Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Veilig werken met brandbaar stof

Voorkom de gevolgen van stofexplosies

Bent u zich bewust van de gevaren van brandbare stoffen? Weet u hoe u deze kunt beheren of voorkomen? Dan bent u in staat de catastrofale gevolgen van incidenten met stofexplosies effectief te vermijden en daarmee voorkomt u het verlies van mensenlevens en eigendommen, verwondingen, schade, onderbroken productie, rechtszaken en negatieve publiciteit. Helaas komen dit soort incidenten maar al te vaak voor. Als u twijfelt of u wel toegang heeft tot de juiste expertise op dit gebied, schakel dan de onze experts in.

Combustible Dust Hazards
Stof-test bij DEKRA

Onze ingenieurs hebben een jarenlange achtergrond in brandbare stofkwesties. Daardoor kunnen wij u een uitgebreid pakket diensten bieden, waarmee wij helpen om gevaarlijke stoffen te identificeren en de bijbehorende risico's te beoordelen. Het testen, in onze eigen ultramoderne laboratoria, is stap één. Maar vervolgens het interpreteren van de data en het vertalen daarvan naar praktische oplossingen, dát is onze toegevoegde waarde.

Hoe verlagen wij de risico's van brandbare stoffen?

En hoe ziet zo’n praktische oplossing eruit? Dat kan bijvoorbeeld het advies zijn over de keuze en het ontwerp van explosieveiligheidssystemen, maar ook het laten uitvoeren van risicobeoordelingen en aanbevelingen geven over opleidingen. Daarbij verliezen we het grote geheel nooit uit het oog: een veilige werkomgeving staat aan de basis van een bloeiende organisatie.

Onze diensten

Ons dienstenpakket op het gebied van brandbare stoffen omvat een praktische benadering van veiligheid inclusief advies, tests en opleidingen, waaronder:

 • Identificeren van gevaren
 • Bepalen van brandbaarheids- en explosiegevaar
 • Analyseren van stofgevaren (DHA)
 • Beheren van stofgevaren
 • Opleiding en competentieontwikkeling
 • NFPA 652 naleving

Stofexplosiegevaar managen
Wij bieden diensten voor brandbaar stofgevaren in deze zes kerngebieden.

Data vertalen naar oplossingen

Onze experts helpen u bij het kiezen van de meest geschikte test en de meest kosteneffectieve manier om aan uw behoeften te voldoen. De tests die wij aanbieden:

Stofexplosie screening

Groep Go/NoGo classificatie bepaalt of een poeder of stof explosief (Type Go) of niet-explosief (Type No Go) is bij blootstelling aan een ontstekingsbron in de vorm van een stofwolk.

Ontstekingsgevoeligheid

 • Minimale ontstekingsenergie (MIE): bepaalt de minimale energie van een elektrostatische of mechanische vonk die in staat is verspreid stof onder omgevingsomstandigheden te doen ontbranden.
 • Minimale ontstekingstemperatuur (Wolk): bepaalt de minimale temperatuur van een heet oppervlak dat een stofwolk kan doen ontbranden.
 • Minimale ontstekingstemperatuur laag (MIT-laag): bepaalt de minimale temperatuur van een heet oppervlak dat in staat is een poederlaag (5 mm diep) te doen ontbranden.

Grenswaarden voor ontvlambaarheid

 • Limiting Oxygen Concentration (LOC): bepaalt de hoogste zuurstofconcentratie, waarbij ontsteking van gedispergeerd stof bij omgevingstemperatuur en -druk niet mogelijk is.
 • Minimale explosiegevaarlijke concentratie (MEC): bepaalt de minimale concentratie van een stof, waarbij ontsteking mogelijk is.

Ernst van explosie

Stofexplosie-ernstigheid: meet de explosie-ernstigheid van een poeder volgens specifieke drukparameters

Uw voordelen

 • Veilige en beveiligde werkomgeving
 • Uitgebreid dienstenpakket voor de identificatie van gevaarlijke stoffen
 • Deskundigheid op het gebied van brandbare stoffen
 • Praktische oplossingen door advies en opleiding

Waarom DEKRA?

 • Wij zijn een wereldwijd bedrijf met uitgebreide kennis en middelen.
 • Wij zijn de eerste keuze geworden voor bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare partner voor procesveiligheidskwesties in het algemeen en de uitdagingen van brandbaar stof in het bijzonder.
 • Wij beschikken over ISO 9001 geaccrediteerde en GPL (Good Practice Laboratory) erkende laboratoria.
 • Wij zijn experts in procesveiligheid en ondersteunen u met de hoogste kwalificaties, ervaring en een echte passie voor teamwork bij de ontwikkeling van duurzame veiligheidsoplossingen.

