BHV basistraining
DEKRA Advisory & Training

Hebben uw medewerkers een BHV-certificaat, maar is een opfriscursus nodig? Lees hieronder meer.

Herhalingstraining BHV

De Arbowet verplicht werkgevers één of meer werknemers aan te wijzen als Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Ieder jaar frissen BHV-ers hun kennis en kunde op met een herhalingstraining. DEKRA biedt voor bestaande BHV-ers de herhalingstraining BHV.

Doel van de training

De herhalingstraining is bedoeld om kennis en kunde van BHV-ers op te frissen, zodat zij BHV-er mogen blijven.

De doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers die in het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat.
Hebben deelnemers nog niet eerder een BHV-training gevolgd? Aan hen bieden wij ook de basistraining BHV , zodat zij daarna BHV-er worden.

Duur van de training

De herhalingstraining duurt 1 dag.

Inhoud van de training

  • levensreddend handelen
  • eerste hulp
  • reanimatie, inclusief gebruik AED
  • redden, bergen en verplaatsen slachtoffers
  • het melden van incidenten
  • beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie)
  • ontruiming
  • kennis kleine blusmiddelen
We bieden de training ook als maatwerk aan. Wij stemmen dan de inhoud af op casussen in uw bedrijf en passen een onderzoeksmethode toe die aansluit bij uw wensen. Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Resultaat

Als de kennis en de praktijkoefeningen met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer een verlenging van het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. De deelnemer mag daarna BHV-er blijven. Het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een herhalingstraining te blijven volgen.