Letselschade claims
DEKRA Claims & Expertise

Bent u op zoek naar expertise op het gebied van incidenten waarin sprake is van letselschade?

Letselschade claims

Vooral in zaken waarin sprake is van moeilijk objectiveerbare schade zoals persoonlijk letsel, wilt u graag de oorzaak en gevolgen van een incident helder krijgen. DEKRA heeft alle kennis en ervaring in huis om juist in dit soort gevoelige kwesties zorgvuldig onderzoek te doen.

Een (persoonlijk) onderzoek onder omstandigheden is soms het enige middel waarmee de verzekeraar de toedracht van het incident én het letsel van betrokkene(n) kan verifiëren. Zo’n onderzoek naar letselschade vraagt om een specifieke aanpak en specialistische kennis, maar óók om inlevingsvermogen en tact; het raakt immers direct aan de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Het recht op privacy moet dan ook zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Daarom nemen we alle stappen in een feitenonderzoek of persoonlijk onderzoek in nauw overleg met de opdrachtgever en wegen we bij elke stap het onderzoeksbelang van de opdrachtgever af tegen het belang van betrokkene(n).
Voor onderzoek naar letselschadeclaims levert DEKRA een totaalpakket bestaande uit:
  • Dossieranalyse;
  • Onderzoek op schadelocatie, buurtonderzoek;
  • Verkeersongevallenonderzoek;
  • Controle authenticiteit overgelegde documenten;
  • Interviewen van verzekerde, wederpartij(en), getuigen of overige betrokkenen;
  • Gesprekken/overleg met belangenbehartiger(s);
  • Confrontatiegesprekken.