Letselschade expert
DEKRA Personenschade

Heeft u professionele ondersteuning nodig bij de afhandeling van letselschade?

Letselschade expert

Hoe werken wij?

Op verzoek van de verzekeraar of eigenrisicodrager is het mogelijk dat een van onze letselschade experts van DEKRA Personenschade specialisten het slachtoffer thuis bezoekt voor een opname van de (persoonlijke) schade. Een verslag van dit gesprek voegen wij bij de overige informatie zoals de kosten voor medische behandeling en hulp en de economische gevolgschade (zoals inkomstenderving). Waar nodig doen wij toedracht- of ander onderzoek, om zaken verder te verhelderen. Bij zelfstandig ondernemers stellen wij bijvoorbeeld een financieel rapport op dat de gevolgen voor de bedrijfsvoering in kaart brengt. Alle informatie verzamelen wij in een helder verslag dat als basis dient voor de bepaling van het uit te keren schadebedrag. Het uiteindelijke schadebedrag berekenen wij met behulp van erkende rekenmodellen en in overleg met alle partijen, gebruikmakend van alle ervaring die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd.

Extra zorg en aandacht bij complexe dossiers

Onze medewerkers paren oprecht begrip en inlevingsvermogen in de eisers aan een grote kennis van letselschadeafhandeling. Denk hierbij aan de medische, praktische, juridische én financiële aspecten van een schadeclaim. Wij coördineren, monitoren en analyseren en de afwikkeling van elk dossier zorgvuldig. Met efficiënte oplossingen proberen wij de doorlooptijd te beperken, maar ook wanneer de afwikkeling jaren duurt kunt u rekenen op onze aandacht en inzet. Of het nu gaat om het afhandelen van het volledige dossier of de uitbesteding van een deelopdracht, onze letselschadespecialisten staan u met raad en daad bij. 

De inhoud is nog niet vertaald naar deze taal