Chemische veiligheid
DEKRA Advisory & Training

Chemische veiligheid optimaliseren? Ontdek wat onze DEKRA experts voor u kunnen betekenen.

Chemische veiligheid

Veiligheidsnormen en chemische processen optimaliseren

De gevolgen van uit de hand gelopen exotherme chemische reacties kunnen verwoestend zijn. Zo’n gebeurtenis laat een blijvende indruk achter op de betrokken mensen. Daarnaast zorgt het voor een onuitwisbare smet op de reputatie van de betrokken bedrijven. Hoe voorkomt u zoiets? Door vooraf de gevaren vast te stellen die verbonden zijn aan een fabricageproces. Dat is zelfs noodzakelijk.

Gevaren identificeren

Bij een fabricageproces is het noodzakelijk dat u de gevaren identificeert door te snappen welke chemische reacties er kunnen ontstaan en wat de reactiviteit is van materialen die u gebruikt. Dat is cruciaal voor het inrichten van een veilig fabricageproces, aangezien er veel exotherme chemische reacties kunnen ontstaan. Meestal zijn dit soort reacties onlosmakelijk verbonden aan de door u gewenste transformatie van wat u wilt produceren, zoals bijvoorbeeld het omzetten van styreen naar polystyreen. Maar het kan ook gebeuren dat er onbedoelde reacties ontstaan, die géén deel uitmaken van uw verwerkingsplan. Denk bijvoorbeeld aan een materiaal dat door verontreiniging of blootstelling aan te hoge temperaturen ontleed wordt.

Preventief in kaart brengen

Onze preventieve methodologie zorgt ervoor dat uw chemische processen veiliger en kwalitatief beter verlopen. Het is van cruciaal belang om zowel bedoelde als - nóg belangrijker - onbedoelde exotherme reacties vooraf te identificeren, beoordelen en karakteriseren. Dat inzicht zorgt er meestal voor dat u een strategie toepast om reactierisico's en thermisch instabiele stoffen te beoordelen in relatie tot de meeste voorkomende fabriekssituaties. En dat resulteert dan vaak weer in opschaling en veilige werking van de chemisch processen in uw organisatie.
Uw voordelen:
  • Frisse, praktische benadering van oude processen
  • State of the art laboratoriumtechnologie
  • Uitgebreide ervaring van ontwikkeling en optimalisatie van chemische processen
  • Kosteneffectief mechanisme om chemische reactierisico’s te beoordelen

Onze aanpak

Wij wijzen u erop dat bij de verwerking van exotherme chemische reacties, inclusief thermisch instabiele stoffen en mengsels, het gevaar op drukontwikkeling ontstaat. Druk kan in een gesloten vat, of een vat met onvoldoende ontluchting, worden opgewekt door:
  • Permanente gasvorming, bijvoorbeeld het vormen van stikstof en kooldioxide, door óf het door u gewenste proces óf juist een onverwachte gebeurtenis.
  • Dampdrukeffecten veroorzaakt door verhitting, mogelijk als gevolg van een exotherme reactie of een verstoring in het proces, waardoor een mengsel boven het kookpunt uitstijgt.
Deze twee vormen van drukopwekking kunnen het gevolg zijn van de door u gewenste reactie, of door een belangrijke nevenreactie, of door een secundaire ontledingsreactie. Om veiligheid te garanderen, is het zéér belangrijk om vast te stellen hoe de druk in het proces precies ontstaat. Hoe we dat doen? We beginnen met een technisch onderzoek. We inventariseren met behulp van onze tests de chemische reactiegevaren van bestaande processen, maar we ontwikkelen ook nieuwe processen.

Waarom DEKRA?

  • U krijgt expertise, ervaring en ultramoderne laboratoriumfaciliteiten om reactieve chemische testen de moeite waard te maken.
  • Wij zijn specialisten in procesveiligheid en voeren laboratoriumreactiestudies, factorial experimentele ontwerpen en tests onder reflux en verhoogde druk uit.
  • Het beschermen van u (de mens), uw bedrijf en de omgeving (de maatschappij) staat bij ons centraal in onze dienstverlening aan u.
  • Wat u nodig heeft, dat is ons vertrekpunt om u praktische en economische aanbevelingen te geven, zodat u uw bedrijfsprocessen kunt verbeteren.
Meer over onze methodologieën
Screening evaluatie
Het CHETAH-programma (The ASTM program for Chemical Thermodynamic and Energy Release Evaluation) is een uniek instrument voor het voorspellen van zowel thermochemische eigenschappen als bepaalde "reactieve chemische gevaren" in verband met een zuivere chemische stof, een mengsel van chemische stoffen of een chemische reactie. CHETAH is nuttig voor het classificeren van materialen op grond van hun vermogen om met geweld te ontleden, voor het schatten van reactie- of verbrandingswarmten, en voor het voorspellen van lagere ontvlambaarheidsgrenzen.
Differential Scanning Calorimetry (DSC)
Carius-buis met eindgasanalyse
Accelerating Rate Calorimeter (ARC)
Reactie calorimetrie met behulp van een Mettler RC1
Adiabatische Dewar calorimetrie
Vent Sizing Package 2 (VSP2™)