Medewerkers & Maatschappij

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover medewerkers en de maatschappij. We respecteren en waarderen diversiteit in cultureel, sociaal, politiek en nationaal opzicht. Dat doen we in ons personeelsbestand en in de landen en samenlevingen waarin we als bedrijf actief zijn. Binnen het bedrijf en in de toeleveringsketen zetten we ons in voor naleving van internationaal geldende arbeidsrechten, zoals de richtlijnen en standaarden van de International Labour Organisation (ILO).
Met de DEKRA sociale normen, die in 2019 zijn vastgesteld, committeren wij ons aan principes gebaseerd op de ILO-normen op de volgende gebieden: discriminatie en achterstand, gelijke kansen, gezondheid en veiligheid op het werk, werktijden en beloning, vrijheid van vereniging en medezeggenschap vastberadenheid, vrijheid van meningsuiting en privacy, en het uitsluiten van kinderarbeid, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel.
    De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Het wereldwijde managementteam voor veiligheid en gezondheid op het werk, werkt in de hele DEKRA Groep om de veiligheid op het werk bij DEKRA verder te verbeteren. Het is ons doel om arbeidsongevallen te voorkomen en verder te verminderen en potentiële gevaren te elimineren.
    Wij eisen dat het bieden en waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden wordt gewaarborgd. Daarnaast eisen we dat ten minste de respectieve nationale normen rondom gezondheid en veiligheid op het werk worden nageleefd. Interne ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en gezondheid en bijbehorende kengetallen worden gemonitord en geëvalueerd. Op basis hiervan worden mogelijke verbetermaatregelen afgeleid en geïmplementeerd.