Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Ontvlambaarheidstests

Veiligheid beoordelen met toepasbare ontvlambaarheidsgegevens

Situaties met ontvlambaarheid ontstaan wanneer gassen en dampen zich met lucht vermengen. Dat kan gemakkelijk leiden tot plasbranden, steekvlammen, straalvlammen, dampwolkexplosies, explosies van kokende vloeistof en expanderende damp (BLEVE) en, misschien, detonaties. De gevolgen? Verstrekkend en verwoestend. Om dat te voorkomen moet u de gevaren van uw (werk)processrn analyseren om zo de veiligheid van uw mensen, de omgeving en bedrijfsmiddelen te waarborgen.

xBij het begrijpen, beoordelen en beheren van brand- en explosiegevaren snappen wij wat de cruciale rol is van ontvlambaarheidsgegevens. Van het bepalen van de bovenste en onderste ontvlambaarheidsgrens (UFL en LFL) van stoffen, het bepalen van vlampunten, tot aan het voorspellen van de ernst van explosies. En nog veel meer. Wij bieden een complete reeks aan ontvlambaarheidstests volgens erkende normen en industriële best practices.

Waaruit bestaan onze ontvlambaarheidstests?

 • Advies en ondersteuning bij de beoordeling van uw brand- en explosierisico's
 • Risicobeoordeling onder omgevings- en procesomstandigheden
 • Simulatie van ontvlambaarheidseigenschappen

Onze aanpak

Of u nu brandbare/brandbare materialen opslaat, behandelt of verwerkt, het is noodzakelijk dat u over alle gegevens beschikt die nodig zijn om de risico's onder omgevings-, atmosferische en procesomstandigheden te beoordelen. Ontvlambaarheidseigenschappen van gas- of dampatmosferen worden vaak beïnvloed door bedrijfs- en procesomstandigheden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld chemische eigenschappen, temperatuur, druk, samenstelling van het brandstofgas of dampmengsel, de concentratie van inerte gasvormige bestanddelen, de concentratie van gasvormige oxidantia, volume en constructiemateriaal van het testvat.

ontvlambaarheidstests

Compleet pakket ontvlambaarheidstests

Enkele van de tests die u kunt toepassen om de risico's te evalueren en de veiligheid van mensen en activiteiten met ontvlambare gassen of vloeistoffen te waarborgen, zijn:

 • Dampdruk
  De druk van de damp die zich boven een vloeistof bevindt, wordt dampdruk genoemd. De dampspanning is een indicatie van de verdampingssnelheid van een vloeistof. Een stof met een hoge dampdruk bij normale temperaturen wordt vaak vluchtig genoemd.
 • Limiting Oxygen Concentration (LOC)
  Dit is de minimale concentratie oxidant die de verbranding kan ondersteunen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoek naar explosiepreventie (eliminatie van ontvlambare atmosferen door uitputting van oxidant of vermindering van de ontstekingsgevoeligheid van de ontvlambare atmosfeer) of beperking van de ernst van explosies door het gebruik van inerte gassen.
 • Vlampunt
  Het vlampunt van een vloeistof is de laagste temperatuur, waarbij voldoende damp wordt ontwikkeld om een ontvlambaar mengsel te vormen in lucht bij standaard atmosferische druk. Het vlampunt vormt een eenvoudige, handige index voor de beoordeling van de ontvlambaarheid van een grote verscheidenheid van materialen.
 • Zelfontbrandingstemperatuur
  Dit is de laagste temperatuur, waarbij een materiaal spontaan ontbrandt bij afwezigheid van een externe ontstekingsbron, zoals een vonk of een vlam. De zelfontstekingstemperatuur kan worden gebruikt om de werkings-, opslag- en behandelingsprocedures voor materialen te specificeren.
 • Explosie-ernstigheid (maximale explosiedruk, Pmax en maximale drukstijgsnelheid, Kg)
  Pmax en Kg zijn explosieve eigenschappen die in het laboratorium worden gemeten om de ernst van een gas/dampwolkexplosie te kwantificeren. De Pmax- en Kg-gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor het ontwerpen van explosiebeveiligingsmaatregelen voor procesapparatuur en gebouwen.
 • Ontvlambaarheiddiagram
  Onder verschillende temperatuur- en drukomstandigheden zullen vloeistoffen een bepaalde hoeveelheid dampen ontwikkelen. Voor zuivere stoffen kunnen de in lucht bij atmosferische druk geëvolueerde dampen ontvlambaar zijn binnen een bepaald bereik van concentraties, die worden gedefinieerd door de bovenste en onderste ontvlambaarheidsgrens. Wanneer de zuurstofconcentratie in de lucht wordt verlaagd, wordt het bereik van de ontvlambaarheid in het algemeen kleiner. Het effect van de zuurstofconcentratie op de ontvlambaarheidseigenschappen kan het best worden weergegeven door een uit drie componenten bestaand ontvlambaarheidsdiagram te plotten dat het effect van de zuurstofconcentratie en het inerte gas (N2) bij atmosferische omstandigheden op de ontvlambaarheid van de dampen of gassen weergeeft.
 • Minimale ontstekingsenergie (MIE)-test
  Bepaal de laagste vonk van energie die in staat is om een monster onder testomstandigheden te ontsteken. De test wordt hoofdzakelijk gebruikt om de mogelijke kwetsbaarheid van dampen voor elektrostatische ontladingen te beoordelen, maar is ook relevant voor wrijvingsvonken.
 • Grenswaarden van ontvlambaarheid
  De UFL en LFL definiëren het bereik van ontvlambare concentraties voor een stof in de lucht bij atmosferische druk. Zij kunnen worden gebruikt om procedures voor de bediening, opslag en behandeling van materialen te specificeren. Ze zijn bijzonder nuttig bij het specificeren van ventilatie-eisen voor werkzaamheden met ontvlambare vloeistoffen en gassen. Wij bepalen de grenzen van ontvlambaarheid in overeenstemming met de methode E681-94 van de American Society for Testing and Materials (ASTM).
 • Open verbrandingstest (vloeistoffen)
  Deze test wordt uitgevoerd om het gedrag en de eigenschappen van een brandende vloeistof visueel (kwalitatief) te karakteriseren.
 • Standtijdontbrandingstest
  Deze test wordt gebruikt om te bepalen of een stof de verbranding volhoudt wanneer deze onder de testomstandigheden wordt verwarmd en aan een vlam wordt blootgesteld. Wij voeren de test op duurzame brandbaarheid uit volgens de ‘United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’, tweede herziene editie, 1995.

Waarom DEKRA?

 • Wij beschikken over geaccrediteerde, ultramoderne, grootschalige testlaboratoria voor ontvlambaarheid.
 • Wij kunnen testen leveren voor alle procescondities en schalen.
 • Wij voeren onze tests uit volgens de richtlijnen van de American Society for Testing and Materials (ASTM), het Ministerie van Transport van de Verenigde Naties.

Contact

Procesveiligheid DEKRA Advisory & Training

separator
+31 10 21 61 144
separator

DEKRA Industrial Safety

Fascinatio Boulevard 602

2909 VA Capelle aan den IJssel

Pagina delen