c02 prestatieladder certificering
DEKRA Audit

CO2 reductie meetbaar maken?

CO2-prestatieladder

Creëer concurrentievoordeel met deze certificering

Hecht uw organisatie veel waarde aan duurzaamheid? Binnen dit thema is CO2-reductie een belangrijk en veelbesproken onderwerp. Misschien houdt u zich hier al actief mee bezig, en wilt u dat meetbaar maken. In dat geval biedt de CO2-prestatieladder de uitkomst.

Voordelen van de CO2-prestatieladder

Laat u uw organisatie certificeren tegen de CO2-prestatieladder? DEKRA Audit kan de beoordeling en certificering voor u verzorgen. Dit geeft verschillende voordelen:
 • U toont aan dat uw organisatie zich inzet om uw CO2-uitstoot te verminderen.
 • Hoe hoger uw organisatie op de ladder staat, hoe meer gunningsvoordeel u creëert bij aanbestedingen. Bij gunning speelt duurzaamheid, samen met eerdere ervaringen en samenwerking een belangrijke rol.
 • De energiekosten dalen, doordat u actief bezig gaat met energiebesparing.
 • U laat zien dat duurzaamheid een belangrijke waarde is voor uw organisatie.
 • Uw organisatie is toekomstbestendig doordat het past binnen de Europese plannen voor een CO2-neutrale samenleving.

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder kent 5 niveaus, waarbij niveau 5 het hoogst haalbare is. Elk niveau kent eigen eisen. De voorwaarden van niveau 1 tot en met 3 gaan over de CO2-uitstoot van uw eigen organisatie. Op niveau 4 en 5 gaan de eisen over de CO2-uitstoot ook over uw sector en de keten. De eisen voor de niveaus zijn onderverdeeld in vier categorieën:
 • Inzicht
  U maakt de CO2-uitstoot van uw organisatie inzichtelijk. U beantwoordt daarbij twee vragen: Hoeveel CO2 stoot uw organisatie uit? En waar komt deze uitstoot vandaan?
 • Reductie
  Uw organisatie heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te verlagen. Hieraan zijn maatregelen en een actieplan gekoppeld. Wat gaat u doen om de uitstoot te verminderen? En hoe richt u deze maatregelen in?
 • Transparantie
  Uw organisatie communiceert over punt A en B. Dit doet u zowel intern als extern. Zo geeft u iedereen inzicht in uw uitstoot, doelstelling, maatregelen en actieplan.
 • Participatie
  Uw organisatie neemt actief deel aan initiatieven voor CO2-reductie in uw sector.
Elk niveau kent specifieke eisen voor de bovenstaande categorieën. Voldoet uw organisatie aan de eisen van een niveau? Dan kunt u hiervoor het certificaat ontvangen.

Stappenplan voor certificeren tegen CO2-prestatieladder

Wilt u zich laten certificeren tegen de CO2-prestatieladder? Dan doorloopt u het certificeringsproces. De eerste stap is het in kaart brengen van de CO2-prestaties van uw organisatie. Dit doet u met behulp van checklists en het auditschema. Vervolgens laat u dit beoordelen door de experts van DEKRA. Zo kunt u in aanmerking komen voor certificering tegen de CO2-prestatieladder. Het resultaat van de beoordeling bepaalt op welk niveau van de CO2-ladder uw organisatie wordt ingeschaald. Laat de audit zien dat u aan de eisen voldoet? Dan ontvangt u voor dit niveau een certificaat dat drie jaar geldig is. Ieder jaar daarop vindt een beoordeling plaats om te zien of uw organisatie nog aan de eisen voldoet. Als dat het geval is, behoudt u het certificaat.

Certificering door DEKRA

Wilt u aan de slag met de CO2-ladder? De experts van DEKRA beoordelen de CO2-prestaties van uw bedrijf graag. U kunt de certificering voor de CO2-prestatieladder eenvoudig combineren met audits voor kwaliteitsnormen​. Bijvoorbeeld met de ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. Onze experts bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem gerust contact met ons op.