Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

CO2 Prestatieladder - DEKRA Rail

DEKRA Rail B.V. vindt het verantwoord omgaan met het milieu, ons energieverbruik als organisatie en het reduceren van onze CO2-uitstoot belangrijk. Zo hebben we ons ten doel gesteld om onze CO2-uitstoot in 2030 met 15% te verminderen ten opzichte van 2020. Om dit doel te behalen maken we gebruik van de CO2-prestatieladder. Dit instrument geeft ons inzicht hoezeer we actief aan het werk zijn om onze CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen.

Ons CO2-reductiebeleid is gebaseerd op periodieke metingen, inventarisaties, evaluaties en onderzoeken van de in ons bedrijf voorkomende risico’s en CO2-uitstoot. Als organisatie willen we transparant zijn en laten zien hoeveel energie we verbruiken en hoeveel CO2 we daarmee uitstoten, wat onze doelstellingen zijn en hoe we deze doelstellingen gaan bereiken.

Stand van zaken

In de onderstaande tabel ziet u onze emissie-inventaris. Hierin staan de energiestromen (diesel, benzine, gas en elektra) die wij als organisatie gebruiken, de hoeveelheden die we hebben verbruikt, en de CO2-uitstoot die dit tot gevolg heeft. Onder de tabel vindt u een grafiek met onze CO2-footprint.

GegevensAantalEenheidCO2 factorTon CO2%
Scope 1Diesel5.018Nm33,26216,3720,1%
Benzine0Liter2,7840,000,0%
Aardgas32.227Nm31,88460,7274,5%

Scope 2 &
Business Travel
Elektra groen*203.636KWh0,0000,000,0%
Zakelijke km's privéauto’s22.537KM0,1950,1955,4%
Totaal Scope 1:77,08
Scope 2 &
Business Travel:
4,39
Totaal:81,48

* Er is tot op heden gerekend met grijze energie. Vanaf volgend jaar zal gerekend worden met groene energie.

Grafiek CO2 Footprint DEKRA Rail

Doelstelling

Onze hoofddoelstelling luidt: 15% minder CO2 uitstoten in 2030 ten opzichte van 2020. Deze doelstelling hebben we nader gespecificeerd voor 2 scopes:

  • Scope 1: 14% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2020
  • Scope 2 en Business Travel: 25% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2020.

In onderstaande tabel vindt u de maatregelen die wij nemen om de doelstellingen te behalen.

Bewustwording

Om onze CO2-uitstoot te verminderen werken we continu aan het creëren van bewustwording bij management en medewerkers. Dat doen we door het onderwerp CO2-redcutie op regelmatige basis te bespreken in werkoverleggen, nieuwsbrieven en toolboxen.

Pagina delen