Automotive schade expertise

Schadebeoordelingen: deskundig, snel en objectief

DEKRA heeft zo’n 160 experts in dienst voor de schadebeoordeling en inspecties van onder andere personenauto's, zwaar materieel, tweewielers, motoren, oldtimers, caravans en campers. Ook de vaststelling van (motor)technische schaden, het uitvoeren van onderzoeken, het behandelen van bedrijfsschade en de controle op reparatie en onderhoud van voertuigen behoren tot ons dienstenpakket.

Verreweg de meeste schadeclaims in Nederland hebben betrekking op autoschade. Behalve kosten leidt voertuigschade ook vaak tot een mobiliteitsprobleem. Daarom staan snelheid en efficiëntie centraal bij de schadeafhandeling door DEKRA.  Dankzij onze geavanceerde systemen en uitgebreide informatiebronnen kunnen veel schades nauwkeurig op afstand worden bepaald (tele-expertise). Indien nodig begeven wij ons naar de plaats waar het voertuig staat voor een fysieke expertise of inspectie. Op basis van de verzamelde informatie stellen wij vervolgens de schade omvang vast. Onze efficiënte werkwijze staat garant voor een korte doorlooptijd en scherpe tarieven.
Technisch onderzoek
Als verzekeraar, leasemaatschappij, fleetowner maar ook als particulier kunt u DEKRA de aard, omvang en oorzaak van technische schade aan voertuigen laten onderzoeken. Bijvoorbeeld bij claims op garagepolissen (sleutelfouten) of mogelijke verhaalbaarheid van de schade op de bestuurder of een onderhoudsbedrijf. U ontvangt dan een rapport van ons waarin wij feitelijk en in concrete bewoordingen de aanleiding, oorzaak of reden voor de schade beschrijven.
Expertise voor zwaar materieel
Voor schade-expertise op het gebied van landbouwmachines, werkmaterieel en wegtransportmiddelen kunt u ook bij ons terecht. Schades aan deze bijzondere objecten hebben een eigen karakter en vragen om specifieke kennis. Afhankelijk van de schade kunt u bij ons een desk-expertise, compact-expertise of traditionele (fysieke) expertise uit laten voeren om zo tot een zorgvuldig en onafhankelijk oordeel te komen.
Digitale beoordelingen
Met behulp van geavanceerde software en tools is DEKRA in staat om expertises en schadeclaims digitaal en zeer efficiënt af te handelen. Niet alleen op basis van data, de statistische en technische analyses maar ook op basis van virtual intelligence en telematics zijn wij niet alleen in staat om individuele dossiers volledig gedigitaliseerd te beoordelen maar ook om uw schadelast te analyseren en u te adviseren. Onze tools en systemen zijn onmisbaar voor het beheersen van de schadelast van verzekeraars, leasemaatschappijen en fleet-owners.
Overige zakelijke diensten
Onze kennis en ervaring stellen wij ook graag ter beschikking om uw eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw garantieafhandeling overnemen of garantieaudits uitvoeren bij uw dealer. Ook op andere operationele en ondersteunende activiteiten van uw zakelijke partners kunnen wij kwaliteitsaudits toepassen, een ROB steekproef of andere controle uitvoeren.