ISO 45001 certificering
DEKRA Audit

Hoe beheerst u uw operationele risico's?

ISO 45001 certificering

Een veilige en gezonde werkplek dankzij een ISO 45001 certificering

U wilt uw medewerkers natuurlijk een veilige en gezonde werkplek bieden. Waar kunt u dan allemaal aan denken? Tegenwoordig is gezondheid en veiligheid op het werk veel meer dan het voorkomen van ongelukken. Beheerssystemen voor veiligheid en gezondheid houden rekening met alle risico's die mogelijk leiden tot werkgerelateerde klachten of arbeidsongeschiktheid. De ISO 45001-norm stelt eisen aan deze beheersystemen en met een ISO 45001 certificering laat u zien dat uw bedrijf voldoet aan deze eisen. Ontdek hier meer over de norm en hoe een onafhankelijke audit bijdraagt aan het beheer van arbeidsgerelateerde risico's.

ISO 45001 beschrijft eisen die de risico's voor werknemers verkleinen. Dit zorgt voor een optimale gezondheid en veiligheid op het werk. Het is de enige internationale en onafhankelijke  norm  voor operationele gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen. De focus van de standaard ligt op het ontwijken van gedrag binnen organisaties dat kan leiden tot ongevallen. Daarmee wordt ook uitvaltijd in de keten ontweken.

Een onafhankelijke audit

Om een ISO 45001 certificering te ontvangen moet u een externe audit uit laten voeren door een geaccrediteerde certificeringsinstantie. DEKRA is wereldwijd een van de grootste organisaties die gespecialiseerd is in managementsysteem-audits. Bekijk hier een volledig overzicht van de accreditaties van DEKRA in Nederland .
Tijdens de audit toetsen onze experts of er wordt voldaan aan de richtlijnen van de ISO 45001-norm. Hierbij wordt vanuit een breed perspectief gekeken naar de veiligheid binnen uw bedrijf. Zo kijken we naar aspecten die te maken hebben met operationele processen als situaties die ontstaan uit werkgerelateerde stress.

Het proces van de ISO 45001 certificering

Om in aanmerking te komen voor een ISO 45001 certificering doorloopt u een aantal stappen:
1. Kennismaking en interne audit (niet verplicht)
We komen graag bij u op bezoek, of nemen contact op via Teams of de telefoon. Tijdens de ontmoeting bespreken we het proces van de ISO 45001-certificering. Hierna bereidt u uw organisatie voor op de ISO 45001-audit. U houdt eerst een interne audit. Hierin controleert u de werking van uw eigen processen.
2. Audit op uw locatie
Onze experts houden een audit bij u op locatie. Hierin beoordelen en toetsen we de werking van de processen. We controleren of ze werken zoals beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie. Wijken de resultaten af? Dan kan het nodig zijn om de corrigerende maatregelen daarna te toetsen.
3. ISO 45001-auditverslag en evaluatie
Onze experts delen het auditverslag. Hierin vindt u alle resultaten van de audit.
4. Ontvangst ISO 45001 certificaat
Na succesvolle afronding ontvangt u uw ISO 45001-certificaat. De certificering is drie jaar geldig.
5. Eerste vervolgaudit
Binnen een jaar houden we een vervolgaudit. Daarin controleren we of uw kwaliteitssysteem nog steeds werkt volgens de norm.
6. Tweede vervolgaudit
Ongeveer een jaar na de eerste vervolgaudit houden we een tweede vervolgaudit. We controleren opnieuw of uw kwaliteitssysteem werkt volgens de norm.
7. Hercertificering
In het derde jaar na de ISO 45001-certificering plannen we een audit voor hercertificering. Na een succesvolle audit vernieuwen we het certificaat. Deze is opnieuw drie jaar geldig. Ieder jaar volgt een vervolgaudit.

Ervaar People Based Auditing bij uw ISO 45001 certificering

In ons auditproces hebben we altijd aandacht voor de menselijke factor. Zij bepalen namelijk hoe ze invulling geven aan de processen, systemen en werkwijzen. We noemen onze werkwijze People Based Auditing. Het is een standaard toegevoegde service die wij leveren bij uw ISO 45001 certificering. Lees hier meer over People Based Auditing.

Expertise van DEKRA

  • Onze uitgebreide kennis maakt DEKRA tot uw ideale partner.
  • Wij zijn een neutrale dienstverlener op het gebied van testen. Daarnaast hebben we ook vele jaren ervaring in alle sectoren.
  • Onze auditors staan op meerdere locaties voor u klaar, zodat u uw veiligheidsmanagementsysteem ter plaatse kunt toetsen.
  • Met ons erkende DEKRA-keurmerk verbetert u ook uw concurrentiekansen. Daarnaast bouwt u vertrouwen op bij uw klanten.

Boek een gratis sessie met onze expert

Wilt u weten hoe een DEKRA audit uw organisatie naar een hoger niveau tilt? Wij helpen u graag verder! Vul onderstaand formulier in om in contact te komen met een ISO 45001 expert. Bespreek tijdens deeze gratis sessie samen het proces en stel al uw vragen over de audit.

FAQs ISO 45001 certificering

Waarom ISO 45001?
Deze standaard is ontwikkeld om alle (inter)nationale arbo-managementsystemen in één enkele standaard op te nemen. Daardoor hebben bedrijven die wereldwijd opereren één standaard waar ze aan moeten voldoen. De standaard voorkomt verwarring en verdeling van de markt.
De focus van de standaard ligt op het ontwijken van gedrag binnen organisaties dat kan leiden tot ongevallen. Daarmee wordt ook uitvaltijd in de keten ontweken.
Wat zijn de kenmerken van ISO 45001?
Wie zijn binnen mijn organisatie betrokken bij de ISO 45001 certificering?
Wat moet ik doen bij een ongeval?