Toeleverings- en waardeketen

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol vanaf de inkoop, via interne processen, tot onze klantrelaties. In onze inkooppraktijk houden we rekening met sociale, ecologische en bedrijfsethische criteria wanneer we leveranciers, producten en diensten kiezen. Ook bij het ontwikkelen van nieuwe diensten of het verbeteren van bestaande diensten via onze Service Divisies zorgen we ervoor dat we een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. En dat we toegevoegde waarde creëren voor onze klanten.

  Onze inkooprichtlijnen definiëren de aandacht voor duurzaamheid in ons inkoopmanagement. We eisen van onze leveranciers dat ze voldoen aan duurzaamheidsnormen. Dit is vastgelegd in de Algemene Inkoopvoorwaarden en in het bijzonder in de Duurzaamheid Gedragscode voor leveranciers. Dit wordt gecontroleerd via risico- en vraaggerichte audits.
  De Algemene Inkoopvoorwaarden stellen duidelijke eisen op het gebied van zowel ecologische (klimaatbescherming, vervuiling, milieubeheersysteem) als sociale en bedrijfsethische verantwoordelijkheid (mensenrechten, non-discriminatie, ILO-normen, gezondheid en veiligheid, compliance).
  Met onze gedragscode voor duurzaamheid verwachten we van onze leveranciers dat ze onze principes volgen op de volgende vier gebieden:
  • duurzaamheidsbeheer en ethische handelspraktijken
  • milieu en klimaatbescherming
  • sociale normen en ondersteuning van mensenrechten
  • duurzaamheid in het beheer van de toeleveringsketen
  Zoals vastgelegd in onze gedragscode voor leveranciers op het gebied van duurzaamheid, zijn zowel ecologische als sociale duurzaamheid belangrijk voor ons. Vooral het naleven van mensenrechten en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen spelen een belangrijke rol. In dit kader willen we een positieve impact hebben op diversiteit en gelijke kansen. Ook supply chain management kan bijdragen aan het bevorderen van diversiteit en gelijke kansen. Diversiteit van leveranciers is voor ons belangrijk. Daarmee bedoelen we: samenwerking met leveranciers die inclusie ondersteunen en/of samenwerken met leveranciers die eigendom zijn van kwetsbare groepen of van vrouwen. Dit is vastgelegd in onze Gedragscode voor leveranciers op het gebied van duurzaamheid en wordt ook meegenomen in onze beoordelingen van leveranciers. Dit betreft onze Global Procurement-activiteiten. We streven ernaar diversiteit van onze leveranciers mee te nemen in onze leveranciersselectie en daarmee diversiteit ook buiten onze eigen organisatie te ondersteunen. Het ondersteunen van diversiteit en gelijke kansen maakt deel uit van onze missie en gaat ook onze zakenrelaties aan.
  Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met AfB gemeinnützige GmbH, een non-profitorganisatie met een focus op inclusie, op het gebied van IT-hardwarerenovatie en -recycling.