Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

NEN 7510 certificering

DEKRA Audit

Kunnen uw patiënten erop vertrouwen dat persoosgegevens verantwoordelijk en veilig worden behandeld?

NEN 7510 certificering

Informatiebeveiliging in de zorg

Binnen een zorginstelling is de behoefte aan informatiebeveiliging vaak nog groter dan elders. Uw patiënten en cliënten vertrouwen erop dat u strikt vertrouwelijk met hun persoonlijke gegevens omgaat. Daarom is in de Nederlandse wet vastgelegd dat zorginstellingen aantoonbaar moeten voldoen aan de eisen van NEN 7510. Dit is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg, gebaseerd op de internationale standaard ISO 27001.

Veilig en integer werken met de NEN 7510 certificering

Werken volgens NEN 7510 gaat verder dan de inrichting van uw ICT-systemen. Er wordt gekeken naar alle vormen van informatieafhandeling in de organisatie, waarbij veel nadruk ligt op het menselijk handelen. Hoe verantwoordelijk gaan u en uw medewerkers om met vertrouwelijke gegevens? U kunt aantoonbaar maken dat u hier correct mee omgaat door certificatie tegen NEN 7510.

Onze werkwijze

Tijdens het certificeringstraject kijken de auditoren naar de eisen en de maatregelen. Maar ook naar de dagelijkse gang van zaken en of het informatiebeveiligingssysteem werkt zoals het bedoeld is. Met DEKRA kiest u voor een procesgerichte audit. Wij helpen u het vertrouwen dat mensen in u stellen waar te maken, elke dag weer.

Lees hier meer over onze certificatiewerkwijze of download hieronder de leaflet:

NEN 7510-1

Sinds juli 2021 is DEKRA door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor de NEN 7510-1. Voor zowel het cluster zorginstellingen als het cluster beheerders van persoonlijke gezondsheidsinformatie, anders dan zorginstellingen. NEN 7510-1 is een norm die de eisen voor informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector omvat. De NEN 7510 is speciaal ontwikkeld voor zorginstellingen en beheerders om passende bedrijfsmaatregelen te nemen die de beveiliging van persoonlijke gezondheidsinformatie borgen.

Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact

Henry Dwars
separator

Henry Dwars

DEKRA Audit Sales

Meander 1051

6825 MJ Arnhem

Pagina delen