CO2 Prestatieladder - DEKRA Rail

DEKRA Rail B.V. vindt het verantwoord omgaan met het milieu, ons energieverbruik als organisatie en het reduceren van onze CO2-uitstoot belangrijk. Zo hebben we ons ten doel gesteld om onze CO2-uitstoot in 2026 met 73,5% te verminderen ten opzichte van 2020.

Om dit doel te behalen maken we gebruik van de CO2-prestatieladder. Dit instrument geeft ons inzicht hoezeer we actief aan het werk zijn om onze CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. Ons CO2-reductiebeleid is gebaseerd op periodieke metingen, inventarisaties, evaluaties en onderzoeken van de in ons bedrijf voorkomende risico’s en CO2-uitstoot. Als organisatie willen we transparant zijn en laten zien hoeveel energie we verbruiken en hoeveel CO2 we daarmee uitstoten, wat onze doelstellingen zijn en hoe we deze doelstellingen gaan bereiken.

Doelstelling

Onze hoofddoelstelling luidt: 73,5% minder CO2 uitstoten in 2026 ten opzichte van 2020. Deze doelstelling wordt gerelateerd aan de omzet, om zodoende de voortgang in CO2 te kunnen monitoren.
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
  • DEKRA Rail B.V. wil in 2026 ten opzichte van 2020 in scope 1 27% (9% ten opzichte van het totaal) aan CO2 hebben gereduceerd.
  • DEKRA Rail B.V. wil in 2026 ten opzichte van 2020 in scope 2 + Business Travel 96% (64,50% ten opzichte van het totaal) aan CO2 hebben gereduceerd.

Bewustwording

Om onze CO2-uitstoot te verminderen werken we continu aan het creëren van bewustwording bij management en medewerkers. Dat doen we door het onderwerp CO2-redcutie op regelmatige basis te bespreken in werkoverleggen, nieuwsbrieven en toolboxen.

Documenten

Download hier enkele documenten in relatie tot onze CO2-reductie en klik hier om de website van de CO2 Prestatieladder te bekijken.