RI&E opstellen en toetsing

Inzicht in veiligheidsrisico's binnen uw organisatie

Hoe beschermt u uw mensen tijdens het werk tegen gezondheidsschade en ongevallen? Het in kaart brengen van risico's is de eerste stap. Voer samen met de onafhankelijke hoger veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten van DEKRA een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit. Daarnaast kunnen onze gecertificeerde kerndeskundigen de toetsing van uw RI&E verzorgen.

Met een RI&E krijgt u inzicht in de bestaande veiligheidsrisico's binnen uw organisatie. Dit geeft u waardevolle input voor praktische verbeteringen. Daarmee bewaakt en verbetert u de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers tijdens het werk binnen uw organisatie.

De voordelen van een RI&E

Een RI&E opstellen en de toetsing ervan is wettelijk verplicht. Daarnaast levert een RI&E uw organisatie verschillende voordelen op: 
 • Met een RI&E krijgt u inzicht in de bestaande veiligheidsrisico's van de verschillende activiteiten in uw organisatie.
 • U heeft waardevolle input voor effectieve en efficiënte beheersmaatregelen van gevaren.  
 • U kunt bedrijfsprocessen veilig(er) inrichten. 
 • U vergroot het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers in uw organisatie. 
 • U toont goed werkgeverschap.

Onze aanpak voor veilig werken 

Wij optimaliseren het management van arbeidsveiligheid door onze expertise over veilig werken. Het startpunt van onze RI&E is altijd uw vraag en de specifieke omstandigheden in uw organisatie. Denk daarbij aan: 
 • veilig gebruik van arbeidsmiddelen 
 • omgaan met gevaarlijke stoffen en producten 
 • management van brand- en explosiegevaar 
 • beheersen van blootstelling aan fysische factoren (zoals geluid en trillingen) 
 • ergonomie op de werkplek 
 • veiligheidscultuur 
 • veilig werken onder complexe omstandigheden
 • psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
De RI&E is de basis voor verdere actie. U past dit document steeds weer aan naar nieuwe inzichten. Wij helpen u graag bij het opstellen van een plan van aanpak.

RI&E toetsing

Onze gecertificeerde kerndeskundigen verzorgen onafhankelijke RI&E toetsing. Een gecertificeerde deskundige voert de toetsing uit. Deze beoordeelt of de RI&E actueel, volledig en betrouwbaar is. Een plan van aanpak is onderdeel van de RI&E en wordt daarom ook beoordeeld. De kerndeskundige toetst door de documenten te bekijken, te spreken met de uitvoerders van de RI&E en door bezoek aan het bedrijf. Zo komt u tot praktische en effectieve beheersmaatregelen van risico's en borging van veiligheid.
De veiligheidskundigen en andere experts van DEKRA gaan graag voor u aan de slag. Heeft u vragen over hoe wij een RI&E opstellen, de toetsing verzorgen of over de kosten van een RI&E? Neem dan contact met ons op via onderstaand blok.