Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Blootstellingsonderzoek

Noodzakelijke aanvullende inventarisaties

Het kan zijn dat uit uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) naar voren komt dat er specifieke, aanvullende inventarisaties noodzakelijk zijn. Werkt u bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen? En kunnen uw medewerkers blootgesteld worden aan biologische agentia of schadelijk geluid? In dat geval is een gedegen onderzoek essentieel voor een veilige werkomgeving.

Onze arbeidshygiënisten kunnen bij u blootstellingsonderzoeken uitvoeren op het gebied van bijvoorbeeld:

  • Gevaarlijke stoffen
  • Biologische agentia
  • Schadelijk geluid
  • Trillingen
  • Ergonomie
  • Fysieke belasting
  • Straling
  • (Binnen)klimaat en de binnenluchtkwaliteit

Op basis van ons onderzoek werken we samen met u heldere en praktische verbeteringen uit. Daarnaast kunnen onze adviseurs u ondersteunen bij het invoeren van de verbeterpunten en het borgen van het preventiebeleid binnen uw organisatie.

Expertise, methodieken en apparatuur

Bij DEKRA werken we met ervaren arbeidshygiënisten. Zij hebben ruime kennis van en ervaring met het uitvoeren van blootstellingsonderzoeken op de hierbovengenoemde gebieden in binnen diverse branches. Na vele jaren ervaring in het veld hebben wij onze eigen methodieken ontwikkeld, die gebaseerd zijn op geldende wet- en regelgeving en best practices. Daarnaast beschikken wij over eigen meetapparatuur.

Blootstellingsonderzoek in 8 stappen

Voor het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek binnen uw organisatie volgen we de volgende stappen:

1. Initiële beoordeling van risico’s

Tijdens interviews en rondgangen op uw locatie brengen we de taken en werkplekken waarbij blootstelling kan plaatsvinden in kaart.

In het geval van een onderzoek naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen voeren we een stoffeninventarisatie uitgevoerd. Hieruit volgt een selectie van voor de gezondheid schadelijke stoffen.

2. Aandachtsgebieden

Samen met onze adviseur stelt u aandachtsgebieden vast. We geven advies over verbetermaatregelen en, indien nodig, adviseren we nader onderzoek in de vorm van een meetplan en/of meetstrategie.

3. Metingen

Onze adviseur voert in overleg met u en uw medewerkers de metingen uit. We instrueren uw medewerkers en observeren gedurende de meetdagen de diverse werkzaamheden.

4. Rapportage

Onze adviseur verwerkt de meetgegevens in een rapportage met conclusies en adviezen voor verbeterpunten.

5. Toelichting

Onze adviseur licht, indien gewenst, de rapportage van het blootstellingsonderzoek persoonlijk toe aan u.

6. Plan van aanpak begeleiding

Wij kunnen u ook begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak dat voortkomt uit het blootstellingsonderzoek.

7. Samenwerken

Wij werken nauw samen met uw preventieadviseur en/of bedrijfsarts indien u dat verzoekt.

8. Presenteren

Uiteraard presenteren wij, op uw verzoek, onze bevindingen aan uw Ondernemingsraad.

Contact

Karin Verkuijlen

separator
+316 2888 2636
separator
Pagina delen