Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

ISO 45001 norm

DEKRA Audit

Hoe beheerst u uw operationele risico's?

Certificering van de ISO 45001

Een veilige en gezonde werkplek dankzij de norm ISO 45001

U wilt uw medewerkers natuurlijk een veilige en gezonde werkplek bieden. Waar kunt u dan allemaal aan denken? Tegenwoordig is gezondheid en veiligheid op het werk veel meer dan het voorkomen van ongelukken. Beheerssystemen voor veiligheid en gezondheid houden rekening met alle risico's die mogelijk leiden tot werkgerelateerde klachten of arbeidsongeschiktheid. De ISO 45001-norm stelt eisen aan deze beheersystemen. DEKRA kan u certificeren voor de ISO 45001-norm.

ISO 45001 beschrijft eisen die de risico's voor werknemers verkleinen. Dit zorgt voor een optimale gezondheid en veiligheid op het werk. Het is de enige internationale en onafhankelijke norm voor operationele gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen.

De voordelen van het ISO 45001-certificaat

 • U borgt en verbetert voortdurend de veiligheid van uw werknemers.

 • U voorkomt onveilig gedrag dat kan leiden tot ongevallen op het werk.

 • U zorgt voor heldere gezondheids- en veiligheidseisen voor managers, werknemers en dienstverleners. Daarmee houdt u rekening met hun werkomgevingen en -omstandigheden.

 • U werkt met een vergelijkbare structuur als de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001, waardoor deze normen eenvoudig te combineren zijn.

 • De norm is gemakkelijk te implementeren in de praktijk en wordt een vast onderdeel van uw beheersysteem.

Onze ISO 45001-audit en -certificering

45001 ISO

Onze experts auditen en certificeren graag uw managementsysteem. We toetsen op gezondheid en veiligheid op het werk volgens de ISO 45001-norm. Hierbij houden onze experts rekening met alle kanten van veiligheid op het werk. Zowel aspecten die te maken hebben met operationele processen als die ontstaan uit werkgerelateerde stress.

Onze werkwijze bij een ISO 45001-audit

Certificeren tegen deze norm begint met een ISO 9001-audit. Daarin doorloopt u een aantal stappen:

1. Kennismaking en interne audit (niet verplicht)

We komen graag bij u op bezoek, of nemen contact op via Teams of de telefoon. Tijdens de ontmoeting bespreken we het proces van de ISO 45001-certificering. Hierna bereidt u uw organisatie voor op de ISO 45001-audit. U houdt eerst een interne audit. Hierin controleert u de werking van uw eigen processen.

2. Audit op uw locatie

Onze experts houden een audit bij u op locatie. Hierin beoordelen en toetsen we de werking van de processen. We controleren of ze werken zoals beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie. Wijken de resultaten af? Dan kan het nodig zijn om de corrigerende maatregelen daarna te toetsen.

3. ISO 45001-auditverslag en evaluatie

Onze experts delen het auditverslag. Hierin vindt u alle resultaten van de audit.

4. ISO 45001-certificaat

Na succesvolle afronding ontvangt u uw ISO 45001-certificaat. De certificering is drie jaar geldig.

5. Eerste vervolgaudit

Binnen een jaar houden we een vervolgaudit. Daarin controleren we of uw kwaliteitssysteem nog steeds werkt volgens de norm.

6. Tweede vervolgaudit

Ongeveer een jaar na de eerste vervolgaudit houden we een tweede vervolgaudit. We controleren opnieuw of uw kwaliteitssysteem werkt volgens de norm.

7. Hercertificering

In het derde jaar na de ISO 45001-certificering plannen we een audit voor hercertificering. Na een succesvolle audit vernieuwen we het certificaat. Deze is opnieuw drie jaar geldig. Ieder jaar volgt een vervolgaudit.

ISO 45001 audit

People Based Auditing bij ISO 45001-Certificering

In ons auditproces hebben we altijd aandacht voor de menselijke factor. Zij bepalen namelijk hoe ze invulling geven aan de processen, systemen en werkwijzen. We noemen onze werkwijze People Based Auditing. Het is een standaard toegevoegde waarde bij ISO-certificeringen en bij certificering tegen HKZ Zorg en Welzijn. Lees hier meer over People Based Auditing.

Expertise van DEKRA

 • Onze uitgebreide kennis maakt DEKRA tot uw ideale partner.
 • Wij zijn een neutrale dienstverlener op het gebied van testen. Daarnaast hebben we ook vele jaren ervaring in alle sectoren.
 • Onze auditors staan op meerdere locaties voor u klaar, zodat u uw veiligheidsmanagementsysteem ter plaatse kunt toetsen.
 • Met ons erkende DEKRA-keurmerk verbetert u ook uw concurrentiekansen. Daarnaast bouwt u vertrouwen op bij uw klanten.

ISO 45001-audit FAQ

Deze standaard is ontwikkeld om alle (inter)nationale arbo-managementsystemen in één enkele standaard op te nemen. Daardoor hebben bedrijven die wereldwijd opereren één standaard waar ze aan moeten voldoen. De standaard voorkomt verwarring en verdeling van de markt.

De focus van de standaard ligt op het ontwijken van gedrag binnen organisaties dat kan leiden tot ongevallen. Daarmee wordt ook uitvaltijd in de keten ontweken.

In ISO 45001 zijn algemene eisen opgenomen voor de veiligheid van managers, medewerkers en dienstverleners. Ook zijn er specifieke eisen opgenomen voor de werkomgeving en voor de veranderingen eraan.

Hierin worden de volgende factoren meegenomen:

 • De situatie van de organisatie
 • Een risico gestuurde aanpak
 • Regelmatige verbetering van de organisatie volgens het PDCA-model
 • Leiderschap
 • Controle over uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie in plaats van procedures
 • Belanghebbenden

Neem contact op met DEKRA Audit Nederland. Dit doet u door hier een ongeval te melden of een e-mail te sturen naar ISO 45001 gecertificeerde klanten moeten de certificatie-instelling op de hoogte stellen van een ernstig incident. Of bij een overtreding van de arbowet of -regelgeving. Dat is vastgelegd in de MD 22:2019 (paragraaf G 8.5.3).

Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact

Patrick Brom
separator

Patrick Brom

DEKRA Audit Sales

Meander 1051

6825 MJ Arnhem

Pagina delen