Voertuiginspectie
DEKRA Claims & Expertise

Op zoek naar expertise op het gebied van onafhankelijke voertuiginspecties?

Voertuiginspectie

Voor de inspectie van gebruikte voertuigen biedt DEKRA maatwerk oplossingen. Afhankelijk van uw wensen kunnen de onafhankelijke experts van DEKRA u helpen met advies en uitvoering bij verschillende inspecties.

Einde contract inspecties

DEKRA stelt voor u aan de hand van vooraf vastgestelde richtlijnen de conditie van een voertuig vast, tijdens of aan het eind van de looptijd van het leasecontract. Wij leveren een uitgebreid conditierapport, inclusief een nauwkeurige schade-identificatie. Zo biedt u de berijder én de toekomstige eigenaar volledige transparantie en bouwt u aan duurzame klantrelaties. Geconstateerde schade kan vervolgens hersteld en verhaald worden of verrekend worden bij de waardebepaling.
In een conditierapport van DEKRA vindt u in ieder geval:
 • Identificatiegegevens van het voertuig
 • Vaststelling van de algemene staat van het voertuig
 • Inspectie van de carrosserie
 • Inspectie van banden en wielen
 • Beschrijving van de uitrusting
 • Beschrijving van de voertuigdocumentatie en losse items
 • Digitaal beeldmateriaal
Voertuiginspecties voeren wij zowel centraal als decentraal uit. Centrale inspectie vindt plaats op de  compound, waar voertuigen dagelijks ingeleverd worden. Decentrale inspecties vinden plaats op locatie bij een dealer of bij een klant. Beide inspecties voldoen om:
 • De conditie van het voertuig vast te stellen op het moment van einde-contract en eventuele  schade te verrekenen.
 • Te beslissen over het repareren of opknappen van de voertuigen vóór de wederverkoop
 • De schade te bepalen die moet worden verrekend bij wederverkoop
Bij een decentrale inspectie kan DEKRA eveneens de logistiek voor u faciliteren. Ook behoort een volledige technische inspectie tot de mogelijkheden.

Inspecties bij berijder wissel

Als Fleet- of HR-manager, weet u hoe belangrijk het is om correct de schades aan een voertuig van uw vloot vast te stellen. Zeker indien het voertuig voor een langere periode verandert van bestuurder. DEKRA kan eventueel samen met de vorige bestuurder van het voertuig de visuele status van het voertuig beoordelen. We noteren wat aanvaardbare gebruiksschade is en wat niet. We stellen de herstelmethode vast en berekenen de schade zoals bij het einde van de leasingperiode.
Onze diensten omvatten onder andere:
 • Afspraak met bestuurder
 • Vaststelling van acceptabele en niet-acceptabele schade
 • Fotoreportage van vastgestelde schades
 • Check op aanwezigheid van alle toebehoren zoals sleutels en documenten
 • Ondertekening inspectierapport door de bestuurder
 • Opgave van de schadebedragen
 • Opmaken en ter beschikkingstelling aan fleetmanager van definitief rapport schadebedragen
Het is mogelijk om inspecties plaats te laten vinden op zowel uw bedrijf als gedecentraliseerd bij de bestuurder.

Webbased inspectietools

Schade aan de (private)leaseauto of rental van een medewerker of klant leidt steeds tot onaangename discussies. Als fleetmanager, verhuur- of leasingmaatschappij weet u hoe belangrijk het is om een duidelijk beeld te krijgen over de schades aan uw vloot tijdens en op het einde van de gebruiksperiode.
Om u te begeleiden in dit proces heeft DEKRA een handige webapplicatie ontwikkeld die u een transparant en neutraal schadeoverzicht bezorgt: Handover.
Handover begeleidt u in enkele stappen om zelfstandig:
 • De staat van het voertuig (interieur en exterieur) vast te leggen aan de hand van een checklist.
 • Een visuele status op te maken van de vastgestelde schade en deze te documenteren door middel van foto’s
 • Een check uit te voeren op de aanwezigheid van alle toebehoren, sleutels, documenten,…
 • Het verslag te laten ondertekenen door de bestuurder en fleetmanager
 • Het verslag te versturen naar de betrokken partijen
 • Alle documenten, foto’s en rapporten per voertuig op te slaan
 • Een historie van ieder voertuig te hebben
De voordelen van Handover
 • Eenvoudig en vriendelijk in gebruik voor elke partij ( Fleetmanager, bestuurder, verhuur medewerker, etc.)
 • Zowel op laptop, tablet als smartphone werkt
 • In te stellen de taal van voorkeur
 • Voor ieder voertuig van toepassing is
 • Op die manier is het mogelijk om:
 • Uw schade vaststellingen te digitaliseren
 • Te beslissen of u al dan niet schades wenst te laten herstellen om het voertuig in goede conditie over te dragen aan een nieuwe bestuurder

i2i video-expertise

Bij het vaststellen en inschatten van schade speelt het visuele aspect een belangrijke rol. Voor een expert ter plekke is, gaat vaak veel kostbare tijd verloren. DEKRA ontwikkelde daarom i2i, een handige videoapplicatie voor een nog snellere en efficiëntere schadeafhandeling. Eenvoudiger kan niet: de verzekerde brengt het beschadigde item in beeld, terwijl de expert kijkt en aanwijzingen geeft.
Met i2i – spreek uit: eye to eye – kan de DEKRA-expert via de camera van elke smartphone, tablet of laptop zijn of haar expertise laten schijnen op een schadegeval. Oog in oog met de expert en met een merkelijke tijdswinst.