Einde contractmanagement
DEKRA Claims & Expertise

Behoefte aan expertise op het gebied van inspectie, waardebepaling en eigendomsoverdracht van voertu

Einde contractmanagement

Bij afloop van een TKV- of rentalcontract start een complex proces van onder meer inspectie, waardebepaling, eigendomsoverdracht en logistiek. DEKRA is de business partner bij uitstek om dit proces in goede banen te leiden en u totaal te ontzorgen!

Wij beheren jaarlijks bijna 180 inkoopcontracten en meer dan een miljoen voertuigen in Europa. Daarbij maken wij gebruik van een specifiek, innovatief IT-systeem (Starfleet) dat speciaal op het end-of-term proces is ingericht, uitgebreide kennis en jarenlange ervaring. Wij adviseren klanten op het gebied van contractregels, berekeningen, interacties met stakeholders, de opbouw van de vloot, leveringstermijnen en nog veel meer.

Contractbeheer

In elke zakelijke relatie is het contract het belangrijkste document. Alle belanghebbenden zijn verbonden door regels en verantwoordelijkheden en krijgen te maken met sancties in geval van niet-naleving. In de context van een automotive buyback-relatie luisteren de afspraken met betrekking tot timing, financiën en andere aspecten zo nauw dat specialistische kennis onontbeerlijk is.
Consultants van DEKRA helpen door middel van scenarioprognoses uw contracten te optimaliseren en zorgen daarnaast voor een continue kwaliteitscontrole op onder meer:
  • Workflow processen en time-out acties tussen klanten en leveranciers
  • De berekening van eindwaarde, inclusief de bepaling van waardeverminderende factoren (kilometerstand, schoonmaak en schadeherstel, ontbrekende elementen) en facturering 
  • Schadeopname en kostenberaming, inclusief de afhandeling daarvan
  • Refurbishment coordinatie
  • Eigendomsoverdracht
  • Logistiek
Zo dragen wij bij aan:
  • Optimalisatie en het nakomen van contractclausules
  • Maximale efficiency in het buyback-proces
  • Financieel voordeel