Meer dan 70% van de poeders die in de industrie worden verwerkt, zijn erkend als ontvlambaar. De verwerking van poedersuiker, meel, aluminiumpoeder en zelfs aspirine kan een aanzienlijk brand- en explosiegevaar opleveren, en dit kan gebeuren wanneer de stof zich in de vorm van een laag poeder, een stofwolk of tijdens de ontleding bevindt. Natuurlijk zijn er andere bronnen van brandbaar stof en worden er voortdurend nieuwe materialen ontwikkeld die moeten worden getest, maar het is belangrijk te beseffen dat zelfs stoffen die normaal niet met ontvlambaarheid of explosiviteit worden geassocieerd, wel degelijk rampzalige incidenten kunnen veroorzaken. Deze materialen worden nog gevaarlijker door het gebrek aan bewustzijn dat ermee gepaard gaat.

In het algemeen zijn voor een brand brandstof, een oxidant en een ontstekingsbron nodig, terwijl voor een explosie bovendien menging en opsluiting nodig zijn. In procesindustrieën kan brandstof aanwezig zijn in de vorm van stof of poeder - meel, bijvoorbeeld - terwijl het oxidatiemiddel door de lucht wordt geleverd. Ontstekingsbronnen in deze context zijn onder meer een vonk, een vlam of een verhoogde temperatuur. Het mengen van de lucht en het meel om een stofwolk te vormen, in combinatie met opsluiting en de aanwezigheid van een vonk of een heet oppervlak, creëert de voorwaarden voor een explosie.

Wij bevelen een tweeledige aanpak aan: voorkomen dat de voorwaarden voor brand of explosie zich voordoen en uw personeel en proces beschermen tegen de gevolgen, mocht er toch een incident plaatsvinden. Om dit te doen, moet u een "Veiligheidsbasis" vaststellen, of een combinatie van maatregelen gericht op preventie en bescherming. Eerst moet u het stof onderzoeken en evalueren:

 • Ontvlambaarheid
 • De mogelijkheid om een stofwolk te vormen
 • Gevoeligheid voor ontstekingsbronnen
 • Explosiegrenzen
 • Ernst van de explosie

Veel van deze informatie kan beschikbaar zijn op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van de stof.

Preventiemaatregelen omvatten het vermijden van de vorming van ontvlambare atmosferen, het houden van werkzaamheden buiten het ontvlambare bereik of het werken in een omgeving waar het zuurstofgehalte beneden de laagste concentratie blijft die nodig is om verbranding te ondersteunen. Ontstekingsbronnen kunnen eveneens worden vermeden indien de ontstekingsgevoeligheid van het poeder bekend is. Wanneer preventieve maatregelen niet aanvaardbaar zijn als de ultieme "basis van veiligheid", kan het nodig zijn stofexplosies te ontluchten, onderdrukken en in te sluiten.

Wij hanteren een methodische aanpak voor stoftests die begint met een evaluatie van de explosieve eigenschappen. Dit omvat een onderzoek van de functionele groepen, screeningtests op kleine schaal en zuurstofbalans/CHETAH-berekeningen. Op dat moment wordt het stof als niet-ontploffingsgevaarlijk of als ontploffingsgevaarlijk aangemerkt. De laatste groep wordt onderworpen aan een explosiviteitsanalyse die een DSC-screening en een VN-gevoeligheidstest omvat. Een deel van deze potentieel explosieve stoffen wordt vervolgens gehergroepeerd als niet explosief.

De stoffen die aanzienlijk explosief zijn, kunnen niet onmiddellijk in uw processen worden opgenomen. Andere opties moeten worden overwogen, zoals:

 • Uitbesteden van synthese en behandeling aan een specialist van derden;
 • behandeling van de stof in verdunde vorm, zodat de gevaarlijke eigenschappen tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht;
 • of alternatieve stoffen overwegen.

Materialen die als niet-explosief worden aangemerkt, kunnen toch een aanzienlijk brand- of stofexplosiegevaar opleveren. Daarom worden ze aan verdere tests onderworpen: een stofexplosie-onderzoek, een brandanalyse en een onderzoek naar de thermische stabiliteit.

Wij kunnen u helpen, of u nu net begint met het begrijpen en aanpakken van brandbare stofgevaren of nieuwe materialen wilt introduceren in processen die al aan een evaluatie en analyse zijn onderworpen. Onze deskundigen kunnen met u overleggen om uw gevaren te identificeren, een stofrisicoanalyse (DHA) uit te voeren en een beheersplan voor stofgevaren op te stellen. Wij kunnen u helpen de juiste tests te kiezen en de resultaten ervan te interpreteren en toe te passen. Onze opleidings- en bekwaamheidscursussen leren het personeel over de gevaren van stof en poeders en hoe ze rampen kunnen vermijden. Wij zijn ook ervaren in het assisteren bij NFPA 652 naleving. Wij zijn uw partner bij uitstek voor veiligheid rond brandbare stoffen en bieden een volledig gamma diensten onder één dak.

Contact

Philip van Gils

separator
+31 615 063 433
separator

DEKRA Consulting

Rivium Boulevard 301

2909 LK Capelle aan den IJssel

Pagina delen