Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Inspecteren

Onafhankelijke inspecties op en rondom het spoor

Rail inspectie

DEKRA Rail inspecteert de status en/of kwaliteit van componenten, (sub)systemen, infrastructuren en werkwijzen binnen alle geledingen van de rail-industrie. DEKRA Rail inspecteert producten en (sub)systemen wanneer dit volgens wet- en regelgeving verplicht is. Daarnaast verzorgt DEKRA Rail inspecties en controles wanneer opdrachtgevers meer informatie willen over de huidige conditiestatus van hun assets. De inspecteurs van DEKRA Rail beoordelen uw assets naar de beoogde functie, in relatie tot specifieke omstandigheden of de omgeving waarin de asset verkeert. Dit leidt tot completere en meer nauwkeurige inzichten. Door te inspecteren, stellen we vast of uw assets voldoen aan de eisen, regelgeving of de normen die er door uzelf aan worden gesteld.

Onze inspectie-werkzaamheden

DEKRA Rail voert diverse inspectiewerkzaamheden uit, waaronder:

Conditiebepaling en monitoring van componenten en systemen

Om de huidige conditie van assets te bepalen, voert DEKRA Rail onafhankelijke inspecties uit. Dit gebeurt aan de hand van visuele inspecties - met waar nodig ondersteunende metingen - op locatie of monsternames van materialen, componenten, systemen en/of (las)verbindingen.

Levensduurbepaling en onderhoudsoptimalisatie

Bepaling van de restlevensduur is een expertisegebied van DEKRA Rail. Aan de hand van inspecties, in combinatie met testen, analyseert DEKRA Rail het degradatieproces van assets. Met deze informatie is het mogelijk om de levensduur en onderhoudsintervallen van uw assets te optimaliseren, wat leidt tot maximale prestaties tegen minimale risico’s. Dit draagt ook bij aan een duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door verantwoord hergebruik van materialen. Met inspecties stellen we de huidige conditie van uw assets vast en vergelijken deze met de nieuwstaat, een eerdere meting, de normen of een expert judgement.

Faal- en schadeonderzoek

In het geval van onverwachts falen of niet voorziene schade aan uw assets, voert DEKRA Rail inspecties uit om te achterhalen wat de oorzaak is. Belangrijk doel van deze inspecties is om het falen in de toekomst te voorkomen. Hierbij maken we gebruik van RAMS-methoden (reliability, availability, maintainability en safety). Met deze technieken creëren we een optimale balans tussen veiligheid, prestaties en kostenbeheersing. Het is belangrijk om te leren van defecten, om zo de veiligheid in de toekomst te kunnen blijven waarborgen. Als uw eigen experts en monteurs niet beschikken over de juiste specialistische kennis, of onvoldoende afstand kunnen nemen om objectief naar een oorzaak te zoeken, dan kunt u terecht bij de experts van DEKRA Rail. Onze specialisten hebben de kennis en ervaring om een goede diagnose van de oorzaak en toedracht te stellen. De resultaten van schadeonderzoek kunnen worden gebruikt om herhaling van het optreden van deze schade te helpen voorkomen. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:

 • Aanpassingen in de constructie of een andere materiaalkeuze
 • Optimalisatie van het productieproces
 • Het introduceren van beproeving van componenten of systemen voor ingebruikname
 • Aanpassing van de gebruiksomstandigheden of onderhoudsregime
 • Het uitvoeren van regelmatige inspectie, bijvoorbeeld door NDT

Tribologische inspecties

Tribologie - of wrijvingskunde - houdt zich bezig met onderzoek naar wrijving, smering en slijtage op contactvlakken. Met tribologische inspecties beoordelen de experts van DEKRA de toestand en degradatie van gesmeerde systemen. Door de vetten en oliën te analyseren, is het mogelijk om de toestand van een gesmeerd systeem te bepalen. Met deze inzichten is het bijvoorbeeld mogelijk om onderhoudsprocessen van gesmeerde systemen te optimaliseren. Tribologische inspecties zijn onder meer van toepassing op:

 • Motoren
 • Versnellingsbakken
 • Tandwielkasten
 • Transmissies
 • Hydraulische systemen

NDT-inspecties

Op het gebied van conformiteitsbeoordelingen is DEKRA Rail onder meer geaccrediteerd voor NDT-inspecties. Bij Niet-Destructieve Testen (NDT) wordt slijtage of schade aan een component vroegtijdig gesignaleerd. Dit geeft controle over de conditie en de veiligheid van uw assets en de zekerheid dat uw componenten voldoen aan de voorschriften. DEKRA Rail helpt u bij de keuze van de juiste NDT-methode en bij het vaststellen van de juiste frequentie van inspecties. Onze ervaren inspecteurs gaan altijd uit van uw planning en uw wensen. Zij voeren de gehele inspectie uit, maar zijn ook beschikbaar om alleen begeleiding te bieden, als uw personeel zelf de inspecties uitvoert. We beschikken onder meer over de volgende onderzoeksmethoden:

 • Magnetisch onderzoek
 • Wervelstroomonderzoek
 • Ultrasoonmethoden: Pulsecho, TOFD, Phased array
 • Röntgenonderzoek
 • Penetrant onderzoek
 • Thermografie
 • Advanced and mechanised NDT

Heeft u een vraag? We komen graag in contact

DEKRA Rail

Concordiastraat 67

3551 EM Utrecht

+31 30 3005 100
Pagina delen