Schade expertise

Onafhankelijke experts voor elke schadebepaling

Het schade expertise team van DEKRA is met ruim 200 medewerkers in staat om alle schaden binnen het door u aangeboden pakket te behandelen. DEKRA biedt onafhankelijke en wereldwijd uniforme diensten voor schade afhandeling op afstand en ter plaatse voor de verzekeringssector met schade experts in diverse categorieën, van aansprakelijkheid tot eigendom, ongevallen en meer.

DEKRA huisvest een groot aantal specialisten op velerlei gebied. Onze schade experts zijn deskundig en onafhankelijk en werken altijd op basis van een zogenaamd klantprofiel, waarbij de specifieke wensen van de opdrachtgever leidend zijn. Daarbij hechten wij waarde aan korte lijnen en nauw contact tussen experts en schadebehandelaren. In dat kader mag u er dan ook van uit gaan dat de experts die voor uw schades worden ingezet op een eerlijke, onafhankelijke en voortvarende wijze te werk zullen gaan.

Wereldwijde kennisorganisatie

Kennisorganisatie DEKRA is naast expertisebureau vooral ook een TIC (Testen, Inspecteren en Certificeren) organisatie en beschikt over testcentra en laboratoria. Met deze kennis en middelen zijn wij in staat om schade door fouten in producten, processen en door menselijk handelen te beperken. Verder kunnen wij bij het vaststellen van de oorzaak van evenementen en de uiteindelijke schadevaststelling gebruik maken van de binnen onze wereldwijde organisatie aanwezige kennis.
Bovendien werkt u met een flexibele organisatie die korte communicatielijnen heeft. Heeft u te maken met complexe schadeclaims dan schakelen we alle disciplines en collega’s in die we nodig hebben om te komen tot een deskundig oordeel.
Er vindt voortdurend synergetische uitwisseling en samenwerking plaats, niet alleen tussen de entiteiten binnen DEKRA Nederland, maar ook met kantoren van DEKRA wereldwijd. De specialsiten binnen Schade Expertise maken regelmatig gebruik van de kennis op elektrotechnisch gebied van de collega’s bij DEKRA Product Testing .

De juiste expert voor elke schadeafhandeling.
Graag presenteren wij u de experts binnen DEKRA Experts die specialistische kennis hebben op het gebied van Aansprakelijkheid/Technische verzekeringen, Personenschade, Brand, Marine, Regres en Art.
Om het zoeken nog eenvoudiger te maken, hebben wij een DEKRA app ontwikkeld. Het is mogelijk om vanuit deze app naar een expert te zoeken die gespecialiseerd is in uw branche. Met één druk op de knop kunt u contact opnemen met deze expert via E-mail of via zijn of haar mobiele nummer.
Bij welke soorten schade kan DEKRA u van dienst zijn?