Ontdek de DEKRA certificaten database

DEKRA certificeert producten, organisaties en personen in verschillende sectoren.Als een product, organisatie of persoon de toetsing tegen een norm succesvol heeft afgesloten, ontvangt deze een certificaat. Via onderstaande databases kunt u inzicht krijgen in deze certifcaten
Productcertificatie
Door een product aan te schaffen dat door DEKRA is gecertificeerd, heeft u de volledige zekerheid dat het product voldoet aan de relevante normen. Het betekent dat een professionele certificatie-instelling het product grondig heeft gescreend. Een geruststellende gedachte in een wereld vol steeds groter wordende assortimenten en toenemende complexiteit van producten.
Naar database
Gecertificeerde personen
DEKRA certificeert mensen in verschillende beroepsgroepen. Wij certificeren onder andere medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren die persoonlijke of economische schade kunnen veroorzaken (zoals werken met hoogspanning). Wanneer deze persoon aan de eisen voldoet, ontvangt hij een certificaat.
Naar database
Gecertificeerde organisaties
DEKRA Audit toetst en certificeert kwaliteits-, arbo- en milieuzorgsystemen volgens internationale of lokale normen. Wij certificeren organisaties in veel verschillende sectoren. Als een organisatie de toetsing aan een norm met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt zij een certificaat. Via onderstaande knop kunt u de status van deze certificaten (geldig, geschorst of ongeldig) terugvinden.
Naar database