Thermische stabiliteitstests

Thermische gevaren voorkomen

Heeft u grondig inzicht en begrip van veilige verwerkings- en opslagtemperaturen om zo ongecontroleerde exotherme activiteit te voorkomen, die ontstaan als gevolg van oxidatie/verbranding of moleculaire ontleding? De experts van DEKRA voeren thermische stabiliteitstest uit om de veiligheid van materiaalbehandeling en werkomgeving te waarborgen.

Wij kiezen de juiste testmethode om de maximale veilige verwerkingstemperatuur te bepalen, omdat dat van cruciaal belang is. Vaak gebruiken bedrijven blindelings methoden als Differentiële Scanning Calorimetrie (DSC) of Differentiële Thermische Analyse (DTA) om thermische stabiliteitsgrenzen vast te stellen. Maar deze verzegelde testmethoden zijn ontoereikend om oxidatieprocessen op te sporen en overschatten de veilige verwerkingstemperaturen enorm. Er zijn alternatieve testmethoden beschikbaar, die specifiek zijn voor poeders of die rekening houden met schaal en blootstelling aan de lucht. Deze alternatieven leveren degelijke, robuuste testgegevens op voor alle verwerkingsomstandigheden.

Uw voordelen

 • Deskundig advies over de juiste testselectie
 • Competente risicobeoordeling
 • Hoge veiligheidsnormen voor mensen en materialen
 • Betrouwbare thermische analyse

Diverse thermische stabiliteitstests

De thermische stabiliteitstests die wij aanbieden, omvatten twee verschillende categorieën: chemische ontleding (voor materialen die geen zuurstof nodig hebben voor ontleding) en thermische oxidatie (voor materialen die wel zuurstof nodig hebben.
Chemische ontleding
 • Differentiële Scanning Calorimetrie (DSC)
 • Differentiële thermische analyse (buis van Carius)
 • Adiabatische calorimetrie met de Accelerating Rate Calorimeter (ARC) of het ADC II calorimetriesysteem
 • CLP- en VN-testmethoden voor de indeling van zelfontledende stoffen (VN-klasse 4, afdeling 4.1), inclusief testmethoden H.2 (Adiabatische opslagtest) en H.4 (Warmteaccumulatieopslagtest)
Thermische oxidatie
 • Bulkpoeder (diffusiecel) voor onderzoek van de ontleding in bulkdrogers (sproei-, schotel-, flashdrogers)
 • Reeks korventests voor het extrapoleren van thermische grenzen voor zeer grootschalige opslagfaciliteiten
 • Luchtceltest voor het onderzoeken van poeders in omgevingen met luchtcirculatie, zoals wervelbeddrogers of roterende trommeldrogers
 • Air Over Layer test voor drogers waar dunne lagen of afzettingen worden aangetroffen of om de thermische stabiliteit van poederlagen in kanalen te onderzoeken

Waarom DEKRA?

 • Wij hebben vele jaren ervaring in het evalueren van thermische instabiliteitseigenschappen in een brede waaier van materialen.
 • Wij zijn experts en geven u deskundig, onafhankelijk advies over de keuze van de meest geschikte test.
 • Wij voeren de juiste test uit voor uw materialen om de maximale veilige verwerkingstemperaturen te bepalen en oxidatieprocessen op te sporen.