menselijke samenlevingen.
Alleen voldoen aan regelgeving is niet meer voldoende. Voor bedrijven is het zowel moreel als zakelijk de noodzaak om deel uit te maken van de oplossing.
DEKRA is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en heeft duurzaamheid, in al haar aspecten, centraal gesteld in Vision 2025: wij zijn de wereldwijde partner voor een veilige en duurzame wereld!
Dat betekent dat we onvermoeibaar werken aan het verbeteren van onze eigen interne duurzaamheidsprestaties en de duurzaamheidsprestaties van onze toeleveringsketen. En we ondersteunen onze klanten met diepgaande expertise en innovatieve diensten om hun milieu-, sociale en bestuurlijke doelen te behalen.

DEKRA's duurzaamheidsstrategie

Met onze duurzaamheidsstrategie is het doel om tegen 2025 grote vooruitgang te boeken op onze vier actiegebieden: "klimaat & milieu", "werknemers & maatschappij", "supply & waardeketen" en "management & governance". Dit omvat:
 • het continu verkleinen van onze ecologische voetafdruk;
 • het uitbreiden van ons gebruik van hernieuwbare energie;
 • het vergroten van personeelstraining en betrokkenheid;
 • het bevorderen van diversiteit en inclusie;
 • het verbeteren van de gezondheid en veiligheid op het werk;
 • het bevorderen van duurzaamheid in de toeleveringsketen;
 • het uitbreiden van het aanbod van duurzaamheidsgerelateerde diensten die we aanbieden.
Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie streven we ernaar onze klanten te ondersteunen op hun duurzaamheidstrajecten. De DEKRA Corporate Focus Area (CFA) Sustainability Services is om die reden in het leven geroepen. Het omvat de uitbreiding van ons dienstenportfolio op de drie kerngebieden “energietransitie”, “ESG” (Environment, Social, Governance) en “circulaire economie”.

Actiegebieden

Op vier strategische gebieden richten we ons op het continu verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties. Dit betekent het verminderen van negatieve effecten en het versterken van positieve. De vier gebieden zijn:
1. Milieu & Klimaat
2. Medewerkers & Maatschappij
3. Beheer & Bestuur
4. Toeleverings- en waardeketen

Onze doelen

  We streven ernaar onze duurzaamheidsprestaties op de lange termijn continu te verbeteren en een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en de Sustainable Development Goals (SDG's). In 2025 willen we toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit omvat het voortzetten van ons economisch succes. En het implementeren en naleven van onze visie om de wereldwijde partner voor een veiligere wereld te worden. In overeenstemming met onze Duurzaamheidsstrategie 2025 streven we de volgende overkoepelende doelen na:
  • Onze bijdrage aan klimaatbescherming en het behoud van hulpbronnen optimaliseren, met ons systematische milieubeheer.
  • Een aantrekkelijke werkgever blijven, scherp blijven op diversiteiten onze maatschappelijke betrokkenheid bij duurzaamheid vergroten.
  • Zorgen voor de brede organisatorische integratie van duurzaamheidsbeheer, betrouwbare en transparante rapportage en succesvolle externe duurzaamheidsbeoordelingen.
  • Duurzaamheid holistisch integreren in onze toeleveringsketen, en onze diensten en oplossingen rondom duurzaamheid verder uitbreiden.

  Duurzaamheidsprincipes

  Verantwoord bedrijfsbeheer
  Ons doel is om het succes van ons bedrijf op lange termijn veilig te stellen, rekening houdend met onze maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. We leven van eerlijke concurrentie en tolereren geen enkele vorm van corruptie. Wij beschermen de gegevens van onze klanten, zakenpartners en medewerkers. De integriteit, betrouwbaarheid en neutraliteit van al onze medewerkers zijn van doorslaggevend belang. Met de DEKRA Compliance Guidelines hebben we een reeks richtlijnen en beleidslijnen uitgevaardigd die wereldwijd bindend zijn. Ze vereisen ethisch gedrag alle DEKRA-medewerkers en -managers dat in overeenstemming is met de wet.
  Waardeketen
  Innovatie en toekomstige levensvatbaarheid
  Medewerkers
  Omgeving
  Veiligheid & Maatschappij

  Onze vier actiegebieden