Werkplekonderzoek

Onderzoek op kantoor en industriële werkplek

Als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, bent u verplicht om na te gaan of de blootstelling van uw medewerkers aan schadelijke stoffen voldoende wordt voorkomen of beperkt. Onze experts hebben veel ervaring met het uitvoeren van blootstellingsonderzoeken voor gevaarlijke stoffen in alle soorten werkomgevingen.

U bent ervan verzekerd dat een adviseur van DEKRA ruime kennis van en ervaring heeft met diverse soorten werkplekonderzoeken binnen verschillende branches. Een adviseur kan zowel op kantoor als op de industriële werkplek het werkplekonderzoek uitvoeren. Hiervoor hebben we eigen methodieken ontwikkeld, die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving, normen en best practices.

Diverse soorten onderzoeken

DEKRA kan onder andere de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:
 • Ergonomisch werkplek onderzoek bij beeldschermwerkplekken in kantoren en controlekamers
  Hierbij beoordeelt onze adviseur de instelbaarheid en instelling van werkplekken en andere middelen. Tevens kijken we naar omgevingsfactoren, zoals voorzieningen voor het regelen van binnenklimaat en binnenluchtkwaliteit, verlichting, voorzieningen voor zonwering, looproutes en (nood)uitgangen. Aan medewerkers vragen we of zij klachten ervaren. Ook kunnen we kijken naar organisatorische aspecten, zoals werkinhoud en werkdruk, training en communicatie. De scope van het werkplekonderzoek stemmen we samen met u tevoren af.
 • Ergonomisch werkplek onderzoek bij industriële werkplekken
  Ook hierbij kijken we naar de inrichting van de werkplek in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden. Zijn alle bedieningspanelen goed bereikbaar? Kan men alle werkplekken goed bereiken? Kan het onderhoud aan de installatie veilig plaatsvinden? Hoe zijn de klimaatomstandigheden? Is er sprake van lichamelijke belasting of blootstelling aan schadelijk geluid? Hoe zit het met machineveiligheid? De scope van het werkplekonderzoek stemmen we samen met u tevoren af.
 • Veiligheidsinspecties industriële werkplekken
  Tijdens een uitgebreide rondgang beoordeelt onze adviseur de werkplek. Zijn orde en netheid goed geregeld? Zijn gevaarlijke stoffen correct opgeslagen en worden ze veilig gebruikt? Zijn de machines correct opgesteld, worden ze periodiek onderhouden en worden ze veilig gebruikt? Onze adviseur gaat graag in gesprek met uw medewerkers om hen actief te betrekken bij de veiligheid op hun eigen werkplek.
 • Binnenklimaat en binnenluchtkwaliteit
  Ook kunnen we voor u onderzoeken op het gebied van binnenklimaat of binnenluchtkwaliteit uitvoeren. Door middel van vooronderzoek en metingen worden knelpunten vastgesteld, waarbij we u verbeteradviezen geven.
 • Blootstellingsonderzoek gevaarlijke stoffen
  Als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, bent u verplicht om na te gaan of de blootstelling van uw medewerkers aan schadelijke stoffen voldoende wordt voorkomen of beperkt. Onze experts hebben veel ervaring met het uitvoeren van blootstellingsonderzoeken voor gevaarlijke stoffen in alle soorten werkomgevingen.