Regres schade expertise
DEKRA Claims & Expertise

Schadelast verlagen door middel van een slimme regresbenadering?

Regres bij schadebehandelingen

Hulp bij het verhalen van schade

Voor partijen op de verzekeringsmarkt is regres vaak een tijdrovend specialisme naast de dagelijkse schadebehandeling. Schadecorrespondenten ervaren in toenemende mate druk om nieuwe en lopende schaden tijdig te behandelen. Hierdoor komen zij vaak niet of onvoldoende toe aan regreswerkzaamheden. DEKRA biedt een gestructureerde oplossing: een slim georganiseerde en effectieve benadering van regres. Een bewezen aanpak, die leidt tot een verlaging van de schadelast en daarmee een verhoging van het bedrijfsresultaat.

Alle voorkomende regres- en verhaalsactiviteiten zijn binnen DEKRA herkenbaar gebundeld in ASA Legal Assist . ASA werkt voor nagenoeg alle verzekeraars (zowel beursverzekeraars als provinciale verzekeraars), assurantiemakelaars, onverzekerde partijen en de overheid.
Met een doelgerichte en multidisciplinaire aanpak zijn wij in staat de juiste strategie te bepalen die moet leiden tot een succesvolle regresactie. Het kunnen overbruggen van de theoretische (verzekeringstechnische/juridische) en praktische (technische/bouwkundige) kloof, maakt dat wij als geen ander in staat zijn het verweer van de partijen op wie regres wordt gevoerd te kunnen pareren respectievelijk ontkrachten. Een succesvolle regresactie is dan ook bijna altijd het resultaat van het bundelen van juridische én technische kennis.
Door snel te handelen, en zo nodig ter plaatse te kijken, weten wij details boven water te halen, die anders mogelijk over het hoofd worden gezien. De technische kennis van de experts van DEKRA biedt daarbij een belangrijke voorsprong in zaken waarbij discussie ontstaat over bijvoorbeeld de interpretatie van (NEN)normeringen. Door flexibel te zijn richting de opdrachtgever, maar tegelijkertijd vasthoudend richting de tegenpartij, realiseren wij een optimaal eindresultaat.
Gedurende het gehele regrestraject houdt ASA de deadlines voor verweer en verjaring nauwgezet in de gaten. Zo wordt de tijd van het regrestraject aanzienlijk bekort en wordt voorkomen dat reeds uitgekeerde schadepenningen niet terugkomen als gevolg van procedurefouten en/of het verlopen van verval- en verjaringstermijnen.
Gedurende de looptijd van een regrestraject houdt ASA u voortdurend op de hoogte van de voortgang ervan. In overleg kan ASA u maandelijks of per kwartaal van managementinformatie voorzien, met de actuele stand van zaken en de kosten en opbrengsten van de regresactiviteiten.
ASA beschikt over een inhouse advocaat en onderhoudt daarnaast samenwerkingsverbanden met gerenommeerde advocatenkantoren ten behoeve van het inwinnen van juridisch advies, het opstellen van (concept)dagvaardingen en het zo nodig voeren van gerechtelijke procedures. Binnen dit samenwerkingsverband wordt door de advocaten een gematigd en daarmee aantrekkelijk honorarium berekend.
Overige diensten die wij vanuit ASA kunnen aanbieden zijn:
  • Quick Scan Regres - een snel en gericht advies ten aanzien van de verhaalskansen.
  • Inhouse regresmedewerker - een regresspecialist van ASA voor een bepaalde periode aan uw team toegevoegd.
  • Opleiding/begeleiding - een update voor de verantwoordelijken voor regres binnen uw organisatie.
  • Open en Closed File Reviews - onderzoek naar ‘leakage’ binnen lopende of reeds afgehandelde dossiers.