DEKRA Rail
Greater safety, better performance.

Spoorwegexpertise voor slimme en juiste inzet van techniek, proces, mens, organisatie en beleid

Asset lifecycle management

Testen, inspecteren en certificeren door DEKRA Rail

DEKRA helpt organisaties bij asset lifecycle management. Onze specialisten hebben jarenlang ervaring met het maximaliseren van de levensduur van assets, het optimaliseren van de prestaties en het verlagen van kosten. Naast veiligheid speelt duurzaamheid altijd een belangrijke rol. Veel van onze klanten bevinden zich in de infrasector. Zij bouwen aan een veilig weg, water- of railnetwerk. We helpen hen in elke fase van de asset lifecycle om zo goed mogelijk invulling te geven aan uw doelen als assetmanager.

DEKRA bouwt al circa 110 jaar aan veilige en duurzame leef- en werkomgevingen. Dit doen we onder andere door onze expertise op het gebied van asset lifecycle management voor u in te zetten. We testen, inspecteren en certificeren uw waardevolle assets. Dat doen we bijvoorbeeld met toelatingstesten, tribologisch onderzoek (olie-analyses), schade- en faalonderzoek, non-destructief onderzoek en restlevensduurbepaling. 

Onze werkwijze

DEKRA helpt organisaties om de processen veilig en kosteneffectief te organiseren. Zo ondersteunen we u bij het optimaliseren van de prestaties van uw assets. Wij benaderen elk vraagstuk op een integrale manier en kennen de relevante wet- en regelgeving door en door. Bovendien voeren wij onze werkzaamheden objectief en onafhankelijk uit.
Via heldere rapportages verschaft DEKRA u waardevolle inzichten in de lifecycle van uw assets. Met onze flexibele experts, een eigen laboratorium en een brede scope aan testfaciliteiten hebben wij alles in huis om u een oplossing op maat te bieden. DEKRA Rail is uw partner voor asset lifecycle management, voor een veilige en duurzame werkomgeving.

Unieke expertise in de railsector

We bedienen een grote markt van spoorvervoerders, treinonderhouders en treinenbouwers. Met 110 jaar ervaring in de railsector, vertelt DEKRA Rail u als geen ander hoe lang uw assets nog meegaan. We beheren jarenlange testgegevens over subsystemen of railproducten als spoorstaven. Zo weten we bijvoorbeeld hoeveel treinen een spoorstaaf nog dragen voordat het breekt. Bovendien zijn we expert in veilig werken op en langs het spoor. Speciaal voor de railsector ontwikkelde DEKRA Rail certificeringstrajecten en zetten we een eigen examenorganisatie op.

Testen van industriële producten

Met behulp van verschillende soorten testen geven de specialisten van DEKRA u inzicht in de conditie en de degradatie van uw assets. De experts van DEKRA beoordelen of de componenten, (sub)systemen of materialen voldoen aan de relevante normen, eisen en voorschriften. DEKRA voert toelatingstesten, restlevensduurbepalingstesten, veldtesten, simulaties en onderzoeken uit.
Deze testen zijn te gebruiken bij verschillende vraagstukken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning voor standaardisatie en toelating of voor de controle of een component nog aan de geldende normen voldoet. Maar het is ook mogelijk om met behulp van testen informatie te verzamelen die als basis dient voor een vervolgonderzoek (bijvoorbeeld voor systeemoptimalisatie). Andere situaties waarin testen een belangrijke rol spelen zijn bijvoorbeeld het vergelijken van componenten of producten en het achterhalen van de faaloorzaak van een systeem of product.

Inspecteren van bewegende technische systemen

De specialisten van DEKRA voeren inspecties uit om de status en/of kwaliteit van werkwijzen, infrastructuren, componenten en (sub)systemen in kaart te brengen. Daarbij houden zij rekening met de functie van uw assets en de omstandigheden en omgeving waarin deze zich bevinden. Dit zorgt voor heldere en accurate inzichten. Zo weet u altijd of de assets aan de eisen, regelgeving of door u gestelde normen voldoen.
DEKRA voert verschillende inspectiewerkzaamheden uit, zoals conditiebepaling en monitoring van componenten en systemen en levensduurbepaling en onderhoudsoptimalisatie. Verder vallen ook faal- en schadeonderzoek, tribologische inspecties en non-destructive testing (NDT) onder het aanbod van onze inspectiewerkzaamheden.

Certificeren in de railsector

DEKRA Rail is als onafhankelijke partij bevoegd om een proces, product of persoon in de railsector te certificeren. We beoordelen daarvoor of iets of iemand voldoet aan de gestelde eisen. Als blijkt dat dit het geval is, ontvangt de aanvrager het certificaat of de verklaring. Met dit certificaat toont u aan dat producten voldoen aan de relevante wetgeving, normen en keurmerken. Of dat medewerkers beschikken over de benodigde vakbekwaamheid en vakkennis.
DEKRA Rail biedt persoonscertificering, procescertificering, productcertificering, kalibratie en veiligheidsbeoordelingen aan. Daarnaast is DEKRA Rail bevoegd om als Notified Body, Designated Body, Assessment Body en Independent Safety Assessor onafhankelijke beoordelingen uit te voeren.
DEKRA Rail brochure downloads
DEKRA Rail contact
Contact DEKRA Rail

Heeft u een vraag, opmerking of bent u op zoek naar de adresgegevens van DEKRA Rail?