NEN 7510 certificering
DEKRA Audit

Kunnen uw patiënten erop vertrouwen dat persoosgegevens verantwoordelijk en veilig worden behandeld?

NEN 7510 certificering

Informatiebeveiliging in de zorg

Binnen een zorginstelling is de behoefte aan informatiebeveiliging vaak nog groter dan elders. Uw patiënten en cliënten vertrouwen erop dat u strikt vertrouwelijk met hun persoonlijke gegevens omgaat. Daarom is in de Nederlandse wet vastgelegd dat zorginstellingen aantoonbaar moeten voldoen aan de eisen van NEN 7510. Dit is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg, gebaseerd op de internationale standaard ISO 27001.

Veilig en integer werken met de NEN 7510 certificering

Werken volgens de NEN 7510 norm gaat verder dan de inrichting van uw ICT-systemen. Er wordt gekeken naar alle vormen van informatieafhandeling in de organisatie, waarbij veel nadruk ligt op het menselijk handelen. Hoe verantwoordelijk gaan u en uw medewerkers om met vertrouwelijke gegevens? U kunt aantoonbaar maken dat u hier correct mee omgaat door certificatie tegen NEN 7510.

Onze werkwijze

Tijdens het certificeringstraject kijken de auditoren naar de eisen en de maatregelen. Maar ook naar de dagelijkse gang van zaken en of het informatiebeveiligingssysteem werkt zoals het bedoeld is. Met DEKRA kiest u voor een procesgerichte audit​. Wij helpen u het vertrouwen dat mensen in u stellen waar te maken, elke dag weer.
Lees hier meer over onze certificatiewerkwijze of download hieronder de leaflet:
NEN 7510 Feiten
Geaccrediteerd voor NEN 7510

Sinds mei 2017 zijn wij voor NEN 7510 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Dat houdt in dat de RvA heeft bevestigd dat wij onze audits onafhankelijk en met competente auditoren uitvoeren.

Gratis norm NEN 7510

De norm NEN 7510 is gratis beschikbaar: Door een samenwerking tussen NEN en het ministerie is deze norm gratis te downloaden op: www.werkenmetnen7510.nl.

Meer dan 20 jaar ervaring

DEKRA werkt al sinds 1995 aan audits in de zorg. In meer dan 20 jaar hebben we certificatietrajecten, zoals HKZ certificeringen en andere diensten, voor duizenden organisaties verzorgd.

NEN 7510-1

Sinds juli 2021 is DEKRA door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor de NEN 7510-1. Voor zowel het cluster zorginstellingen als het cluster beheerders van persoonlijke gezondsheidsinformatie, anders dan zorginstellingen. NEN 7510-1 is een norm die de eisen voor informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector omvat. De NEN 7510 is speciaal ontwikkeld voor zorginstellingen en beheerders om passende bedrijfsmaatregelen te nemen die de beveiliging van persoonlijke gezondheidsinformatie borgen.