DEKRA Nederland Privacyverklaring & Cookiestatement

Wij vinden uw privacy belangrijk

Dit is de privacyverklaring van DEKRA Netherlands Holding B.V., Meander 1051, 6825 MJ Arnhem en gelieerde ondernemingen.

DEKRA is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil DEKRA ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze pagina willen wij iedereen van wie DEKRA Nederland gegevens verwerkt op de hoogte brengen van de reden waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekent dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Privacy op de website

DEKRA respecteert de privacy van alle bezoekers van de website, de informatie die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt is afhankelijk van uw cookie-instellingen. Wanneer u geen toestemming geeft voor het verzamelen van cookies registreren wij slechts de locatie van het door u gebruikte IP-adres, het type computer, de door u gebruikte browserversie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.
Stemt u wel in met het verzamelen van cookies? Bekijk dan onze cookiestatement onderaan deze pagina en klik hier om uw cookie-instellingen aan te passen​.

Bewaartermijn

DEKRA verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. DEKRA bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden

In beginsel zal DEKRA geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. DEKRA doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien DEKRA uw gegevens doorstuurt naar een derde zal DEKRA rekening houden met de toepasselijke wetgeving. Aangezien DEKRA een internationaal bedrijf is zal het in sommige gevallen nodig zijn dat data ook buiten de EU verwerkt zal worden. Ook hier wordt rekening gehouden met de toepasselijke wetgeving. DEKRA zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden

Uw rechten

Wanneer uw persoonsgegevens door DEKRA verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:
  • te verzoeken dat DEKRA u inzage verschaft in de persoonsgegevens die DEKRA van u verwerkt;
  • te verzoeken dat DEKRA eventuele onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens aanpast;
  • te verzoeken dat DEKRA onvolledige persoonsgegevens aanvult;
  • te verzoeken dat DEKRA uw persoonsgegevens verwijdert;
  • te verzoeken dat DEKRA minder van uw persoonsgegevens verwerkt;
  • te verzoeken dat DEKRA persoonsgegevens overdraagt naar een derde;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door DEKRA.
DEKRA zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn antwoord geven. Indien DEKRA besluit uw verzoek niet te honoreren zal DEKRA u daarvan op de hoogte brengen. DEKRA kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via onderstaand mailadres.

Wijzigingen

DEKRA kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact functionarisgegevensbescherming

Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming via : dpo​.nl@​dekra​.com .
Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
Laatst gewijzigd op: 27 september 2023

Cookiestatement DEKRA Nederland

Om onze aanwezigheid op het internet gebruiksvriendelijker te maken en ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk aan uw behoeften voldoet, gebruiken we in sommige gebieden cookies. Een cookie is een klein bestandje dat lokaal op uw computer wordt opgeslagen zodra u een website bezoekt. Cookies stellen ons ook in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bepaal zelf welke cookies je toestaat of weigert. U kunt uw beslissing op elk moment wijzigen. In onze cookiestatement geven we meer informatie over cookies die we op deze website gebruiken.

Bekijk onze cookie instellingen om uw voorkeuren aan te passen.
Google Anaytics
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC. De verantwoordelijke voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google").

Omvang van verwerking:

Google Analytics zet cookies in die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De, door de cookie gegenereerde, informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Wij gebruiken Google Signals. Hierdoor kan Google Analytics aanvullende informatie verzamelen over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd (interesses en demografische gegevens). Advertenties kunnen aan deze gebruikers worden weergegeven in remarketingcampagnes voor verschillende apparaten.
Anonimisering van IP-adressen is ingeschakeld. Vanwege IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of een andere staat die onderdeel is van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres, dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Doel en wettelijke basis van de verwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.
De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemmingsverklaring volgens punt (a) van art. 6 (1) van de AVG.

Opslagperiode

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch eenmaal per maand plaats.

Ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn:
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (als verwerker o.b.v. Art. 28 GDPR).
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
  • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Overdracht naar een derde land

Wanneer gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen niveau van gegevensbescherming is dat gelijkwaardig is aan de Europese norm, hebben we EU-modelcontractbepalingen afgesloten met de dienstverlener om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ireland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang van de Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS wordt momenteel beschouwd als een derde land vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. U heeft daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U heeft mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Herroepingsrecht

U kunt uw cookie toestemming voor toekomstig gebruik van onze website te allen tijde intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen. Klik hier om uw instellingen aan te passen . De rechtmatigheid om gegevens te verwerken die zijn verzameld vóór het intrekken van de toestemming blijft onaangetast.
U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u uw browser echter zo configureert dat alle cookies worden geweigerd, kan dit resulteren in een beperking van functionaliteiten op deze en andere websites. Daarnaast kunt u de verzameling van gegevens, die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), voorkomen door:
a. Geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie
b. Gebruik te maken van een browser-add-on om zo Google Analytics uit te schakelen. Add-on nu downloaden
Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google naar: https://marketingplatform​.google​.com/about/analytics/terms/nl/ en https://policies​.google​.com/?hl=nl .
Conversie en remarketing van Google Ads
Facebook-pixel en LinkedIn Insight Tag
Webanalyse met Hotjar